0 projects

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

The Atlantis Ecosystem Modelling Summit: progressing tools and networking for marine ecosystem science and management

We apply for financial support under the Oceans theme for the second Atlantis Ecosystem Modelling Summit, which aims to aid the testing and development of the Atlantis marine ecosystem model as a tool for Ecosystem-based management (EBM), and advance global partnerships for living marine resource...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Verdiskaping av små kongekrabbe gjennom målrettet fangst, levendelagring og oppfôring i merder i sjø

Kjøtt fra kongekrabbe er et delikat og smakfullt produkt som etterspørres. Norsk eksport av kongekrabbe øker stadig, og i 2021 ble det eksportert 2261 tonn til en verdi av 999 mill NOK. Dette er rekord. Hovedandelen av kongekrabben fangstes i det kvoteregulerte området som er øst for 26 lengdegra...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

AZKABAN experiment for light reaction, RiS ID 11578

Hydroacoustic surveys may be underestimating or overestimating biomass due to species avoidance of vessel light. Therefore we propose a controlled environment experiment to quantify the effect of light on fish behaviour. A small change in the orientation of fish can cause large changes in biomass...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2022-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Exploiting side streams residual raw materials and underutilized species from ocean fisheries for increased human seafood consumption.

Exploiting the high nutritional value from marine harvesting in general is now urgent and important from an economic, environmental and ethical perspective. ExStreams have goals and ambitions to process and produce attractive new seafood products from residual raw materials and other underutilize...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Møre og Romsdal

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Frossen fisk og prosesskontroll - stabil produksjon og høyere produktkvalitet

I første del av prosjektet ble alt råstoffet frosset inn med ulike metoder og lagt til fryselagring for en 2 års periode. Råstoffet som brukes i prosjektet er både torsk og hyse. Det ble fortatt produksjon av alt råstoff før innfrysing som kontroll, og resultatene er innenfor det som er forventet...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF Nord AS

...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

2020 PES Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er en aktiv søker innen H2020. Instituttet har høyt fokus på utlysningene når disse blir offentliggjort. Forskeren får informasjon via interne internettsider, påminnelse på mail, intern lobby-virksomhet av EU teamet og programmøter. Havforskningsitnstitute øker kompetanse...

Awarded: NOK 0.74 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

French-Norwegian Sustainable Blue Growth Forum

Målet for denne konferansen er å utforske muligheter for videre bilateralt samarbeid innen maritime næringer, både innad i næringslivet mellom forskjellige bedrifter, og på det politiske plan. De tradisjonelt viktige norske eksportnæringene til Frankrike er maritime: olje, gass og sjømat. Konfera...

Awarded: NOK 78,999

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

STRATHAV-Strategiske bevilgninger Havforskningsinstituttet

Strategiske satsinger ved Havforskningsinstituttet

SIS Høsting: En økosystemtilnærming i overvåking og rådgivning gir store utfordringer når det gjelder data og metoder, som samtidig må tilpasses økosystemer i endring på grunn av klimaendringer. Prosjektets mål er å styrke grunnlaget for en bærekraftig fiskeriforvaltning i Norskehavet ved å utvik...

Awarded: NOK 108.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

2019 PES Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er en aktiv søker innen H2020. Instituttet har høy fokus på utlysningene når disse blir offentliggjort. Forskerne får informasjon via våre interne internettsider, påminnelser på email, intern lobby-virksomhet av EU teamet og programmøter. Havforskningsinstituttet øker kom...

Awarded: NOK 0.66 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Nye produkter av makrellfilet i forbrukertilpasset emballering

Prosjektet skal fremskaffe nye kjølelagrede makrellfiletprodukter med høy, forutsigbar kvalitet både i sesong (ferske produkter) og utenom sesong (tinte produkter). Dette inkluderer fokus på emballering, holdbarhet og sensorisk kvalitet av kjølelagret makrellfilet. Prosjektet skal sikre best muli...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovative technologies for improving resource utilization in the Indo-European fish value chains

ReValue har som mål å bidra til å nå SDG målet om reduksjon i matsvinn gjennom å utvikle innovative teknologier for Surimi industrien. Prosjektet fokuserer på å forbedre kjølekjedestyringen og omdannelsen av restråstoff (RRM) og vaskevann, slik at man kan utvinne proteiner og olje som kan anvende...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPIHDHL-JPI Mat og helse

JPI HDHL: Innovative processing to preserve positive health effects in pelagic fish products

Målet med prosjekter er å utvikle en verktøykasse som inneholder både optimaliserte eksisterende og nye teknologier som kan brukes til å utvikle sunne, trygge og bærekraftige fiskeprodukter med høy kvalitet fra pelagisk fisk. Pelagisk fisk har et høyt innhold av omega-3 lipider (EPA og DHA) som h...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Individuell identifisering og gjenkjenning av laks

Individuell gjenkjenning av fisk er av ulike årsaker viktig for flere industrisektorer, inkludert oppdrettsnæringa og fritidsfiskeindustrien, samt for aktører innen forskning og forvaltning. Tradisjonelt har individuell identifisering av fisk foregått ved bruke ulike merketeknikker, som har en re...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Algepilot på Mongstad

Norsk oppdrettsnæring står overfor en fremtidig underdekning av fiskeolje som ingrediens i fôr, og ser på ulike strategier for både bedre utnyttelse av tilgjengelig fiskeolje og søken etter alternative kilder til omega-3 fettsyrene EPA og DHA. Problemstillingen ble omhandlet av næringen i "Føre v...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

CATCH-2: Utvikling av markedsorienterte konvensjonelle produkter basert på levendelagret torsk

CATCH-2 er et tverrfaglig prosjekt der den overordnete ideen er å anvende levendelagret torsk til konvensjonelle produkter og ferdig utvannede kjølte forbrukerpakninger. CATCH-2 kombinerer derfor forskning på ny teknologi, prosessering, emballasje, holdbarhet og forbrukerinnsikt for å skape en ku...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF Ocean AS (tidl. SINTEF Fiskeri og havbruk AS)

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Havforskningsinstituttet

...

Awarded: NOK 34.9 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Nifes

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Quantitative image analysis of the gastro-intestinal tract of Penaeus vannamei on microscopy images for screening shrimp health.

Å måle helsestatus hos akvatiske arter er fundamentalt for utvikling av forebyggende tiltak og gode behandlingsstrategier. Det er igjen nødvendig for å kunne støtte og gi vekst til akvakultur og dens produksjon av høyverdige animalske proteiner til en voksende verdensbefolkningen. Prosjektets hov...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSDIET: Implementing sustainable diets in Europe

SUSDIET-prosjektet var et 3-årig (2014-2017) forskningsprosjekt finansiert av ERA-Net SUSFOOD-konsortiet. SUSDIET-konsortiet besto av 14 institusjoner fra 8 europeiske land. Tilnærmingen var multidisiplinær, med eksperter innen økonomi, ernæring, epidemiologi, forbrukervitenskap og miljøvitenskap...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2014 Nifes

...

Awarded: NOK 77,916

Project Period: 2014-2014

Location: Vestland

MVP-Marint verdiskapingsprogram

Superior growth medium nutrients of marine origin for improving biobased production

Løselige proteinhydrolysater, eller peptoner, blir brukt som ingredienser i vekstmedier for ulike mikroorganismer. Mikrobielle prosesser blir anvendt til produksjon av en rekke ulike produkter, alt fra bulkkjemikalier til høykost diagnostika og farmasøytiske produkter. Målet for prosjektet er å u...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Dietary modulation of salmonid skin defences

Prosjektet er nå ferdigstilt. Det overordnede målet var å undersøke om fôr med funksjonelle ingredienser kunne øke beskyttelsen mot lakselus ved å modulere naturlige forsvarsmekanismer i fiskeskinn. Først ble et in vitro bioassay utviklet for å undersøke om funksjonelle ingredienser kan modulere ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Rogaland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!7995 BioBullets for Enhanced Sustainable Shellfish Yield

Global akvakultur med skjell har vokst 18% siden 1990. Dagens verdi for kamskjell er mer enn 2,5 mdr euro, østers 3 mdr euro g muslinger 1,3 mdr euro. Det er en økende etterspørsel etter dyrkede skjell, men det finnes en rekke utfordringer som begrenser p roduksjonspotensialet. Første flaskehals ...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2013 SINTEF Fiskeri og havbruk AS

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2013 Havforskningsinstituttet

...

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Vestland

MVP-Marint verdiskapingsprogram

Produksjon av høykvalitets lakseprodukter

Siden forrige rapportering har det vært gjennomført 1 holdbarhetsstudie og en transporttest med ulike alternativer av D-pakk som oppfølging av tidligere gjennomført forsøk. Forsøkene har inkludert ulike produkter, typer emballasje (F-pakk og D-Pakk), pakkemetoder og bruk av aktiv emballering D...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

MVP-Marint verdiskapingsprogram

Økt verdi av havets sølv

De siste årene har norske sildekvoter blitt redusert. Dette har ført til overkapasitet og reduserte marginer i landindustrien. Prosjektets overordnede idé er at videreforedling av restråstoff fra pelagisk konsumindustri skal bedre ressursutnyttelsen, og g i økt verdiskaping og lønnsomhet for sekt...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - SINTEF Fiskeri og havbruk AS

...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage