0 projects

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Developing national and global agendas for the ethics of post-trial arrangements in LMICs during pandemics/epidemics

Mange kliniske forsøksstudier og intervjensjonsstudier ble utført under koronapandemien. Vi trengte vaksiner og helsehjelp så fort som mulig, men verden var ikke klar for en krise som denne. Pandemien har vist at under krisehendelser er det land med middels og lav inntekt som tar støyten. I til...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2023-2028

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare (ESPMH) - konferanse Oslo 2019

ESPMH-konferansen 2019 Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo hadde i anledning sitt 30-års jubileum i 2019 gleden av å arrangere den 33. årlige konferansen til organisasjonen ESPMH ? European Society for Philosophy of Medicne and Health Care. ESPMH ble grunnlagt i 1987 av en gruppe...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The Comparative History of Antimicrobial Resistance in Norway 1945-1998

Anti microbial resistance (AMR) has been a challenge for clinical medicine, pharmacology and public health since World War II. It has gone through a career from a rare clinical problem in the 1950s to being a major public health threat. Initially being di scussed in expert circles it gradually be...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

Mapping the Normative Terrain of An Ethics of Care

This project is based on an assumption that health care prioritisations raise substantially ethical difficult choices. Further it is presumed that an ethics of care which take the relation to particular patients to be salient might provide important norma tive arguments to the benefit of individu...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

From Divided Objects to Whole Subjects. Holistic Philosophy in Medicine.

In the project From Divided Objects to Whole Subjects a theoretical study shall be carried out with the aim of developing and imparting a perspective in medicine that has been given little attention in today’s medicine. This perspective is the one that co ncerns the sick person and that attempts ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Liv- og- død beslutninger i nyfødtmedisinen. Ansvar og etikk - kontekster og kultur

Prosjektet vil, bl.a. med utgangspunkt i de siste års diskusjon rundt behandlingen av ekstremt for tidlig fødte barn, beskrive og analysere liv-og-død-beslutninger innen nyfødtmedisinen. Fokuset rettes mot de ekstremt for tidlig fødte barna, dvs. barn fød t før 28. svangerskapsuke og/eller med en...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Vestland

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Institusjoner og faglig utvikling i norsk barne- og ungdomspsykiatri. Utformingen av en offentlig politikk for barn med psykiske problemer.

Prosjektet er en studie av den historiske utviklingen av barne- og ungdomspsykiatrien i Norge 1945-2000, og den politiske prosessen som ligger bak denne utviklingen. Prosjektet har tre hovedproblemstillinger. Målet er å studere formingen av de institusjon elle rammene, relasjonene til andre hjelp...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

HELSESAM-Helse og samfunn

Gode hensikter, tvilsomme følger? En filosofisk analyse av veksten av moderne helsesystemer

Medisinske suksesser gjennom det 20. århundre har gitt helsetjenestene og helse-profesjonene en fremtredende posisjon i vestlige samfunn. Det er gode holdepunkter for at ekspansjonen av helsetjenestene går hånd i hånd med utilsiktet medikalisering av hver dagslivet. Medisinen påvirker bl.a. polit...

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Vestland

AS-HEL-Samfunnsmedisin og helsetj.

Mot den moderne legerolle: en undersøkelse med utgangspunkt i den norske radesyken

Prosjektet sikter mot å etablere kunnskap om radesyken i Norge og hvilken betydning dette har for utviklingen av den norske legestanden. Radesyken (eller "den stygge syken", da ordet rada betydde stygg på sør-vestlandet), utgjorde Norges største helseprob lem mellom ca 1760 og ca 1840. Symptomene...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Oslo