0 projects

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115526 HYDROCAT - Hydrodynamic cavitation powered catalytic wastewater treatment and hybrid biological treatment

Akkumuleringen av vedvarende, mobile og giftige (PMT) mikroforurensninger i miljøet er et problem som tiltrekker seg økende internasjonal oppmerksomhet på grunn av virkningene på miljøet og menneskelig helse. Følgelig, forventes det en skjerping av utslippskrav rettet mot å begrense PMT mikroforu...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Work Life: Neuropsychological functioning for people with substance use disorder who participates in Individual Placement and Support

Dette forskningsprosjektet skal se om kartlegging av nevropsykologisk funksjon hos personer med ruslidelse som deltar i Individuell Jobbstøtte (IPS) kan øke muligheten for varig arbeidslivstilknytning. Ved nevropsykologisk kartlegging måler man blant annet hukommelse, oppmerksomhet og problemløsn...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Improved collision risk model for ships passing bridges with exposed foundations with focus on relevance in Norwegian coastal waters

Fra tid til annen mister skip styringen og fraviker fra sin planlagte kurs. Når dette skjer kan det fører til at skipet grunnstøter eller kolliderer med andre skip eller objekter. I noen (få heldigvis) tilfeller kan dette objektet være en bru. Konsekvensen av at et skip kolliderer med ei bru kan ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Innlandet

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Transitions in systems of infrastructure. Social and geographical effects of electrification of the transport sector.

Målet med dette prosjekt er å utvikle en bedre forståelse av fordelingseffekter ulike virkemidler har i endring av komplekse system av infrastruktur, og elektrifisering av transportsektoren brukes som eksempel. Norge har sterke virkemidler på plass for å elektrifisere transportsektoren, og slike ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115480 Minimally Invasive Installation of Pipeline Asset Strain Sensors

Målet vårt er å levere banebrytende utgravning, inspeksjon og sensorinstallasjon på vannrør. Prosjektet vil utvikle en robot for å automatisere påføring av belastnings- og temperatursensorer på veggene i vann- og avløpsrør. Disse sensorene genererer dataene som kreves for å forutsi driftssvikt fo...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestfold og Telemark

JPIWATER-Water challenges for a changing world

PROBING ANTIBIOTIC RESIDUES AND RESISTANCE TRANSFER IN AQUATIC ENVIRONMENTS

This project aims to improve our knowledge on presence of bacteria and plasmids with antibiotic resistance genes (ARG) and concentrations of antibiotic residues in various environments, and to better understand how they are selected for and spread in the environment. Sampling will include groundw...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!115685. DEvelopment of COnductive rubber compounds based on high quality European rGO

I DECOrGO vil prosjektpartnerne Abalonyx (ABX), Graphmatech (GMT) og RDC utvikle og skalere en ny metode for fremstilling av rGO og bruke denne som råmaterial til Aros Graphene® (en ny utvikling som muliggjør perfekt dispergering av grafen), for bruk av grafen-nano-tilsetningsstoffer i kommersie...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Viken

JPIWATER-Water challenges for a changing world

Antibacterial biocides in the water cycle – an integrated approach to assess and manage risks for antibiotic resistance development

Vi bruker forskjellige antibakterielle biocider i det daglige liv. Antibakterielle biocider er til stede i desinfeksjonsmidler, kosmetiske produkter og munnvann samt bunnstoff. Disse antibakterielle biocidene havner i avløpsvann og til slutt i vannmiljøene som elver, innsjøer og sjøen. De er kjen...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Targeted dual alpha therapy for disseminated cancer

Pasienter med kreft i sent stadium slik som osteosarkom (benkreft), multippelt myelom (beinmargskreft) og metastatisk prostata- og brystkreft som ikke responderer på tilgjengelig terapi har redusert livskvalitet og høy dødelighet. I de siste årene interessen økt for medisiner som inneholder radio...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Algae4Benefit

- Utviling og skrivelse av arbeidspakken "Closing the circle" rettet mot circulær økonomi. diskusjon med partnere litteratursøk sjekk videre partnere planlegging og diskusjon av budsjett knytting av arbeidspakken til alle andre arbeidspakker og prosjektets huvedmål direkt samarbeid med koordinatorn

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4 år - Natural Disasters: Demographic and Health Outcomes for Women and Children

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Ukjent Fylke

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Accelerator Vitroscope

The overall vision of the VITRO.SCALE Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our novel patent pending flow chamber device (PCT/EP2018/061604), imaging system (for capturing cell images) and a software system (for capturing and processing data). Flow chamber is based on fluid...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

A Novel Soil Monitoring System securing Soil Quality for farmers utilizing advanced sensors

Agriculture is the sector most affected by the climate change and is extremely vulnerable. Higher temperatures reduce crop yields which will threaten global food security. Climate-smart agriculture will help to ensure food security and boost productivity. Focus on developing innovations will decr...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Vestfold og Telemark

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

BlueBio - Mussel Mitigation Feeds and Supply System Technological Development

The MuMiFaST project gathers European expertise on the value chain related to mitigation mussels which is an undersized non-uniform biomass compared to mussels produced for human consumption. Mussel mitigation culture is a relatively new industry with the primary function to mitigate coastal eutr...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Rogaland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

First RINGS International Workshop

This project funds a workshop that is organized by the SCAR Action Group RINGS and hosted by the Norwegian Polar Institute between 9-12 March, 2022. We anticipate to have about 50 participants whose expertises are (1) Antarctic contributions to the sea-level change, (2) airborne geophysics, (3) s...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Reusing depleted oil and gas fields for CO2 sequestration - Norsk deltakelse

Prosjektet RETURN har som hensikt å muliggjøre storskala lagring av CO2 i gamle olje og gassreservoarer, hvor trykket er veldig lavt etter mange år med produksjon av olje eller gass. RETURN samler mange industri og forskningspartnere i Norge, Nederland, Storbritannia, Tyskland, Italia og Canada...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hvordan kommuner kan utvikle lokale modeller for arbeidslivsfaget for å styrke elevers motivasjon og mestringstro for å forhindre frafall

Forskningen søker å finne svar på hvordan en lokal modell for arbeidslivsfaget kan utvikles på en slik måte at det fører til økt motivasjon og mestringstro for elever som risikerer frafall. De aller fleste barn og unge klarer seg bra i skolen og i livet, men det er likevel en stadig større gruppe...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Agder

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Clinical development of curcuma-derived turmerones as a breakthrough therapy for patients with rare childhood epilepsies.

Theracule is developing a new first-in-class therapeutic for the treatment of rare childhood epilepsies. TCA-001 is a botanical drug with a novel mechanism of action, and with preclinical safety and anti-seizure efficacy in animal models that show its potential to be a breakthrough therapy for tr...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES for Nordiq Products' LiSa Accelerator

The overall vision of the LiSa Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our ground-breaking medical device, LiSa. It consists of novel acoustic-optical sensors for continuous & accurate monitoring of patients' breathing pattern, pulse & blood oxygen saturation. Intuitively pla...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Håndtering av stamfisk og effekt på eggkvalitet og levedyktighet i tidlige livsfaser av atlantisk laks.

Atlantisk lakseoppdrett er en relativt ny, men veletablert næring som utvikler seg i retning av en mer bærekraftig fremtid. For å forbedre bærekraften er det avgjørende å benytte kunnskap basert på vitenskap for å finjustere prosesser gjennom hele produksjonssyklusen. Lerøy Midt AS avd. Aakvik (L...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Semi-autonom navigasjon for maritim næring

I prosjektet utvikler vi en prosjektskisse mot Horisiont Europa for et konsept på semi-autonom navigasjon for skip. Det er en RIA, hvor vi utvikler grunnleggende nye metoder på flere sammenhengende felt: Nye metoder for multi-modal persepsjon, nye metoder for å bedre skalere og distribuere proses...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

IDESS: Intelligent Distributed Energy Storage System

Hagals intelligente distribuerte energilagringssystem (IDESS) er et kostnadseffektivt Battery Energy Storage System (BESS). Ved å bruke intelligent og maskinlæringsbasert patentert programvare knyttet til Hagals patenterte Rebel Core Energy Management System, er vår IDESS multifunksjonell, tilpas...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES for ReWater Accelerator project

The overall vision of the ReWater Accelerator project is to prototype, pilot and commercialise our novel Desalinator, which is an offshore, autonomous wave-powered desalination buoy using an innovative, patented wave energy converter driving a reverse osmosis system to deliver fresh water directl...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Pickering emulsions for food applications

Enormous food waste worldwide has huge environmental and cost efficiency impact. Chemical deterioration caused by e.g. oxidation of lipids, vitamins and other food constituents are causes of waste. Many foods are emulsions stabilized by surfactants. Conventional surfactants have dominated emulsio...

Awarded: NOK 12.5 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage og 2 andre

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

NanoInformatics Approaches for Safe-by-Design NanoMaterials

The unique properties of nanomaterials (NMs), relative to their bulk form, has seen them used in a rapidly increasing number of commercial applications. However, with these useful new properties of NMs come potential health and environmental hazards. Thus, as part of a responsible innovation appr...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken og 2 andre

H20-ERC-European Research Council

Openings to the Inclusion of Muslim Minorities in Today’s Democracies

At the heart of contemporary politics in the old democracies in Europe and North America is a significant puzzle. How come the far right, advocating a nativist agenda particularly opposed to Muslims and Islam, is advancing at a time when public opinion research documents stability or decline in i...

Awarded: NOK 21.4 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Vestland

H20-ERC-European Research Council

Evolution and mechanisms of thermal performance – answers through artificial selection in zebrafish

Abstract Climate change is warming waters globally. Ectothermic animals, such as fish, have the same body temperature as the surrounding water and are therefore thought to be particularly sensitive to warming. To predict climate change impacts on fish populations, we must first know how fish are ...

Awarded: NOK 21.4 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

H20-ERC-European Research Council

Evolution of Cognitive Tools for Quantification

Exact quantification, including the ability to count, depends on both conceptual breakthroughs and cognitive tools such as numeral systems. These tools appear in striking diversity across cultures and manifest in different modalities (verbal, body-based, written, or material). To address the tant...

Awarded: NOK 28.6 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Vestland

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Climate and marine-ecosystem predictions in the Angola-Benguela Upwelling System

The Angola-Benguela Upwelling System located off the south-west African coasts sustains a very diversified marine ecosystem. This region undergoes the occasional manifestation of extreme interannual warm events known as Benguela Niño events that can devastate the ecosystem, deplete the fish stock...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Index of Middle English Prose: Digital Cotton Catalogue Project

The Index of Middle English Prose (IMEP) is the most important reference tool for Middle English non-verse texts. It seeks, for the first time, to locate and identify all surviving English prose texts composed between c. 1200 and 1500. In this project I will aim at developing and testing an innov...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo