0 projects

FORINNPOL-Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk

Undersøkelse av pandemiens virkninger på det norske forskningssystemet trinn 2

...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Anskaffelse av analyse av FoU-andeler i de årlige statsbudsjettene

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Oslo

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler NORCE

...

Awarded: NOK 0.32 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NGI

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til IFE

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Viken

FRICON-Fri prosj.st mobilitetsstipend

Bidrag til utlysning om tverrfaglig forskning

...

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NTNU Samfunnsforskning

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til Telemarksforsking

Jfr samtale med Anne Magnussøn 3.2.21. Beskjed til Vita M. Jeg fikk ikke lov av rapportsystemet å legge inn tallet 418 på Finansieringsplan/Forskningsrådet? Men prosjektregnskapet viser altså at vi av de bevilgede 1,5 mnok INSTFUS-midler har brukt 418.000 kr til honorarer, møtekostnader og reise....

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Vestfold og Telemark

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NILU

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NINA

...

Awarded: NOK 65,000

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

INSTFUS-Instituttfusjon og -samarbeid

INSTFUS-midler til NIVA

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Kurs REACH

...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Prestisje: Kjønnsbalanse i forskningsledelse ved UiT Norges arktiske universitet

Overrepresentasjonen av menn i forskningslederstillinger/-funksjoner innen akademia har lenge vært fremhevet som et problem i Norge og i utland. Mens kvinner har fått mer plass i akademia de siste tiårene, har kjønnsgapet holdt seg sterkt når det gjelder topp akademiske stillinger/funksjoner. Pre...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

K.G. Jebsen-senter for diabetesforskning

K.G. Jebsen-senter for autoimmune sykdommer består av epidemiologier, biologer, molekylærbiologer og leger som forsker på autoimmune sykdommer med en sterk arvelig komponent. Senteret skal forsøke å finne årsaksmekanismene bak sykdommene, for å kunne tilby bedre behandling, med færre bivirkninger...

Awarded: NOK 0.76 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

K.G. Jebsen-senter for diabetesforskning

KG Jebsen senter for diabetesforskning har som mål å finne diabetesgener, kartlegge nye mekanismer for hvordan diabetesl utvikles og å etablere målrettet og betre behandling. Senteret har samlet fagfolk innen klinisk, genetisk, epidemiologisk og eksperimentell diabetesforskning i ett laboratorium...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kvinner i toppstillinger og faglig ledelse ved Nord universitet

For å legge et godt grunnlag i arbeidet mot flere kvinner i toppstillinger og faglig ledelse ved Nord universitet, har det blitt gjennomført en kvalitativ studie blant fagansatte. Hensikten med studien var å kartlegge kvinnelige ansattes erfaringer med karrieresystemet, vilkår for forskning, fagk...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Nordland - Nordlánnda

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Kjernemagnetisk (NMR) plattform tilpassa store prøveseriar fra biologisk og medisinsk omics-forskning

«High-throughput» omics- plattformer blir stadig viktigere for anvendelser innen biologi og medisin. Med kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi kan man gjøre molekylær kvantifisering av store prøveserier av f. eks. serum eller urin. Disse analysene av små molekyler (metabolitter) og proteine...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Disease Control Priorities - Ethiopia (DCP-E)

Prosjektet "Disease Control Priorities - Ethiopia" er en langsiktig satsing som direkte følger av deltagelse i Disease Control Priorities Network som ledes av Prof. Dean Jamison ved University of Washington og det UD/NORAD/NFR støttede 5-årige prosjektet Global Health Priorities 2020. Denne finan...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Kjernemagnetisk (NMR) plattform tilpassa store prøveseriar fra biologisk og medisinsk omics-forskning

«High-throughput» omics- plattformer blir stadig viktigere for anvendelser innen biologi og medisin. Med kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi kan man gjøre molekylær kvantifisering av store prøveserier av f. eks. serum eller urin. Disse analysene av små molekyler (metabolitter) og proteine...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

L. Meltzers Høyskolefonds gave knyttet til vitenskapelig ustyr

Gåva skal nyttast til UiB si vitskapelege forskingsverksemd med erverv av ny, grunnleggande innsikt som siktemål. Gåva skal nyttast til vitskapeleg utstyr.

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning K. G. Jebsen-senter for havrett

Midlene finansierer K. G. Jebsen-senter for havrett, ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Senterets hovedaktivitet er forskning, særlig folkerett, men også nasjonal rett. Formålet med senteret er: «Å vurdere hvordan havretten og nasjonal lovgivning som gjennomfører denne s...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning TFSR 2018

Jf. vedlagte vedtekter §2

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til medisinsk fakultet, NTNU: The Norwegian cognitive impairment after stroke (Nor-COAST) study

Bakgrunn: Ca 11000 personer får hjerneslag i Norge årlig, med bedre prognose pga av god behandling vil antallet som lever etter gjennomgått hjerneslag øke. En betydelig andel pasienter som får enten demens eller mild kognitiv svikt både kort og lang tid etter hjerneslag. Det er uklart hvor store ...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kreftforeningen til forskning på PET og MR for personlig tilpasset behandling av prostatakreft

Prosjektets langsiktige målsetning er å optimalisere person tilpasse diagnostikk og behandling av prostatakreft, og derved øke overlevelse og livskvalitet for denne pasientgruppen. Vi vil løse viktige kliniske utfordringer ved hjelp av avansert medisinsk avbildning. Dagens diagnoseverktøy klarer ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Statoil ASA til VISTA-programmet ved Det norske videnskapsakademi

Jmf. avtale med Statoil. Langsiktig grunnleggende forskning innenfor petroleumsrelatert virksomhet.

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra testament etter Tordis-Elisabeth Dahl til medisinsk fakultet (UiO)

Testamentarisk gave til UiO. Midlene skal brukes til grunnleggende forskning innen medisin.

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Olav Thon Stiftelsen til langsikitg grunnleggende forskning

Prosjektnavn: Developing a novel experimental approach to identify subjects at risk for developing Alzheimer’s disease

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Allmennmedisinsk forskningsfond til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende allmennmedisinsk forskning

Awarded: NOK 0.74 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Academia agreement NTNU-Statoil/Akademiaavtalen NTNU-Statoil

Samarbeidet mellom Statoil og NTNU dekkes av Akademiaavtalen NTNU-Statoil for perioden 2014-2018, med omfang på NOK 12.000.000 per år i gavestøtte fra Statoil til forskning og utdanning ved NTNU, med prioritering av olje- og gassrelaterte disipliner. Hovedfokus er støtte forskningsprofessorater o...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Nye utviklingstrekk i norske og internasjonale matvaremarkeder

Prosjektet er en del av den grunnleggende markedsforskningen ved Senter for samvirkeforskning, og skal gi bidrag til å bedre forstå dynamikken over tid i utviklingen av lokale mattradisjoner og deres produksjons- og markedsmessige utvikling over tid. Dette skal gjøres ved komplementære kvantitati...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo