0 projects

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Nordisk seminar om hepatitt C

Hepatitt C er et alvorlig helseproblem både i Norge og globalt, og WHO kom i 2016 med mål om eliminasjon av hepatitt C som folkehelseproblem innen 2030. I 2018 fulgte den norske regjeringen opp med nasjonale mål om eliminasjon innen 2023. Helsedirektoratet fulgte opp med en tiltaksplan året etter...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Viken

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Developing and Applying New Statistical Models to Test for Transgenerational Effects of Environmental Exposures in Pregnancy

Det er veldokumentert at skadelige miljøfaktorer under graviditeten, som for eksempel røyking av sigaretter og inntak av store mengder alkohol, kan påvirke helsen til det ufødte barnet i form av for eksempel for tidlig fødsel og lav fødselsvekt. Mer kontroversielt har forskere også vist sammenhen...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Modelling the epidemiological dynamics of past and current zoonotic diseases in humans

Zoonoses-Epidemiologi prosjekter historisk og fremtidig epidemiologisk dynamikk av zoonotiske sykdommer som pest, dengefeber og koronavirus. Målet med prosjektet er å bedre forstå hvordan epidemisk dynamikk av zoonotiske sykdommer endres på tvers av økologiske sammenhenger og dermed bedre forber...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Covid-19 and impact on mental health: a longitudinal, multi-national study (C-Me)

Koronapandemien er dette århundrets hittil største trussel mot folkehelsen. Selv om Norge har klart seg rimelig godt, med få dødsfall, er det usikkert om og i hvor stor grad selve sykdommen og tiltakene som ble iverksatt for å bremse spredning av viruset, har påvirket den psykiske folkehelsen. Fo...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

dekke artikkelavgifter (APC) fra 2020 for Sykehuset Telemark

Ikke aktuelt

Awarded: NOK 8,000

Project Period: 2021-2021

Location: Vestfold og Telemark

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

International Alliance for PharmacoGenetic Epidemiology Excellence (iAPOGEE)

Formålet med iAPOGEE-programmet er å styrke utdannings- og forskningssamarbeid innen farmako- og genetisk epidemiologi i Norge. iAPOGEE ønsker å forene forskere som jobber med å forbedre dagens farmakoepidemiologiske studier, slik at vi kan bruke dem i mye større grad enn tidligere til å fremskaf...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Evidence-based policies and health systems interventions for antenatal care

I Mukono-distriktet i Uganda føder 30 000 kvinner hvert år. Blant dem vil 130 dø under svangerskap, fødsel, eller innen 42 dager, og 1400 vil oppleve at babyen dør etter 28 uker av svangerskapet eller i første leveuke. Mukono har 57 helsestasjoner som tilbyr svangerskapsomsorg. Helseinformasjonsy...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Women’s fertility – an essential component of health and well-being

I løpet av de siste 50 årene har kvinner fått generelt bedre helse. I samme tidsperiode har imidlertid flere og flere kvinner søkt hjelp for å bli gravide. Redusert fruktbarhet og barnløshet henger sammen med en økt risiko for flere kroniske sykdommer og for tidlig død. Hvordan dette henger samme...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

KVINNEHELSE-Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Obstetric Care in Norway - A Collaborative and Knowledge-building project

Fødselsomsorg i Norge - et kompetansebyggende samarbeidsprosjekt forankret ved Folkehelseinstituttet. Det er lite kunnskap om hvordan tilgjengelighet til ulike typer fødeinstitusjoner og fødestedet influerer på fødselsutfall hos mor og barn i høyinntektsland. Vi har tidligere vist en betydel...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ADHD medication in pregnancy: understanding the population and outcomes related to treatment use and discontinuation

Målet vårt er å studere om bruk eller seponering av ADHD-legemidler under graviditet er assosiert med en økt risiko for uheldige fødselsutfall. De siste tjue årene har ADHD blitt en mer vanlig diagnose blant voksne. Som en følge av dette har det vært en betydelig økning i bruk av ADHD-legemidler...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The SafeTwoTreat Study: Harnessing Pharmacogenetic Data For Safer Use Of Psychotropic Medicines In Pregnancy

Depresjon og angst er utbredte psykiske sykdommer. Mange pasienter, inkludert kvinner i reproduktiv alder, opplever stor nytteverdi av å bruke legemidler mot disse sykdommene. Avgjørelser om å bruke slike legemidler i svangerskapet er utfordrende, særlig fordi enkelte studier har knyttet mors bru...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Revisiting and dissecting the maternal effect on childhood asthma

Astma er en vanlig sykdom hos barn. Foreløpig er det ingen tiltak som hindrer astma i å utvikle seg. Vårt mål er å forstå den grunnleggende biologien bak astma bedre, med det mål å kunne tilby bedre forebyggende tiltak. Vi skal se på et uløst mysterium. Barn får oftere astma når mor har sykdommen...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Lifespan and inter-generational respiratory effects of exposures to greenness and air pollution: the Life-GAP project

I Life-GAP prosjektet vil vi undersøke hvordan luftforurensing og grønne områder påvirker lungehelse gjennom livsløpet og på tvers av generasjoner. Life-GAP bygger på den store Respiratory Health in Northern Europe (RHINE) studien, en spørreundersøkelse med mer enn 20 000 deltakere fra Norge, Dan...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in women and their infants in Kampala, Uganda

Ugandas første bekreftede COVID-19-pasient ble identifisert 22. mars 2020. Fram til september 2021 hadde 120,000 mennesker fått påvist SARS-CoV-2 viruset som forårsaker sykdommen. Den høye befolkningstettheten og det omfattende sosiale samspillet i landets byer skaper utfordringer for landets til...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improving prognosis of patients with glioblastoma: Linking health registry and clinical data to basic brain tumour research

I GLIO-Link kombinerer vi resultater fra laboratorieforsøk med analyser av nasjonale registerdata og kliniske studier for å identifisere nye terapeutiske muligheter for pasienter med glioblastom, en kreftsykdom med en svært dårlig prognose. Prosjektet har tre hovedformål, og er organisert i fire ...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

EU-COVID-19 - a multinational registry-based linkage study with focus on risk and protective factors, clinical outcomes and mental health.

EU-COVID-19 er en internasjonal register basert studie med fokus på risiko faktorer, beskyttende faktorer, kliniske konsekvenser og psykisk helse Hensikten med dette internasjonale tverrfaglige prosjektet er å fremskaffe kunnskap informasjon om risikofaktorer og konsekvenser av COVID-19 i bef...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Monitoring the population seroprevalence of SARS-CoV-2 infection in Norway to model and predict the current and future epidemics (Map-SARS)

Frem til 30 august 2021 hadde 216,4 millioner mennesker fått påvist Covid-19. Dette tallet består kun av de som faktisk har testet seg og fått påvist levende virus i kroppen og er derfor lavere enn det faktiske tallet på de som har hatt sykdommen siden mars 2020. Tallet på de som er påvist syke k...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COVID-19 Seasonality: The effect of environmental variation on the spatio-temporal dynamics at national, regional and global scales

COVID-19 Seasonality er et norsk-basert prosjekt med deltakelse fra en rekke miljøer i Kina, Iran, Storbritannia, USA og den afrikanske union med målsetning om best mulig å forstå den pågående COVID-19-pandemien. Prosjektet er organisert i tre hovedaktiviteter: (I) Extract, der vi vil anslå h...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Survival rates and long-term outcomes for patients with COVID-19 admitted to Norwegian ICUs

Studien Overlevelse og senplager for pasienter innlagt på intensiv med Covid-19 i Norge er et samarbeidsprosjekt mellom Akuttklinikken ved Oslo Universitetssykehus og Norsk Intensiv- og Pandemiregister (Helse Vest), og har en todelt hensikt. Første del av studien går ut på å beskrive den norske C...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Offshore worker heliport database cohort and new studies on exposure-related health

Prosjektet vil gi mer presis og pålitelig innsikt i potensiell yrkesrelatert sykdom blant norske offshore petroleumsarbeidere i nyere tid. Prosjektet skal etablere en ny studiepopulasjon med oversikt over offshorearbeidere som har arbeidet offshore i tidsperioden 1980-2021, med hovedvekt på de si...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Inequalities in non-communicable diseases: Indirect selection or social causation? (The Indi-Ineq study)

Ikke-smittsomme sykdommer (NCD) står for en stor del av sykdomsbyrden i Norge og lignende land. Sykdommene varierer mellom sosiale grupper og er i stor grad bestemt av røyking, blodtrykk, usunt kosthold, inaktivitet, overvekt og alkohol. Prosjektet vil undersøke hvilken rolle individuelle trekk h...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

5th International Society for Childrens Health and the Environment (ISCHE) meeting

The International Society for Childrens Health and the Environment (ISCHE) is a non-profit, scientific society that aims to reduce the impact of adverse chemical, physical, biological and social influences on childrens health. We have previously held four successful meetings, two in the United St...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Why does low birth weight increase the risk of diabetes and other cardiometabolic diseases? A study of genetic factors in HUNT

Det er fra tidligere kjent at lav fødselsvekt gir høyere risiko for senere sykdom som f.eks. type 2 diabetes og kardiovaskulær sykdom. Det finnes to hovedhypoteser for å forklare denne observerte assosiasjonen. Den første er Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD) hypotesen som sier ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Kartlegging av forekomst av infeksjon med hepatitt C virus blant innsatte i norske fengsler.

Hepatitt C er et virus som ubehandlet kan føre til alvorlig leversykdom og død. Rundt 80 % av de som lever med sykdommen i Norge er smittet gjennom injiserende rusmiddelbruk. Det anslås at rundt en tredjedel av personer innsatt i norske fengsler har erfaring med injeksjonsbruk, men lite er kjent ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

NON-PROTECTED. The impact of perfluorinated toxicants and the gut microbiome on vaccine responses in children

Vaksinasjonsprogrammer er en av medisinens største suksesser, men kan nå være truet pga miljøgifters virkning på immunforsvaret. En studie fra Færøyene viste at eksponering for miljøgiftene perfluoralkyl- og polyfluoroalkyl-substansene (PFAS) i barnealderen, stoffer som finnes i Gortex, Teflon, v...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The Norwegian Klebsiella pneumoniae network: K. pneumoniae population structure and antimicrobial resistance in a One Health perspective

Antimikrobiell resistens (AMR) utgjør en stor trussel mot den globale folkehelsen. Klebsiella pneumoniae er en bakterie som kan forårsake alvorlige infeksjoner hos mennesker, spesielt hos alvorlig syke og immunsvekkede pasienter. Denne bakterien er i økende grad motstandsdyktig mot mange av våre ...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Rogaland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Telomere length, epigenetic age and T cells in women who give birth at an older age

Dette prosjektet skal undersøke kvinners fruktbarhet i sammenheng med tre viktige mål for biologisk alder: telomerlengde, epigenetisk alder og immunstatus. Vi vil teste hypotesen om at kvinner med lengre telomerer, yngre epigenetiske alder og sunnere immunstatus enn sine jevnaldrende har økt evne...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

The importance of prenatal and postnatal nutrition on ADHD and cognitive functions in children

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er blant de vanligste psykiske diagnosene som stilles blant barn og unge både nasjonalt og internasjonalt. Vi vet for lite om årsaker til ADHD ut over at gener spiller en viktig rolle. Vi kjenner heller ikke til kurativ behandling for ADHD. Kunnskap...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The burden of obesity in Norway: morbidity, mortality, health service use and productivity loss

Forekomsten av overvekt og fedme har økt de siste 30 årene. Likevel vet man lite om byrden av fedme i Norge og årsakssammenhengene er komplisert. Dette prosjektet utnyttet rike og unike registerdata i Norge kombinert med statistiske metoder som potensielt kan brukes til å estimere konsekvenser av...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

POTENTIAL EARLY DIAGNOSTIC MOLECULAR MARKERS OF ADHD: Analysis of miRNA profiles and DNA methylation status in triads.

Attention deficit /hyperactivity disorder (ADHD) rammer 5-10 % av barn over hele verden og er en av de vanligste nevrologiske lidelser. ADHD rammer 5-6 % av alle barn i Norge. ADHD er et alvorlig helseproblem som ser ut til å øke i omfang. Derfor økt kunnskap om etiologien kan føre til tidligere ...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo