0 projects

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

iCope - Integral Capacity and Operational Planning for Efficient healthcare services

Prosjektet har som mål å gi aktualitet i behandlingen, forbedre kvaliteten for pasienten samtidig som kostnadene holdes nede. Prosjektets hovedinnovasjon er å bryte gjennom den silobaserte organiseringen av sykehus ved å innføre et planleggingslag på taktisk nivå som muliggjør integrert planleggi...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Virksomhetsarkitektur: Kartet til fremtidens helse

Visjon er god og effektiv organisasjonsutvikling for neste generasjons helsesystem. Mål for innovasjonsprosjektet er å realisere en arkitekturpraksis som muliggjør arkitektur-basert virksomhetsplanlegging og mer effektiv tjenesteutvikling i helseforetakene i Midt-Norge. Effekter av innovasjonspro...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fremtidige Røntgentjenester i Helse-Midt-Norge: FRØ

HMN har gjennom flere år investert store beløp i digital røntgen og bredbåndskommunikasjon mellom ulike helseaktører innenfor regionen. Alle de åtte sykehusene i HMN har nå tatt i bruk et felles PACS/RIS-system bygd på en bredbåndsløsning. HMN ønsker nå å starte et prosjekt som skal utnytte e...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Fyrtårnsprosjekt: Distribuert granskning av røntgenbilder

Nesten alle sykehusene i Midt-Norge har fått innstalert MR-maskiner (bildetaking vha magnetisk resonans), men sykehusene mangler i dag tilstrekkelig kompetanse på det enkelte sykehus til å kunne granske røntgenbildene. MR er en foretrukket metode for pasi entene fordi pasienten unngår røntgenbest...

Awarded: NOK 0.71 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage