0 projects

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Non-safety assessments of genome-edited animals: ethical and regulatory challenges and solutions

Genredigering er en lovende form for bioteknologi som muliggjør målrettede endringer i dyr slik at de er mer egnet for menneskelige formål og bedre tilpasset klimaendringer. Men debatten om regulering av denne teknologien har stort sett dreid seg om risikospørsmål og langt på vei oversett samfunn...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers Emerging Leaders 2022

Emerging Leaders is an early-career and mentoring program in the Arctic for young professionals from the academic, industry and policy sector. The program brings together leaders and mentors, and indigenous, business, and policy representatives, to tell the Arctic stories in an educational journe...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2022-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Red Lines and Grey Zones: Exploring the Ethics of Humanitarian Negotiation

Humanitært arbeid avhenger av forhandlinger med myndigheter og væpnede grupper om beskyttelse, tilgang til nødlidende og utforming av hjelpeprogrammer på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Disse forhandlingene innebærer en rekke etiske dilemmaer, som å samarbeide med krigsforbrytere og und...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Good Integration (GOODINT): Goals and bottlenecks of successful integration and social cohesion

Hva er god integrasjon av migranter i Norge og Europa? Hvordan kan vi oppnå det? GOODINT er et filosofisk forskningsprosjekt som undersøker disse to spørsmålene. Prosjektet analyserer hvorvidt god integrasjon forutsetter å realisere like muligheter, kulturell integrasjon og sosial samhørighet. Pr...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Moral residue – epistemological ramifications, ethical implications, and didactic opportunities.

This project is a contribution to moral philosophy and the didactics of medical ethics. It examines moral residue (MR), which designates the distress experience common among medical practitioners as well as other moral agents of recognizing what they take to be their own failure to meet a moral r...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Ethics of Contagion: How We Should Respond to the Spread of Infectious Diseases

SARS-utbruddet i 2002-2004, svineinfluensa-pandemien i 2009-10 og Ebola-epidemien i 2014-2016, var alle kraftige advarsler om hva som kunne komme. Likevel tok COVID-19-pandemien de fleste regjeringer på senga. Pandemien avslørte ikke bare manglende pandemi-beredskap, men også en rekke uløste eti...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Social Injustice and Criminal Justice

Blir straffens rettferdighet undergravet av sosial urettferdighet? Empiriske studier viser at sosialt depriverte personer - fattige, sosialt marginaliserte, de som har hatt en barndom preget av mishandling, forsømmelse og traumer - er sterkt overrepresenterte blant dem som straffes. Selv om det f...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

"Nature and Humanity in the Age of Artificial Intelligence", Arne Næss Symposiet med Lord Anthony Giddens, nordiske forskere og studenter.

The 2021 Arne Næss Symposium is an annual UiO's event that has been postponed form 2020 to 2021 due to the Covid crisis. In 2020, the Arne Næss Professor(2020/21) - Lord Anthony Giddens - held a preamble webinar "What's Next: Covid 19 and the Future World Order" (https://www.sum.uio.no/english/re...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-mediated Care Practices (QUALITECH)

Verdens befolkning eldes. I tiårene framover vil andelen eldre øke kraftig, og sykdomsbyrden vokser tilsvarende. På bakgrunn av dette er det politisk bekymring for økende press på velferdsstatens ressursgrunnlag i fremtiden. Mer effektivitet og innovasjon i helse- og velferdstjenestene anses som ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Rogaland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Arne Næss Symposium 2020 with Anthony Giddens as Arne Næss Professor: "Nature and Humanity in the Age of Artificial Intelligence"

Project description: The Arne Næss Symposium is part of the Arne Næss programme at the University of Oslo established in 2007. Based at the Center for Development and the Environment at UiO, the Arne Næss Chair and Symposium are today the only ongoing project that preserves and critically develop...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Ansvarlig Forskning og Innovasjon (RRI) i Horizon Europe

Ansvarlig Forskning og Innovasjon (Responsible Research and Innovation, RRI) har blitt en viktig tilnærming til forsknings- og innovasjonspolitikk både i Norge og Europa de siste 8 årene. I Norge har dette nylig kulminert med finansieringen av det nasjonale AFINO-nettverksprosjektet gjennom SAMAN...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open access for regnskapsåret 2018

Delfinansiering av open access artikler.

Awarded: NOK 23,000

Project Period: 2019-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Moral residue – epistemological ramifications, emotional implications, and didactic opportunities.

I revideringen av prosjektsøknaden vil fokus være på de fire punktene nevnt under hovedmål og delmål nevnt ovenfor.

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Genome editing - a game-changer in aquaculture: Conditions for social and moral acceptance

Fiskeoppdrett er den viktigste bioøkonomiske virksomheten i Norge, men den er etisk og miljømessig kontroversiell. Grunnlaget for denne formen for matproduksjon er laksen, et ikonisk dyr i norsk kultur. Genomredigering, for eksempel CRISPR, gir lovende muligheter for å løse noen av utfordringene ...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Recycling of rest raw materials from bio-based industry by production of low trophic Crustaceans (Gammaridae) for new marine ingredients

Hovedmålet i prosjektet BIOCYCLES er å øke ressursutnyttelse og bærekraft i dagens biobaserte næringer ved å utvikle en ny biomarin produksjon som resirkulerer ulike typer restråstoff og omdanner disse til nye marine bioressurser. Dyrking av arter lavt i næringskjeden (lavtrofiske arter) kan være...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

FP: Bioøkfelles -Assessment of econ. and bio. implications, prospects and risks by implementation of new gene tools in modern bio-production

EcoGene undersøker mulighetene og utfordringene ved bruk av nye genredigeringsverktøy i norsk bioproduksjon, f.eks. innen lakse- og svinekjøttproduksjonen. Vi studerer genetiske samspillseffekter i fisk ved å bruke sebrafisk som en modellart, noe som oss gir mulighet til å måle endringer over gen...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

What should not be bought and sold?

De fleste av oss har ingen kvaler med at kjæledyr, bøker, og barnepass blir kjøpt og solgt, men mange føler ubehag når det kommer til svangerskap (surrogati) eller seksuelle tjenester (prostitusjon). Ved kjøp og salg av vennskap, barn, organer og politiske stemmer mener de fleste at en grense ove...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Agri/Cultures Project: Operationalising Norways Gene Technology Act and its Requirement for Social and Ethical Justifiability

Agri/Cultures-prosjektet har hatt som målsetning å frembringe kunnskap om ulike kulturer i landbruket og hvordan man kan formidle denne kunnskapen på måter som gjør den tilgjengelig, engasjerende og nyttig for akademikere, forbrukere og beslutningstakere. Prosjektet ønsket spesielt å endre måten ...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Etikk i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics

Etikk i praksis er et tverrfaglig fagtidsskrift med referee-ordning som tar utgangspunkt i konkrete og aktuelle etiske utfordringer innenfor ulike profesjoner eller samfunnsliv generelt. Tidsskriftet ønsker å stimulere til økt og bedre offentlig debatt om pågående og kompliserte etiske utfordrin...

Awarded: NOK 29,999

Project Period: 2013-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Etikk i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics

...

Awarded: NOK 43,000

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Copy-editing 'Religion, War, and Ethics - A Sourcebook'

...

Awarded: NOK 90,000

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Etikk i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics

...

Awarded: NOK 54,000

Project Period: 2011-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Neurotechnology and the law

In this exploratory project, we will investigate what the impact of neuroscience - and in particular of neurotechnologies such as fMRI-scanners - will and should be on the practice of the law, in particular criminal law and criminal procedure, as well as on our theoretical understanding of the l...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Etikk i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics

...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2010-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

NANOETHOS - Novel challenges for ELSA studies

A keyword in the proposed project is the ethos of science. We take the starting point that ethos of science is a necessary prerequisite for social robust development and application of nanotechnology. As reflected in many recent discussions on the issue o f how the ELSA of nanotechnology should b...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Etikk i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics

...

Awarded: NOK 64,999

Project Period: 2009-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

In genes we trust? Biobanks, commercialisation and everyday life

Genetic testing has created new business opportunities, which are already evident in companies such as deCODEme and 23andMe. These companies present new visions of 'genetic health' - partly relying on the exceptional role of genetics (the secrets are in t he genes), but also partly relying on a t...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Videreføring av Nasjonalt etikknettverk - den nasjonale knutepunktsfunksjonen for forskerutdanning og forskning i etikk

...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

When choice determines circumstances

New genetic methods allow parents to screen for certain undesirable traits and select away embryos with these traits. The same methods will, at least if they are developed, also allow positive selection. Parents could get the opportunity to select for tra its that they believed to be desirable. T...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Vestland

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Legal Regulation of Biometric Identification and Authentication Processes

The project investigates the legal implications of biometric identification/authentication schemes in terms of the effect of such schemes (and attendant regulation) on personal identity, autonomy, privacy and integrity. It investigates these issues by exa mining regulatory instruments, both at na...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Oslo