0 projects

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Utredning av prinsipper for innføring av volumgeometrier i norsk geodataforvaltning

Offentlig forvaltning (kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltningen) har behov for gode og detaljerte stedfestede data for å oppnå forståelsen som kreves for å fatte gode politiske og administrative beslutninger i byggesaker, planprosesser, byutvikling og tilsvarende prosesser. I eksisterende ...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2024-2025

Location: Buskerud

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Felleskapsutvikling og inkludering i Ringerike: En bærekraftig nærmiljøsatsing

Prosjektet tar sikte for å styrke og mobilisere utvalgte nærmiljøer i Ringerike kommune. Hensikten er å fremme sosial bærekraft i lokalsamfunn for en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Ringerike kommune ønsker å samarbeide med Folkelig AS om en innsiktsfase for å etablere samarbeidskonstel...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2024-2025

Location: Buskerud

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Colic Button – Medisinsk utstyr for lindring og diagnostisering av kolikk hos spedbarn. Woment TechEU- Eleni Menti Larsen CEO i selskapet.

Formål: Som mor til fem barn, hvorav to har hatt kolikk, har jeg personlig opplevd hvor utfordrende og stressende det kan være for både barn og foreldre. Dette prosjektet, Colic Button, er drevet av min lidenskap for å finne en løsning som kan hjelpe de 25 % av alle spedbarn som rammes av kolikk ...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2024-2024

Location: Buskerud

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Landsdekkende våtmarksdatasett

Prosjektet har som mål å utvikle et heldekkende kart for våtmark i Norge. Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom Kartverket (prosjektansvarlig), Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Norsk Regnesentral, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Miljødirektoratet. Bærekraftig arealbru...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Buskerud

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

RuralTwin PES

Writing a HE project proposal called RuralTwin. This is a follow-up proposal of NextGEOSS, (BLB was a partner and continue to maintain the resulting NextGEOSS datahub and platform), The H2020 project ILIAD developing the Digital Twin of the Ocean, BLB member of Coordination team as Innovation man...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2024-2024

Location: Buskerud

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

CLEAR-EO PES

Writing a HE project proposal called CLEAR-EO. This is a follow-up proposal of NextGEOSS, (BLB was a partner and continue to maintain the resulting NextGEOSS datahub and platform), The H2020 project ILIAD developing the Digital Twin of the Ocean, BLB member of Coordination team as Innovation mana...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2024-2024

Location: Buskerud

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovative Timber Construction with Tailored Laminated Timber

Dagens treindustri trenger innovasjon! InnoTLT-prosjektet skal utvikle dagens krysslimtre (CLT) mot skreddersydde limtreprodukter (TLT). Prosjektet har tre hovedpartnere, KIT - Karlsruher Institut für Technologie, LTH - Lunds Tekniska Högskola og Omtre AS. TLT-konseptet inkluderer bruksområder s...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Buskerud

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Towards automated 3D geospatial objects from optical imagery using novel Ai methods

Målet for prosjektet er å utvikle kunstig intelligens for å skape 3-dimensjonale representasjoner av bygninger uten menneskelig innblanding. Ambisjonen er å gjøre dette kun ved bruk av flybilder. I Norge har vi store mengder geografiske data som innehar et stort utnyttelsespotensiale. Den nåvære...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Buskerud

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nasjonal Hybrid Posisjonstjeneste for Fremtidens Digitale og Autonome Samfunn

Innovasjonsideen til prosjektet er en skalerbar tjeneste for posisjonsbestemmelse for massemarkedet med centimeters nøyaktighet. Prosjektet skal utforske kombinasjonen av en ny teknologi for å distribuere GNSS korreksjoner (GNSS SSR) og en ny og umoden teknologi med stort potensial: posisjonsbest...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Buskerud

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Omtre ut i Europa

Omtre vil aktivt delta i konsortiemøter og arbeidsgrupper knyttet til hver arbeidsjakke i prosjektet for å gi bidrag til utforming av prosjektplan og søknad. Omtre vil lede arbeidspakke 5 og være ansvarlig for flere deloppgaver i prosjektet og har dermed et omfattende bidrag til hele prosjektet.

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Buskerud

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

ETCETERA PES

Writing a HE project proposal called ETCETERA. This is a follow-up proposal of NextGEOSS, (BLB was a partner and continue to maintain the resulting NextGEOSS datahub and platform), The H2020 project ILIAD developing the Digital Twin of the Ocean, and a combination with e-shape, another H2020 proj...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2022-2022

Location: Buskerud

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

BioCoast PES

-

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2022-2022

Location: Buskerud

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

SirkTRE - etablerer den helsirkulære verdikjeden for tre

Sirkulær bruk av tre - tre må kunne brukes igjen og igjen I Norge hogges det rundt 12 millioner kubikkmeter tømmer per år. Ifølge den nasjonale strategien for skog- og trenæringen, SKOG22, er det bærekraftig grunnlag for at hogsten kan økes til minst 15 millioner kubikkmeter i året. Dersom samfun...

Awarded: NOK 54.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Integrated Digital Framework for Comprehensive Maritime Data and Information Services

ILIAD - PES is support to develop and write a proposal answering the LC-GD-9-3-2020: Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean This project is focused on writing and coordinating one of the 13 work packages in the project. It is also contributing to the overall...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2021-2021

Location: Buskerud

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

INTAROS-2 PES

INTAROS-2 - PES is support to develop and write a proposal answering the H2020 call LC-CLA-20-2020: Supporting the implementation of GEOSS in the Arctic in collaboration with Copernicus. This project is focused on writing and coordinating one of the 10 work packages in the project. It is also co...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2020-2020

Location: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Konsept for styrket demokratimedvirkning

Demokratiet er truet. Et viktig varslingssignal er det synkende nivået av demokratisk deltakelse. Det kan være flere årsaker til dette, inkludert manglende tillit til politikerne og utilfredshet med eksisterende muligheter for medvirkning. Yascha Mounk beskriver i boken «The People vs. Democracy»...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Buskerud

FORSTERK-Forsterkningsmidler

NextGEOSS data hub and platform for Norway

Earth observation remains an important factor in addressing societal challenges such as climate change, biodiversity, food security, clean oceans and much more. It is also pivotal in our increasingly digital world with the creation of digital twins, use of artificial intelligence and the ever gro...

Awarded: NOK 0.92 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Buskerud

EUROSTARS-EUROSTARS

E!11547 - 3D-CTOOL

Prosjektet har lykkes med å fremstille en gjengetapp som fungerer. Noe som gjør prosjektet vanskelig komersielt er kostnader som påløper ved produksjon.

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Buskerud

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan virker sanntidsdata inn på forbrukeratferd?

Doktorgradsarbeidet utforsker tre aspekter ved forbrukeratferd i kraftmarkedet: Bakgrunn: De neste ti årene vil vi se større variasjon i strømprisen. Elektrifisering av transportsektoren vil føre til større variasjoner i strømforbruk. Når alle elbilene blir ladet samtidig om ettermiddagen bli...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Buskerud

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nanocellulose Production in a holistic Biorefinery approach

Målsettingen i NaProBio-prosjektet var å utvikle en ny og innovativ produksjonsprosess for cellulose nanofibriller (CNF) til bruke i petroleumsindustri. Produksjonsprosessen inkluderte alle trinn fra treflis til CNF. Videre skulle den utviklede prosessen gi grunnlag for bygging av et demonstrasjo...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RoboTrimNo1, Første generasjon robotisert fulltrimming av laksefilet

Robotrim skal ren-skjære laksefileter fri fra blod og melanin-flekker. Det er nå tatt frem en potensiell lay out for en fulltrimmemaskin i 3D CAD. Denne lay-outen vil være viktig i prosjektet fremover slik at alle parter ser hvordan en slik fulltrimmemaskin kan se ut ved slutten av prosjektet. D...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Buskerud

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Crisis SNS - Agile crisis management through effective use of Social Computing

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2012-2012

Location: Buskerud

EUROSTARS-EUROSTARS

Breakthrough gas turbine technology enabling an efficient and clean source of power for applications in the 1 MW range E! 7017

It is widely accepted that fossil fuels will still be the dominant fuel for power generation in the coming decennia, both in Europe and throughout the rest of the world. In addition, power generation from renewable sources such as biomass, biogas and syng as is gaining importance in energy consum...

Awarded: NOK 71,313

Project Period: 2012-2013

Location: Buskerud

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

A Geo Label for the Assessment and Certification of Georeferenced Data Sets and Services

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Buskerud

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Coordinating Earth and Environmental cross-disciplinary projects to promote GEOSS

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2009-2010

Location: Buskerud

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimal emballering og distribusjon av norsk sjømat (samfinprosjekt i BIA 194124 og i SMARTRANS 192744. Sam.prosj i Matprog: 194926 )

Marinepack 2010 vil fokusere på to hovedområder: I. Utviklling av fiberløsninger, primært for effektiv distribusjon i enheter på 3-20 kg av fersk rundrenset fisk og filet med minimal ismengde og kontroll på kjølekjede II. Utvikle emballasje- og distribu sjonssystemer for superkjøling i kombinas...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Buskerud

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bakkemontert laser som verktøy for bedre utnyttelse av skogressursene

I de senere år har laserscanning i økende grad blitt tatti bruk til praktisk skogplanlegging. Dette gjelder i første rekke data registrert fra fly som benyttes til framstilling av datagrunnlaget til skogbruksplaner. Laserscanning kan også gjennomføres på nede i bistandet, og datasvermen vil da gi...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Marinepack 2010 - Optimal emballering og distribusjon av norsk sjømat

Marinepack 2010 vil fokusere på to hovedområder: I. Utviklling av fiberløsninger, primært for effektiv distribusjon i enheter på 3-20 kg av fersk rundrenset fisk og filet med minimal ismengde og kontroll på kjølekjede II. Utvikle emballasje- og distribu sjonssystemer for superkjøling i kombinas...

Awarded: NOK 0.76 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Buskerud

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler - Høgskolen i Buskerud 2008

Høgskolen i Buskerud skal gjennom dette FORNY-prosjektet jobbe med å øke antall forsknings- og utviklingsbaserte ideer med potensial for kommersialisering, samt stimulere til økt antall kommersialiseringer med utspring i egen forskning. Høgskolens satsin g på innovasjon og entreprenørskap er bli...

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Buskerud

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

The development of a Diaphragm and bladder free expansion tank for water heaters

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Buskerud