454 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Drilling simulator based research collaboration on drilling process modelling

Boreprosessen byr i dag på større og større utfordringer, både nasjonalt og globalt. I Nordsjøen er mange felt depletert som resultat av årevis med utvinning. Trykket i reservoaret er blitt mye lavere enn det opprinnelig var. For åunngå at man havner i br ønnkontroll-situasjoner er det derfor nød...

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

UwSC: Universal wireless Subsea Connector

The main project objective is the development of an explosion proof, deep-water universal connector for wireless transmission of power and data. Technically speaking, the R&D team aims at developing a connector that can wirelessly transmit up to 3 kW powe r and 3 Gb/s of data, 4 km below sea leve...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Rensing av olje i produsert vann ved bruk av GIAMAG sin magnetteknologi.

Rensing av olje i produsert vann Produsert vann er i volum det største avfallsproduktet fra produksjon av olje og gass. Bare på norsk sokkel ble det i 2012 sluppet ut 131 millioner m3 oljeholdig produsert vann, en økning på 1,5 % fra året før. Utslipp av produsert vann er den kilden som tilfører ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Møre og Romsdal

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Training for Operational Resilience Capabilities

Resiliens betegner en aktivt orienterende tåleevne og tilpasningsdyktighet; en evne til å forstå og handle "utenfor boksen", forutse og gjenvinne kontroll som kan glippe, ivareta det essensielle når prioritering kreves, gjenskape kontroll på nye premisser , og lære fra slike erfaringer. Utvikling...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Barents Sea Paleozoic basement and basin configurations

Fokus og hovedmålene av Prosjektet BarPz har vært å forstå den Paleozoiske bassengstrukturen i vestlige Barentshav og å øke forståelsen av storskala prosesser som har ført til flerfase Paleozoisk bassengdannelse i vestlige Barentshav. Prosjektet er svært relevant for petroleumsleting i Barentshav...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved seismic imaging based on resolution enhancement and pattern recognition

I de senere årene har petroleumsindustrien beveget seg mer mot å utforske felt med mer komplekse geologiske strukturer. Eksempler på dette kan være saltavleiringer i Nordkapp-bassenget i den norske delen av Barentshavet, karbonatreservoarer i Midtøsten og presalt funn i Santos -bassenget i Brasi...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Decision support for production optimization

Oljeindustrien har kommet langt i etableringen av effektive produksjonsrutiner. Det er likevel et potensial for å få ut mer ved å gjøre finjusterte produksjonsbeslutninger på daglig basis. Solution Seeker utvikler teknologien bak en softwarerådgiver for daglig produksjonsoptimalisering, kalt Prod...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nye, bærekraftige produkter mot biofilm og korrosjon i petroliumsindustrien

Biofilm i alle deler av petroliumsindustrien bidrar store utgifter gjennom korrosjon (microbiologically influenced corrosion, dvs MIC) og redusert gjennomstrømming. Biocider som i dag brukes mot biofilm er lite bærekraftig og reguleres stadig strengere D et er derfor et sterkt behov for nye, bær...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Robust regulatory regimes? Defenses against major accidents

Formålet med prosjektet har vært å evaluere, sammenligne og vurdere rollen risikoregulering og risikostyring har for å forebygge store ulykker i olje- og gassindustrien. I prosjektperioden har prosjektgruppen videreutviklet et flerfaglig perspektiv på risikoregulering der juridiske, teknologiske,...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved Mechanisms of Asphaltene Deposition, Precipitation and Fouling.

Asphaltenes are compounds present in petroleum crude oil. They are called the "cholesterol of petroleum" because they can precipitate and form deposits that detrimentally affect the crude oil production by precipitating in reservoirs or during transport, and by fouling process equipment. It is im...

Awarded: NOK 6.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Deteksjon av akutt forurensning uavhengig av sikt, lys og værforhold

Aktivitetsforskriften, som gjelder for petroleumsvirksomhet til havs, stiller krav til at en operatør skal etablere fjernmålingssystem for å sikre at akutt forurensning raskt blir oppdaget og kartlagt. I denne sammenheng skal "fjernmålingssystem" tolkes som et system som uavhengig av sikt, lys og...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Forprosjekt for å levere inn sterk søknad til Petromaks2 programmet på innovativ injeksjonsteknologi.

Flowtec basert på Forus i Stavanger har lang erfaring med å levere topp moderne utstyr til olje og gass næringen på norsk sokkel. Selskapet har ofte vært i bresjen i forhold til nyvinning og har utviklet flere spennende prosjekt sammen med sine kunder. I henhold til målene til Forskningsrådets P...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Heat Raising Development Pre-Project to assemble suitable consortium for a Petromaks2 application.

Metallteknikk AS er en bedrift med lange og gode tradisjoner innen FoU og bygging av solide konstruksjoner til olje- og gassindustrien. I mange år har det Bryne-baserte selskapet levert produkter og tjenester av kvalitet til en voksende industri. De siste årene har Metallteknikk fått flere og fl...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Miniature Ultra-Sensitive 3-C Accelerometer

Målet med prosjektet er å utvikle en ny type sensor som skal gi bedre kvalitet på seismiske data. Sensorer brukes for å måle intensiteten av seismiske bølger som reflekteres av geologiske strukturer under havbunnen. De seismiske målingene gjør det mulig å avbilde disse geologiske strukturene, og...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Application of metal-oxide nanoparticles for oil-spill remediation in cold and Arctic Environments.

1. The project PETROCLEAN evolves on developing an environmental remediating agent for petroleum pollution in environmental disasters, as these are a central part associated with risks in the petroleum sector. The nature of petroleum disasters is long-ter med critical. With current state of the a...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Multiphase flow and early fault detection

Xsens AS has developed a non-invasive flow meter challenging the performance of a wide range of invasive technologies, with respect to performance, as well as robustness. Xsens aim has been to measure complex flow from outside of the pipe, equally good or better than invasive technologies ava...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Prospects for Norwegian Petroleum Extraction and implications for the Norwegian Economy as a whole

Prosjektet PROSPECTS analyserer utsiktene for den norske petroleumsaktiviteten og virkningene for den norske økonomien på lang og mellomlang sikt. Fase I av prosjektet ser på betydningsfulle enkeltfaktorer for petroleumsnæringen, samt vier oppmerksomhet til utviklingen av petroleumsaktiviteten i ...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The emergence of a new petroleum province in the High North - integrated or fragmented?

Prosjektet har tatt for seg den økende petroleumsvirksomheten i Barentshavet, som lenge har blitt utropt som den nye petroleumsprovinsen. Vi har sett på hvilke utfordringer leverandørene og hovedoperatørene møter når aktiviteten forskyves og ny virksomhet skal bygges opp i nord. Vi har kartlagt d...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Condition monitoring tool for separators based on combined use of tracer technology and multiphase flow modeling

Alle snakker om digitalisering, men hvordan skal man egentlig digitalisere et prosess-system? Dette forskningsprosjektet har utviklet tilstandsmåling for et prosess-anlegg ved hjelp av en kombinasjon av målinger og matematiske beregninger. Teknologien er utviklet for gass-væske separatorer (gas...

Awarded: NOK 11.1 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improving Efficiency of Offshore Drill-cuttings Handling Process

Oljeboring til havs benytter to typer borevæsker, vannbaserte og «ikke vannbaserte» borevæsker. Fra selve boreprosessen produseres det overflødig borevæske, borekaks og oljerester. Forskjellige teknikker benyttes for å separere faststoff fra borevæsken. Selve borekakset behandles videre og overfl...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Thermo Responsive Elastomer Composites for cold climate application

Lave temperaturer er kjent for å representere en utfordring for elastomermaterialer, siden mange blir uakseptabelt stive eller sprø ved nedkjøling. Selv om bruken av elastomerer i olje- og gassindustrien er relativt beskjeden sammenlignet med andre materialer, så er rollen til disse materialene s...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fire Simulation for Understanding and Prevention of Major Accidents

I olje- og gassindustrien kan konsekvensene av en brann være katastrofale. Slike ulykker kan føre til tap av mange liv, alvorlig forurensning av miljøet og total ødeleggelse av installasjoner med dertil enorme økonomiske konsekvenser. Katastrofale branner oppstår typisk som et resultat av eskale...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Formation and behaviour of thin oil films and evaluation of response methods including HSE

Tynne oljefilmer som dannes ved utslipp av oljekondensater, lette råoljer og raffinerte oljeprodukter, er en økende utfordring i norsk oljevernberedskap. Denne utviklingen skyldes økt produksjon av kondensat og lette råolje samt risiko for undervannsutblåsninger på norsk sokkel. Videre er det en ...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Knowledge basis for repair contingency of pipelines

Transport av olje og gass til landbaserte installasjoner i Norge og Europa skjer hovedsaklig i rørledninger av stål. I de siste årene er rørledninger med innvendig beskyttelse mot korrosjon, i form av et korrosjonsmotstandig stål eller en nikkel-legering, sålkallte clad og lined pipes innstalle...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Reconstructing the Triassic northern Barents Shelf; basin infill patterns controlled by gentle sags and faults

Trias-lagrekka i Barentshavet utgjør et petroleumssystem med potensial for nye funn. Det er derfor et behov for grunnleggende kunnskaper om systemet. Industrien trenger alt fra regionale bassenganalyser til mer emnebaserte studier. Dette prosjektet undersøker den vestlige trias-Barents-sokkelen g...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Hole Cleaning Performance of Oil and Water based Drilling Fluids in Circular and Non-Circular Boreholes.

Boring av brønner i olje- og gassindustrien kan i dag gjøres til lengder over 10.000 meter, og hoveddelen av en så lang brønn vil være horisontal. En viktig forutsetning for å kunne bore slike brønner er en effektiv fjerning av borkaks fra hullet. Dette skjer ved å bruke komplekse borefluid desig...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Forskningssamarbeid Norge Brasil gjennom Instituto SINTEF do Brasil

Det har lenge vært en uttalt politikk fra både norsk og brasiliansk myndighetsside å etablere et bilaterlat FoU samarbeid mellom de to landene. Begge land har en lang kystlinje og betydelige olje og gass reserver og begge har en sterk ambisjon om å utvikl e en kunnskapsbasert industri knytte til ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Shale rock physics: Improved seismic monitoring for increased recovery

Vi har utviklet verktøy (modeller) for industrien for å forstå hvordan bergmassene som ligger over petroleumsforekomstene endres når olje og gass produseres. Disse overliggende bergmassene, som kalles for takbergarter (skifer), har sørget for at olje og gass har blitt samlet opp i de underliggend...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SIMCOFLOW - A FRAMEWORK FOR COMPLEX 3D MULTIPHASE AND MULTI PHYSICS FLOWS

Prosjektet SIMCOFLOW har utviklet en numerisk og fysikk-basert simuleringsmetode som gjør det mulig å simulere effektiviteten av oljelenser under opprensing av oljesøl etter ukontrollert utslipp til havet. Metodene vil kunne anvendes til å optimalisere selve utformingen av oljelensene, samt styre...

Awarded: NOK 14.5 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Three-Phase Capillary Pressure, Hysteresis and Trapping in Mixed-Wet Rock

Hvordan beveger tre fluider seg i en porøs stein? Hva er skjebnen til olje- og gassganglia i trefasefluidfortrenginger, når det gjelder fasefanging, utvinning og topologiske strukturer? Dette prosjektet har behandlet disse forskningsspørsmålene ved å utvikle, validere og anvende en poreskalasimul...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Rogaland