408 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Weak Interactions in complex Photonic Systems

We plan to implement a workshop on nanoscale composite materials, which is a topic involving researchers from a wide range of scientific fields. Research projects on this topic are usually represented at different conferences and an exchange across the different research fields do not have a stag...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Peptoid nanotubes for cancer therapy

Organic nanotubes are promising nanomaterials displaying many potential applications in nanotechnology, in particular nanomedicine. Nanomaterials with cylindrical or rod-like morphologies are of great advantage to get a longer circulation time in blood compared to spheres with similar chemistry a...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

PACAB - Drug Loaded Nanoparticles for Treatment of Peritoneal Metastases

Peritoneal karsinomatose er spredning av kreft til bukhulens indre vegglag, bukhinnen. Vanligvis dreier det seg om spredning fra kreft i mage og tarm, eller fra eggstokkene. Slik spredning er svært alvorlig og diagnostiseres ofte i avanserte stadier av sykdommen på grunn av mangel på tidlige symp...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

A highly efficient and stable electrode for solar-driven water electrolysis, interrogated by advanced operando and in situ techniques

Soldrevet vannsplitting er en elegant måte å lagre naturens vekslende sollys i form av kjemiske bindinger, i dette tilfellet som fornybar hydrogengass. En nøkkelkomponent i en lysdrevet vannelektrolysecelle er anodeelektroden, som må aktiveres av sollys og samtidig frigjøre oksygengass ved oksida...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Ultraviolet nanowire/graphene laser (UV-Nanolaser)

Koherent lys i det ultrafiolette (UV) bølgelengdeområdet har mange viktige anvendelser innen materialvitenskap, medisin, biologisk og kjemisk sensing, datalagring, romfartsnavigasjon og for desinfeksjon av vann, mat og luft. For tiden er de eneste kommersielle UV-laserkildene excimer-lasere og fr...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

The interaction of photosensitive proteins with microfabricated sensor arrays

Anvendelsen av naturlig forekommende protein nanomaskiner som erstatning for ødelagte fotoreseptorer i øyet, vil i dette prosjektet bli undersøkt som basis for å utvikle teknologi som kan gjenopprette synet til millioner av mennesker verden over. Formålet er å konstruere en kunstig retina basert ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Clay nanolayers for encapsulation of drops or nanoparticles

Prosjektet skal utvikle og fremstille leire-mikro-/ nanokapsler for ufarlig transport og kontrollert levering av nanopartikler eller molekyler (for eksempel bioaktive midler) i dråper. Fordeler med leirepartikler for mange bruksområder skyldes deres enkle modifisering og nano-skala funksjonalise...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Calcium-Silicon alloy-based all-solid-state batteries (CalSiumbat)

"Kan kalsium erstatte litium i et batteri?" Dette er spørsmålet som forskerne prøver å svare på i CalSiumbat. Over hele verden leter forskere etter et levedyktig alternativ for litium ion-batterier. Kjemikerne har flere grunner til å se nærmere på kalsium når de jakter på nye batteriteknologier...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: MARC - a novel multi-purpose optical sensor

MARC er en nyutviklet optisk sensor som vesentlig øker dynamisk måleområde, det vil si at den øker forskjellen mellom maksimum og minimum verdier som kan måles sammenlignet med eksisterende teknologi, uten at det går ut over nøyaktigheten. Dette er oppnådd ved å bruke en unik kombinasjon av to fo...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: DASC-NF - Nanofluid-based solar collector for Northern Climate conditions

Den konvensjonelle solfangerteknologien er lite effktiv i nordiske land. Årsaken til dette er at standard solfangere ikke har tilstrekkelig beskyttelse mot termiske lekkasjer i kalde omgivelser med mye regn og snø. For å løse dette problemet, har forskere ved Høgskulen på Vestlandet utviklet en n...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

2^2-INTRATARGET: Nanocarriers to deliver antibodies towards intracellular targets in cancer cells/TAMs at primary/metastatic sites

2^2-INTRATARGET er et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Spania (koordinator), Italia, Frankrike og Norge. Konsortiet består av eksperter innen fremstilling av antistoff, nanobærerutvikling, karakterisering av nanomedisiner, immunologer, farmasøyter og cellebiologer. Forskning in...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Norwegian Marine Biopolymers as Injectable Hydrogels for Tissue and Organ Repair – TUNIGUIDE

The project is developing injectable, in situ gelling hydrogel formulations based on Norwegian marine biopolymers, tunicate nanocellulose fibrils and alginate, for tissue and organ repair and regeneration. Donor organ shortages are a serious global problem resulting in high mortality rates of peo...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Next Generation Optical Nanoscopy Platforms for Biological System - Symbiosis of Advanced Training, Research and Innovation

Prosjektet har etablert et internasjonalt samarbeidsnettverk innen avansert mikroskopi og bioavbildning med partnere i India, Tyskland, USA og Norge. Fokuset er på utdanning og innovasjon, med partnere med høy akademisk og forskningsmessig kvalitet. Prosjektet har skapt et unikt nettverk som brin...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of a novel high-throughput Sars-CoV-2 antibody test

Norwegian Gentian AS og Universitetet i Tromsø (UiT)/Norges arktiske universitet samarbeider for å utvikle en COVID-19 antistofftest. Testen oppdager antistoffer mot SARS-CoV-2 i humant blod, og gir kvantitativ informasjon om graden av oppnådd immunitet, selv om personen har vært ikke-symptomatis...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

3D Printed Engineered Nano-Composite Templates for Bone Regeneration

Store beindefekter på grunn av traumer, medfødt misdannelse eller fjerning av svulster regnes som betydelige helseproblemer over hele verden. Bone Tissue Engineering (BTE) har utviklet en ny tilnærming for å behandle eller reparere beinfeil. I BTE implanteres 3D-scaffolds (konstruerte biomaterial...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Graphene-based Anti-Sticking Surfaces by Atmospheric Pressure Plasmas for Lamination

This project will aim at improvement of hardness and long-term mechanical stability by the incorporation of graphene-based nanoparticles within the coating. The addition of these nanoparticles shall improve the mechanical stability, friction, anti-static properties behaviour and hardness of the c...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CLICU - Closed-loop glucose control in the ICU

Blodsukkerkontroll er et problem i intensivavdelinger, og dårlig blodsukkerkontroll fører til økt pasientdødelighet, økt komplikasjonsrisiko og økte sykehuskostnader. GlucoSet utvikler en blodsukkermonitor for intensivavdelingene, men på sikt er det et betydelig behov for at monitoren kan styre e...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Engineering exosomes as natural nanovehicles for cancer therapy.

Vi skal i dette prosjektet utvikle naturlige nanopartikler til kreftbehandling. Kroppens celler har evne til å kommunisere med andre celler via bittesmå informasjonspakker. Disse pakkene er små vesikler kalt exosomer. Exosomene kan påvirke mottagercellen. Siden exosomer representerer et naturlig ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Bergen Carbon Solutions søknad for EIC Accelerator

Bergen Carbon Solutions AS er en gründerbedrift som har sitt opprinnelige utspring fra en bacheloroppgave gjennomført ved Høgskolen på Vestlandet våren 2016. Bedriften har utviklet en prototype som viser gode resultater for oppskalering. BCS har gjort bedriftsprosjekt med støtte fra VRI-programme...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High-throughput Synthesis of Non-spherical Plasmonic Nanoparticles (NPs) for Applications in Endotoxin Sensing (Nano-Syn-Sens)

Administrativ: Prosjektet startet på norsk side i september 2020 med ansettelse av ph.d. -kandidaten, selv om prosjektet på indisk side startet i februar 2021. Forsinket start på begge sider skyldes delvis den rådende Corona -situasjonen som påvirket rekrutteringsprosessen, men også på grunn av ...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Miniaturised Optical ROad Sensor

Prosjektet skal utvikle et sensorsystem som er rimelig i pris for overvåkning av veioverflaten og detektere is, snø, saltmengde, vann etc. Løsningen skal være enkel å montere slik at mange sensorer kan monters og utgjøre en integrert fast del i infrastrukturen langs veiene. Systemet muliggjør var...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

On-chip Raman-spectroscopy of extracellular vesicles

Introduksjon og samandrag: Ekstracellulære vesiklar (EV) er knøttsmå partiklar frå biologiske celler (diameter ca. 100 nm). Vesiklane kan sirkulera i kroppen, mens celler for det meste sit fast i vev. Det har vist seg at celler kan kommunisera med slike vesiklar og utveksla protein, lipid og g...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

STEGS-2, Sensor TEchnology for Green and Safe Airplanes -phase 2

Memscap skal i samarbeide med sin industrielle partner Sensonor og to forskningspartnere ,Sintef og USN utvikle og etablere en helt ny MEMS teknologiplattform for produksjon av høykvalitets trykk sensorer for flyindustrien. Her vil det først og fremst være en helt ny trykk sensor familie for mot...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Forskningsseminar: Recent advances in cellulose nanotechnology research - Production, characterization and applications

Forskningsseminaret arrangeres for åttende gang september / oktober 2020 av RISE PFI. Seminaret ble arrangert for første gang i 2006 og har blitt arrangert annen hvert år med stadig større oppslutning. I 2018 hadde vi ca. 70 deltakere. Dette er en arena der industri møter forskning da vi legger v...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Development of CXCR4 targeting -nanosystem-imaging probes for molecular imaging of cancer cells and tumor microenvironment.

Solide svulster representerer fortsatt en enestående utfordring i et terapeutisk perspektiv, spesielt når de blir invasive. Tidlig diagnose og tett oppfølging utgjør viktige elementer for effektiv sykdomshåndtering. For diagnose og oppfølging blir hoveddelen av pasientene fulgt med diagnostisk bi...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Partner search for co-authoring a proposal for EC H2020

The project activities consist in: - Identifying potential national and international partners (this is currently on going) - Contacting potential partners, initially via calls and video conferences. - Organise meeting with Partners to agree on the Consortium set-up and proposal outline. If succ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2020

Location: Nordland - Nordlánnda

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Integrated III-V Semiconductor Frequency Comb on a Chip

Lyspærer avgir hvitt lys, bestående av et av synlig lys fra 380 til 740 nm. Lasere derimot avgir bare en bølgelengde (et veldig smalt spekter) av lys, men med mye høyere intensitet. I dette prosjektet vil vi studere en ny type laserkilde kalt frekvens-kam. Slike frekvens-kammer avgir laserlys med...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: Treatment of lung cancer with nanoparticles

Lungekreft er en av de vanligste kreftformene vi har, og med svært dårlige prognose; 5-års overlevelse er i dag bare 18%. Med en så dårlig prognose er behovet for nye medisiner og behandlingsregimer mot lungekreft stort. Behandling med kjemoterapi er ofte begrenset av utilstrekkelig levering til ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mikrofilament for optiske og katalytiske gassensorer

De siste ti årene har vi sett en rivende utvikling innen trådløs teknologi og energieffektiv elektronikk. Det har ført til en voldsom utvikling innen trådløse sensorer, spesielt for forbruker markedet. Bruk av trådløse sensorer for trykk og temperatur har eksplodert. Gassensorer har imidlertid h...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

ENPERITO: Effective Nanoparticles for Treatment of Peritoneal Metastases

Peritoneale metastaser er en samlebetegnelse på spredning av svulstceller til bukhinnen, oftest med utgangspunkt fra andre organer i og rundt buken. Kreftspredning til bukhinnen er forbundet med dårlige prognoser da det ofte oppdages seint i sykdomsforløpet. Standardbehandling er kirurgi etterful...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage