0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The role of Blastocystis in inflammatory bowel disease.

Når folk lider av alvorlige tarmproblemer, undersøker sykehuset ofte pasientens avføring for å se etter ledetråder. Hvis sykehuslaboratoriet finner små organismer kalt mikrobielle eukaryoter, antas de ofte å være årsaken til sykdommen og pasienten får medisiner for å eliminere disse parasittene. ...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Rogaland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Developing one health approach for control of antimicrobial resistance in humans, animals & aquatic environments in China, India and Norway

The overall aim of this pre-project is to develop a multisector One health consortium comprising of environmental, animal and human health experts that will subsequently develop the main project application for the control of antimicrobial resistance (AMR) in China, India and Norway. The reason f...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antimicrobial resistance (AMR) in the marine-human interface: A One Health approach

The overall aim of the AMR-Aqua project is to elucidate the complex dynamics of AMR in and between human, animal and the environmental interfaces of the aquaculture setting of the two most predominant suppliers of farmed salmon in the world, and to design and demonstrate a strategy for environmen...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

International Coordination Against Antimicrobial Resistance (ICAAR)

Den globale utvikling av antibiotikaresistens er en av de største utfordringene for vår alles helse. Dette gjelder ikke bare for oss mennesker, men også for dyr og naturen rundt oss. Mennesker kan ikke leve et sundt og godt liv på jorden om ikke også dyrene og miljøet er godt ivaretatt. Jordens g...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Turning the wastewater pitfall source of antimicrobial resistance and antibiotics into a re-constituted One Health benefit

The purpose of the AMR-1 project is to monitor and clean the wastewater from main hospitals in Norway and Sweden. The Oslo University Hospital represents a major source of bacteria and other microbes carrying AMR determinants. In addition, a lot of drugs including antibiotics are emitted into the...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: A platform for development of peptide-based antimicrobials for treatment of infections with drug-resistant bacteria

Antimikrobiell resistens (AMR) er en av de mest presserende helseutfordringene verden står overfor. Situasjonen rundt AMR er kompleks, men har ført til at relativt få offentlige eller private ressurser er brukt til å takle utfordringen. Vi foreslår å løse denne utfordringen ved å bygge en innovat...

Awarded: NOK 30.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Optimization of drug therapy based on considerations of host-microbiome interplay

Mye tyder på at tarmbakterier påvirker omsetningen av legemidler i kroppen. I dette prosjektet skal vi undersøke om ulik sammensetning av tarmbakterier kan forklare den store variasjonen i legemiddelrespons som observeres fra person til person, og hvordan dette påvirker dosering av legemidler. ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Navigating the threat of azole resistance development in human, plant and animal pathogens in Norway

Soppinfeksjoner truer daglig helsen til mennesker, dyr og planter, og azoler er den desidert mest effektive gruppen av medikamenter for å håndtere soppinfeksjoner. Azolresistens vil ikke bare ha betydning for menneskers og dyrs helse, men også for matvareproduksjon over hele verden. Oppmerksomhet...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Antimicrobial Resistance in One Health Interfaces

Én helse-konseptet anerkjenner den gjensidige avhengigheten som er mellom mennesker, dyr og miljø, og som betyr at spørsmål knyttet til folkehelse, dyrehelse og miljøhelse må sees i et helhetlig perspektiv. For å studere samspillet mellom mennesker, dyr og miljø og hvordan dette påvirker forekoms...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Reversing antimicrobial resistance (AMR)

Antimikrobiell resistens (AMR) er en global helsetrussel, både hos mennesker og dyr. Denne situasjonen har eskalert globalt og nasjonalt de siste årene, og har blitt en av verdens store pandemier. Verdens helseorganisasjon (WHO) har laget en prioritetsliste over de viktigste globale sykdomsfremka...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

MP: AMUT – a new anti-bacterial drug candidate with a potential to reduce antibiotic resistance development

Prof. Marit Otterlei og medarbeidere ved NTNU oppdaget en ny kandidat for antibiotika, et syntetisk cellepenetrerende peptid som viser antibakteriell aktivitet og angriper bakterier på en grunnleggende ny måte. Flere multiresistente (MDR) bakterier på WHO ESKAPE-listen er veldig følsomme for dett...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

One Health initiative to prevent resistance emergence

Azolbaserte antifungale (soppdrepende) medikamenter har gjort at færre pasienter med invasive mykoser blir alvorlig syke og dødeligheten er lavere enn tidligere, og azolbaserte soppmidler har dessuten betydelig økonomisk verdi i produksjon og lagring av landbruksprodukter. Fremveksten av azolresi...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Aakre-midler

Gaveforsterkningsmildlene er forskuttert til to prosjekter, som omhandler følgende: 1. For munnhulekreft mangler vi pålitelige verktøy for å forutsi aggressiviteten til den enkelte svulst. For å sikre den enkelte pasient tilstrekkelig, men ikke for mye behandling, vil vi søke etter markører i k...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

The Norwegian Klebsiella pneumoniae network: K. pneumoniae population structure and antimicrobial resistance in a One Health perspective

Antimikrobiell resistens (AMR) utgjør en stor trussel mot den globale folkehelsen. Klebsiella pneumoniae er en bakterie som kan forårsake alvorlige infeksjoner hos mennesker, spesielt hos alvorlig syke og immunsvekkede pasienter. Denne bakterien er i økende grad motstandsdyktig mot mange av våre ...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Characterizing and reversing ß-cell senescence and proliferation quiescence in monogenic diabetes

Cell senescence is defined as a permanent exit from cell cycle. Pancreatic ß-cells undergo rapid postnatal senescence and subsequent proliferative quiescence. Yet, in certain conditions, ß-cells are able to retain/regain a juvenile status and maintain their proliferative capacity. We recently des...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Fighting antimicrobial resistant infections by high-throughput discovery of biofilm-disrupting agents and mechanisms

Antimikrobiell resistens (AMR) er eit aukande problem omkring i verda. Stadig fleire infeksjonar er vanskelege å behandle på grunn av bakteriar som er resistente mot antibiotika. Særleg vanskelege er infeksjonar som er forårsaka av bakteriar som veks i biofilmer. Dette er fordi biofilmen gir bakt...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Exploration of the TPP riboswitch as a new target for antibiotics

Antibiotikaene vi bruker for tiden mister effektiviteten på grunn av fremveksten av resistente bakterier. Derfor er det et presserende behov for å utvikle nye antibiotika. I dette prosjektet har vi som mål å utvikle ligander for et RNA-element, som kontrollerer uttrykkingen av essensielle bakteri...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Development of novel Mycobacterial Tolerance Inhibitors (MTIs) against MDR/XDR tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) er årsaken til den alvorlige sykdommen tuberkulose (TB). Multi-resistent Mtb er en hovedsak på WHOs liste over de viktigste globale sykdomsfremkallende mikrobene. Listen er utarbeidet for å fremme forskning og utvikling av ny behandling mot multi-resistente mikrob...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Structure-Function Studies and Inhibitor Discovery Targeting the Proton-Gated Urea Channel and the Cytoplasmic Urease from H. Pylori

Helicobacter pylori-infeksjon i magens slimhinner er fortsatt et verdensomspennende problem og kan resultere i både magesår og magekreft. Uten aktive inngrep vil minst 20 % av befolkningen i utviklede land fortsette å bli smittet av dette gastriske patogenet. Utryddelse av denne organismen vil ku...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Oral and Environmental Microbiome, Endotoxin and Lung Health; the United Airways concept extended

Bakterier i munnhulen kan påvirke sykdomstilstand og inflammasjon (betennelsestilstander) andre steder i kroppen. Dette forklares ved at bakteriene eller bakteriekomponenter som fører til inflammasjon transporteres fra munnhule til andre organer (for eksempel lunge når vi puster inn) eller indire...

Awarded: NOK 14.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Inhibition of clinically relevant carbapenemases (ICARBA)

Noen bakterier gir infeksjoner hos mennesker for bakteriene er human patogene, og oftere og oftere blir det vanskeligere å behandle disse. Bakteriene er rett og slett resistente mot de antibiotika klassene vi bruker i dag, og nye antibiotika ser ikke ut til å komme på markedet. Den mest vanlige ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Gut microbiota and Health. How antibiotics and c-section delivery affectsgut microbiota and potential health effects.

The importance of gut microbiota in human health and disease is now fully being acknowledged. The gut microbiota in the western world has been shown to be less diverse than the microbiota in indigenous populations, and cesarean section and antibiotics are two of the most detrimental life style fa...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Molecular and evolutionary characterization of short-patch double illegitimate recombination, a recently discovered mutation mechanism

En av definisjonene på "liv" er at levende vesener kan reprodusere seg. Ved for eksempel celledeling, er det en celle som deler seg opp til to datterceller. Før delingen omdannes genomet (DNA-et) til to identiske kopier. DNA-duplisering er vanligvis veldig pålitelig, men innimellom oppstår det av...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Role of scavenger endothelial cells in elimination of virus

Vi utsettes kontinuerlig for kontakt med mange ulike typer virus, hvorav noen trenger gjennom de naturlige forsvarsverkene og kommer over i blodet. De fleste virustyper som vi får kontakt med, gir ikke infeksjoner, men må likevel fjernes effektivt fra blod. Mye av virusopptaket skjer i lever. Vi ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Chartering chemical space of riboswitch ligands - towards future antibiotics

Verden står overfor en antibiotikakrise som skyldes fremveksten av bakterier som er resistente mot de ulike typene antibiotika som finnes i dag. Omfanget av infeksjoner som er forårsaket av multiresistente bakterier og som er vanskelig eller umulig å behandle har økt dramatisk i de senere år. For...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Target TB: The Role of Mycobacterial Virulence Factors during Infection.

Her i Norge har de fleste hørt om tuberkulose (TB) gjennom media, skolen og vaksineprogram. TB er en infeksjonssykdom forårsaket av bakterien Mycobacterium tuberculosis, men heldigvis er det relativt få tilfeller av TB i Norge i dag (350-400 rapporterte per år). Vi kan behandle TB med en 6 månede...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Using collateral sensitivity to reverse the selection and transmission of antibiotic resistance

Det må handles umiddelbart for å bremse spredningen av antimikrobiell resistens (AMR). Siden utviklinga av nye legemidler ikke holder tritt med den hurtige evolusjonen av resistente bakterier, krever dette nye strategier for å begrense utfordringene relatert til AMR. UiT, Norges Arktiske Univ...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Wastewater treatment plants as critical reservoirs for resistance genes

Antibiotikaresistente bakterier er en aktuell trussel mot den generelle folkehelse, og tunge tverrfaglige forskningsmiljøer jobber internasjonalt og i Norge med utvikling av forståelse for og motvirkning av spredning av gener som koder for resistens. Avløpsrenseanlegg er viktige knutepunkt for sp...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

DinQ - Antimicrobial peptide

.

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Reversing antimicrobial resistance

Antimikrobiell resistens (AMR) er en global helsetrussel, både hos mennesker og dyr. Denne situasjonen har eskalert globalt og nasjonalt de siste årene Vi har derfor utviklet en INTPART strategi med forskningsbasert undervisning og avansert opplæring for å sikre innovativ forebyggelse, diagnostik...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo