0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

NTNU PES og POS rammebevilgning 2021-22

NTNU PES og POS rammebevilgning for 2021-22 skal bygge opp under NTNUs strategi kunnskap for en bedre verden og legge til rette for en videre ambisiøs satsing på EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon. Prosjektet skal bidra til at NTNU kan videreutvikle tiltak og virkemidler som er i ga...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Knowledge quality assessment as a sense-making device: an enquiry into uncertainties, agency and climate change

The “Knowledge quality assessment as a sensemaking device: an enquiry into uncertainties, agency and climate change” (KQA-SMD) project is an enquiry into the ability for climate change knowledge assessment to strengthen local communities through sensemaking. Climate change adaptation lies at the...

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 for NTNU

PES2020 for NTNU har som mål å øke antall søknader til Horisont 2020 i 2019. Som del av dette vil NTNU jobbe med å øke kvaliteten på søknader, mobilisere nye fagmiljøer og aktivt posisjonere NTNU inn i retningsgivende nettverk og konsortier i Europa. NTNU deler PES2020 i PES Åpen (støtte til enk...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Transforming Climate Knowledge with and for Society: mobilising knowledge on climate variability with communities in northeast Bangladesh

Sylhet-provinsen i Nord-øst Bangladesh har et unikt lokalt klima med særlig mye nedbør i pre-monsuntida om sommeren. Men det er stor usikkerhet knyttet til årsaker og virkning av dette regnværet, og lokalsamfunnene er svært sårbare for endringer i nedbørsperiode og -mengde. TRACKS bragte sa...

Awarded: NOK 10.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland