0 projects

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Index of Middle English Prose: Digital Cotton Catalogue Project

The Index of Middle English Prose (IMEP) is the most important reference tool for Middle English non-verse texts. It seeks, for the first time, to locate and identify all surviving English prose texts composed between c. 1200 and 1500. In this project I will aim at developing and testing an innov...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Becoming Indigenous language speakers and writers in higher education

Across the world, Across the world, Indigenous teacher education programs constitute important sites for the creation of Indigenous language speakers, writers and future language teachers. Such speakers are key agents for the reclamation and revitalization of threatened Indigenous languages. Peru...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

The Division of Ethics from Political Philosophy: Kant and Baumgarten on Right, Virtue, and Justice

Ethics and political philosophy are integral to human individual activities and social interactions, and yet modern philosophy since Immanuel Kant has reinforced the separation of these two domains. DEKANT aims to resolve the confusion in the intellectual foundation of ethics and show how it can ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Safeguarding future production of fish in aquaculture systems with water recirculation

Globally, aquaculture is the fastest-growing animal food sector and today almost half of the World´s consumption of all fish products originates from aquaculture. However, high water consumption and nutrient release from fish farms cause environmental and public concern. This has led to developme...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

FooDiverCities - Developing Integrated and Inclusive Urban Food Policies

The project aims to use a City Region Food System approach along with a quintuple helix model to create open innovation systems in several cities across Europe with the aim of creating a scalable model for citizens to change their food systems towards greater sustainability.

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Future Platforms for the Edge

The Omnibus project will remove interoperability barriers and security concerns to realise the full benefits of the cloud continuum. It will encourage and enable greater uptake of cost-effective, environment-friendly, and innovative cloud, edge, and IoT solutions in Europe. Omnibus focuses on dis...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2021-2022

Location: Rogaland

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horisont Troms og Finnmark

Horisont Troms og Finnmark skal gjøre FoU miljø, næringsliv og offentlig sektor bedre rigget til å utnytte mulighetene som ligger i HE. Nettverket skal samle de aktørene i regionen som aktivt driver mobilisering- og veiledningsarbeid i fylket, har ambisjoner om HE deltakelse, og har ressurser til...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

ACC - a new approach to sustainable salmon aquaculture based on a preventive solution to sea lice (PES EIC A. Horizon Europe)

As per the stage-1 proposal abstract, Blue Lice is addressing a significant commercial, societal and environmental opportunity: The global population will reach 9.7bn by 2050, which will strain food supplies and increase food protein demand by 50%. Aquaculture is critical to meet this challenge ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2022

Location: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Justice for a sustainable transition (Just4SustTrans)

The project will provide an analysis of spatial differences of socio-economic impacts of climate-mitigation measures in the European green transition, across ten European countries, their labour markets, sectors and regions. The project will also provide insights on the repercussions for differen...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Novel solutions for the Reuse and functional Recycling of end-of-life Fibre Reinforced Polymer composites towards circular value chains

Brief description of what will be done in the PES project (3–4 lines): In the PES project, we will develop a single stage EU project proposal for submission to the call Topic HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-01-01 Ensuring circularity of composite materials with submission deadline 23 September 2021....

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Complex issues as the new normal: understanding capabilities when innovating for a sustainable future.

Det er et økende fokus i Norge og internasjonalt på hvordan organisasjoner kan bidra til å nå bærekraftsmål og klimamål. Dette nærings-PhD prosjektet skal bidra med å utvikle kunnskap på dette området. Kandidaten skal jobbe med et PhD-prosjekt innen fagområdet bærekraftig innovasjon. Prosjektet...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES: RESPINOR DXT in the Intensive Care Unit

In this PES project the following will be accomplished: Writing parts of the application; Quality assurance and review of application by external third parties.

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Weightless camera ADI/SDK

Prosjektet omhandler utviklingen av et solid API og SDK til Muybridge's kjerneteknologi for å kunne levere sensorteknologi inn i flere vertikaler, og utnytte potensialet til det fulle. Dette vil åpne opp for en OEM/lisensierings forretningsmodell i enkelte vertikaler som kan sammenlignes med sel...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

More efficient and effective multimodal freight transport nodes

The project will establish a consortium in response to the EU call for proposal HORIZON-CL5-2021-D6-01-07. Collaboration has already started with organisations like: Newcastle University - UK, CERTH -GR, ILIM -PL, Fraunhofer - DE, DLR - DE, NTUA - GR and others. Potential Norwegian partners are,...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

EUNETTVERK-EU-nettverk

NAINE 2.0 - Norwegian AI network for Europe

NAINE 2.0 et tematisk nettverk på kunstig intelligens med nasjonalt nedslagsfelt. Regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens er førende for aktiviteter og mål i NAINE 2.0. Med 1,5 milliarder euro tilgjengelig for prosjekter relatert til kunstig intelligens i Horisont Europa og 220 ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUNETTVERK-EU-nettverk

FINN-EU

FINN-EU skal jobbe for å øke deltakelsen fra kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskap og kommunaleide selskap og -foretak (heretter kalt kommunale aktører) i relevante søknadsløp til Horisont Europa. Aktiviteter vil hovedsakelig rette seg mot utlysninger i de seks klyngene i søyle 2 av pr...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Novelties, Biases, and Landscapes in Evolution

Several challenges undermine our ability to predict the course of evolution: the likelihood of evolutionary novelties, the impact of the adaptive landscape, and the influence of developmental biases. NOBLE (NOvelties, Biases, and Landscapes in Evolution) will make use of cutting-edge machine lear...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Long-term effect of novel protein sources on growth performance and health of Atlantic salmon during the grow-out phase in sea

Det er forventa at norsk lakseproduksjon kan bli fem gongar så stor innan 2050. Ein føresetnad for denne veksten er nye og meir berekraftige fôringrediensar. Sidan 90-talet har innhaldet av marine ingrediensar i laksefôr blitt redusert frå 90 % til om lag 20 % i dag. Fiskemel og fiskeolje frå vil...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tjenester for Alle: konferanse om universell tjenestedesign

Universell utforming handler om å forme omgivelser slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggere, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Når man lager noe som er universelt utformet, søker man å nå alle målgrupper gjennom en og samme løsning (definisjon fra digitalis...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

How transparency and particle size in Silicon Carbide influence the possibilities for 3D-printing with Digital Light Processing

I dagens samfunn stilles det høye krav til materialer, fremstillingsmetoder og bærekraft. Et ledd i denne utviklingen er å kunne begrense materialsvinn under fremstilling og samtidig øke effektiviteten. For eksempel at materiale som blir til overs enkelt kan resirkuleres. Både for plast, metaller...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Barns rett til medvirkning i saker som behandles av fylkesnemnda.

Prosjektet skal undersøke hvordan fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker ivaretar barns rett til medvirkning i saker nemndene behandler. Barns rett til deltakelse i prosesser som angår dem følger av både nasjonalt og internasjonalt regelverk. Som førsteinstans i barnevernsaker, har fylkes...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Equilibrium and out-of-equilibrium quantum phenomena in superconducting hybrids with antiferromagnets and topological insulators

Kombinasjonen av materialer med ulike egenskaper kan gi opphav til nye kvantefysiske effekter som ikke oppstår i individuelle materialer. Et eksempel er den effektive konverteringen mellom ladningsstrøm og spinnstrøm når man kombinerer tunge metaller med superledere. I materialer eksisterer det ...

Awarded: NOK 8.6 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Helsesykepleiers samtale med førsteklassinger og deres foresatte: helsesamtalen som tiltak i forebyggende arbeid.

Helsedirektoratet anbefaler at alle barn og deres foresatte får tilbud om en samtale med helsesykepleier ved skolestart, eller i løpet av første skoleår. Denne helsesamtalen er barnets første møte med skolehelsetjenesten, og er en unik mulighet til å opprette kontakt og etablere tillit med både b...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

EUNETTVERK-EU-nettverk

Process+

Gjennom Prosess21 viser prosessindustrien høye ambisjoner om bærekraftig vekst: Innen 2030 kan norsk prosessindustri doble eksporten fra dagens 160 mrd kroner, og samtidig redusere klimagassutslippene fra industrien med 50%. Dette forutsetter en tett integrasjon med European Green Deal. For norsk...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Multi-Sensor Data Timing, Synchronization and Fusion for Intelligent Robots

Autonome roboter og fartøy må navigere med høy nøyaktighet og sikkerhet. Dette betyr at de trenger å bygge en situasjonsforståelse ved å prosessere data fra mange forskjellige sensorer. Dette må skje hurtig og gjentas mange ganger i sekundet for å fange opp endringer både på grunn av egen bevegel...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Intermittent negative pressure and its impact on the venous-arterial reflex; - mechanism of action and clinical effects

Intermitterende undertrykk (svakt sug) på underbenet har vist seg å forbedre blodstrømmen hos personer med sirkulasjonsproblemer. Spesielt har personer med blokkerte arterier vist seg å dra nytte av behandlingen, noe som fører til forbedringer i avstanden de kan gå, raskere tilheling av sår og re...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Machine learning for computational efficient predictions of long-term congestion patterns in large-scale transport systems

Forsinkelser, tapt fritid, økt luftforurensning: Bilkøer er kilde til betydelige samfunnsøkonomiske kostnader for bedrifter og privatpersoner i Norge, særlig i Oslo-området. Byplanleggere trenger verktøy for å evaluere hvor investeringer i veikapasitet er mest effektive for å redusere bilkøer. En...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Capacity after lockdown. A transport system for the future

Høy kapasitet og investeringer i kapasitetsøkninger i transportsystemene er både miljøbelastende og dyrt. Det gjelder for både infrastrukturkapasitet og kjøretøykapasitet. Samtidig, til tross for at transportsystemene er sprengt, er utnyttelsesgraden ofte lav. Også i trafikktoppene fins det ledig...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

H20-MSCA-Marie Sklodowska-Curie actions

Incremental Sound Change in Oslo (ISC-Oslo)

The project "Incremental Sound Change in Oslo" (ISC-Oslo) will investigate the socio-demographic origins of five ongoing phonetic changes in a post-hoc phonetic analysis of two corpora from the early 2000s. Working-class children and youth have been identified as one of the main sources of lang...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Maritime demonstration of cogeneration-based integrated energy system using high power fuel cells

The present H2020 project aims to develop, install and test in real environment a fuel cells system integrated into the power grid of a cruise ship (TRL 5), optimize the efficiency by combing the fuel cells system with cycle for heat recovery, build the system “scale-up-ready” to eventually repla...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland