0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Assessing the presence of covert consciousness in unresponsive dying patients. A translational research project.

I den siste tiden før døden inntreffer er det vanlig at pasienter mister evnen til å gi uttrykk for hvordan de har det. I denne perioden er det derfor vanskelig å vite hva pasienten opplever. Siden god kunnskap om pasientens bevissthetstilstand er avgjørende for å kunne gi riktig behandling, vil ...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2023-2027

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

All2GaN

Dette er et nytt EU-prosjekt med Infineon i førersetet sammen med 40 andre bedrifter fra forskningsnivå til FoU, pålitelighet og anvendelse. Prosjektets lengde er 3 år med start 1. mai 2023. Hovedfokus er å integrere driveren i GaN-transistoren. Integrert isolert driver som kan kjøres fra 5V inng...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Viken

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Logoped for alle - utvikling av en oppskalerbar teknisk løsning for språkbehandling i pasientens hjem

Norge klarer ikke å tilby likeverdig, effektiv og intensiv språktreningstilbud til pasienter som trenger logopedbehandling for Afasi (ca. 11 000 personer får slag hvert år i Norge, av disse får om lag 25% Afasi). Det er spesielt utfordrende å tilby tilstrekkelig og kompetent språktrening i distri...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Behandlingshjelpemidler i det virtuelle sykehus (Bever)

Forprosjektet Bever - behandlingshjelpemidler i det virtuelle sykehuset - er et offentlig-privat samarbeid mellom Vestre Viken, Sunnaas, DIPS, SoftPro og innovasjonsklynga Helsehub. Partnerne skal sammen utrede muligheter for et hovedprosjekt som skal effektivisere og forenkle utstyrsforvaltning ...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2023-2023

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning 2023-24 Universitetet i Sørøst-Norge

USN har ambisjoner om økt deltakelse og suksess i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. I perioden 2023-2024 vil USN fokusere på å posisjonere USN som en attraktiv samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt, blant annet innenfor Young European Research Universities Ne...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

Immortal Database Access

Oversikt: Dette prosjektet skal forske på og utvikle verktøy og prosesser for å dekommisjonere systemer og relasjonsdatabaser (DB) og bevare disse «nedlagte» systemene/databasene permanent på et fysisk uforanderlig og permanent lagringsmedium, piqlFilm, så vel som online. Det som er bevart skal i...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Piql

Prosjektet vil først definere behovene for funksjonalitet til arkiverte IT-systemer og arkiveringsprosessen, og deretter gjøre en gjennomgang av «state of the art» for å kartlegge mulighetsrommet og på basis av dette analysere de forskjellige mulighetene med hensyn på kvalitet, kostnad og realism...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Move It – Bevegelige vegger i heltre som gjør at vi kan bygge mindre og samtidig få et ekstra rom i leiligheten ved behov.

Move It har som hovedformål at vi kan bygge mindre uten å miste funksjonene man ønsker å ha i bolig og fritidsbolig. Konseptet består av bevegelige vegger, som bygges i heltre plater rundt en aluminiums ramme for å ivareta treets bevegelser. Heldal Eiendom har bygget over 600 boliger, hovedsakeli...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Eurostars PES

We will develop a tool and process for decommissioning and permanent preservation of data in databases undergoing decommissioning, and for capturing and preserving the principal functionalities of the database for future users. Our solution will store data together with a description of the platf...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Simuleringstjeneste for elektrifisering - DataArena

Prosjekt DataArena utvikler en simuleringstjeneste som gjør det enklere for profesjonelle aktører å knytte seg til strømnettet, se tilgjengelig kapasitet samt ha muligheten til å samarbeide med andre for å redusere kostnader. Elektrifisering er et sikkert utviklingstrekk i det grønne skiftet og ...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Viken

DIP-Design Pilot

Enabling adaptive learning

...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Vestre Viken

STIM-OA Vestre Viken

Awarded: NOK 45,000

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Automated Language and Artefacts Detection of Information and Deployment of new Innovative Narratives - ALADDIN PES

The research idea is to generate and connect metadata from different sources; OCR, HTR, born-digital text, transcriptions from AV sources as well as 2D and 3D images with metadata. Advanced semantic processing will connect the metadata, and enable automatic storytelling, intelligent adaptive sear...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Decent – Decentralized clinical trials in Norway, preparing the ecosystem of clinical studies and eHealth solutions for the future

Decentralized clinical trials represents the future of clinical trials where technological solutions complement or partly replace on-site visits for the patients. Decentralized trials contribute to sustainability of the health care system, increased patient involvement and broader inclusion of pa...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool Kobla

Prosjektet skal studere hvordan kunstig intelligens og maskinlæring kan brukes til å forbedre Kobla AS sin mobiltelefonapplikasjon: Kobla - din personlige miljøassistent. Denne appen lærer brukernes reisevaner og gir automatiserte tips til hvordan du kan reise grønnere.

Awarded: NOK 73,749

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Norwegian-grown renewable pigment from microalgae for robust salmon

Prosjektet handler om å dokumentere virkning og effekt av en ny naturlig og fornybar mikroalgebasert kilde til den kjemiske forbindelsen astaxanthin som er en nødvnedig ingrediens i laksefôr for pigmentering av laks. Den nye mikroalgebaserte kilden skiller seg fra dagens kommersielle alternativer...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Framework grant 2021-22 University of South-Eastern Norway

USN har ambisjoner om å øke deltakelse og suksess i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. USN har utviklet en Horisont Europa handlingsplan for å bygge et sterke grunnlag og et rammeverk for å øke suksess. Implementeringen av denne levende handlingsplanen vil være i fokus...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Structural integrity of PVDF pressure liners

I dette prosjektet så utvikler vi en metodikk som skal gjøre det mulig å forutse om trykkbarrieren i fleksible stigerør er tett. Trykkbarrieren vi ser på er laget av PVDF, som er et ofte brukt materiale i fleksible stigerør. Problemet med PVDF er at det under visse forutsetninger utvikler porø...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NextGen TPO- Sustainable, intelligent polymer alloy membranes fit for the future

Prosjektet NextGen TPO skal utvikle bærekraftige, robuste og intelligente membranløsninger for vanntetting av bygg, anlegg og infrastruktur, som møter både nåværende og fremtidige behov. For å klare dette, retter vi oppmerksomheten mot materialtypen termoplastiske polyolefiner (TPO). Bærekraft og...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA-VV

Søker om støtte til STIM-OA for Vestre Viken

Awarded: NOK 51,000

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

DIP-Design Pilot

Sound as a service

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Bærekraftig fornyelse av vann- og avløpsnett

I prosjektet 'Bærekraftig fornyelse av VA-Nett' skal kommuner og forskere utvikle et nytt forvaltningsverktøy for å hjelpe norske kommuner med å planlegge fornyelse av ledningsnett for vann og avløp. Dette vil sikre at man nå og i framtiden kan fortsette å levere trygt drikkevann til innbyggere o...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

BevariiE - utvikle verdens sikreste og mest miljøvennlige digitale lagringsmedium

Piql's ambisjon er å etablere seg som verdens "gullstandard" innenfor sikker langtidsbevaring av verdifull digital informasjon (data), - og BevariiE- (Bevar inn i Evigheten) prosjektet vil gi et vesentlig bidrag for å nå dette målet som vi er på vei mot. BevariiE prosjektet har som mål å forhi...

Awarded: NOK 20.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Carematrix

1. Patient centric treatment Our first priority should be to procure solutions that empower the people with multimorbid chronic conditions who today face complex and silo-based patient treatment. This means building solutions and services around the person needing care and support instead of bui...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ACTIvation robot to support rehabilitation at coVID-19

This small collaborative project, ACTIVID, focuses on investigating the need for an activation service for older adults based on the activation and rehabilitation robot Berntsen, Co-create new functionalities and develop a unique activation service for older adults that can be deployed on a large...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113804 Digitization, indexation and conservation of audiovisual (AV) cultural heritage treasures.

Målet med AV-Treasure-prosjektet er å undersøke, utvikle og validere en ny integrert online åpen plattform for tilgang til, - og bevaring av audio visuelt innhold. Plattformen vil ha automatisk generert så vel som crowddsourced (CS) innhold og kontekstmetadata. Dette er en løsning fori nstitusjo...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

GRAND3DTOUR RiA

In cultural heritage institutions, the quantity of digital content is growing exponentially, together with the potential of new digital technology performance. This large amount of data presents an increasing challenge of management to curators. Work in this area should enable heritage institutio...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of Vikotherm R5

Undersjøisk termisk isolasjon brukes i offshore O&G-industrien for å sikre en pålitelig ankomsttemperatur for brønnvæsken ved prosessanlegget eller plattformen og en garantert minimum avkjølingstid i tilfelle prosessavbrudd. Med stadig økende krav til havdybde og driftstemperatur og utvidede avst...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Nation-wide inititative on atrial fibrillation: epidemiologic, genetic and molecular properties in the Norwegian population.

Atrieflimmer er en hjerterytmeforstyrrelse som gir økt risiko for hjerneslag, hjertesvikt, demens og død. Mer enn 30 millioner mennesker har atrieflimmer på verdensbasis. En betydelig andel av pasientene får sykdommen i ung alder. Personer med tidlig sykdomsdebut har økt sannsynlighet for å ha en...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2026

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Digital hotspot for helsesjekk

Bakgrunn: Forebygging av sykdom er alltid bedre enn behandling. For å kunne forebygge, må man kunne få regelmessig helsesjekk for å oppdage eventuelle uregelmessighet i helsen sin. Dessverre har dagens helsetjenester bygget på prinsippet av behandling. Det er ikke foretrukket til å lette etter s...

Awarded: NOK 5,112

Project Period: 2019-2020

Location: Viken