0 projects

FORNY20-FORNY2020

STUD: Prefero

Prefero - arbeidsplaner folk faktisk ønsker seg Norge har på ingen måte vært immune mot utfordringene som har fulgt med vår tids storkrig, Covid-19. Det har i all grad tydeliggjort hvilke roller og bransjer som er vårt viktigste førstelinjeforsvar og samfunnskritiske yrker. En fellesnevner fo...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Beslutningsstøtte for effektiv og miljøvennlig sjøtransport av fiskefôr i havbruksnæringen

Hovedmålet med BESTEMT har vært å utvikle beslutningsstøtte for planlegging av fiskefôrdistribusjon i havbruksnæringen, og på den måten bidra til økt effektivitet og mer miljøvennlig fôrlogistikk. Planlegging av fôrproduksjon og -distribusjon er et meget komplekst planleggingsproblem med mange ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Artificial Intelligence and Mathematical Modelling for Riser Integrity Structural Evaluation

Kunstig intelligens (AI) gir store muligheter for effektiv boring og komplettering av olje- og gassbrønner samt for påfølgende produksjon. Sensorer på offshorefartøy produserer en stor mengde data som kan brukes til å optimalisere systemytelsen i alle faser av offshoreoperasjoner. Å redusere k...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Buskerud

ENERGIX-Stort program energi

Simulation of governing processes in superheated and supercritical geothermal systems: mathematical models, numerical methods and field data

Produksjon av geotermisk energi er basert på å hente opp varmt vann fra undergrunnen, og utnytte energien i vannet til oppvarming og produksjon av elektrisitet. For å gjøre geotermisk energi økonomisk lønnsomt, er det ønskelig å utvinne energi fra fjell med høy temperatur, gjerne 200-300 grader C...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters

Dette er et lite prosjekt som inngår i et større europeisk prosjekt under JPI-oceans paraplyen, «Fluxes and Fate of Microplastics in Northern European Waters» (FACTS), koordinert av Universitetet i Aalborg. FACTS vil gi økt kunnskap og forbedre vår forståelse av kilder, transport, forekomst og ...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

Investigation of iceberg dynamics in Isfjorden, RiS ID 11043

This project will seek to provide in situ observations of the induced eddy viscosity around icebergs by using an acoustic Doppler current profiler (ADCP) and a remotely operated vehicle (ROV). The other project objective is to investigate the stability and 3D dynamics of icebergs with inertial mo...

Awarded: NOK 68,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Data-driven Algorithms for Physical Simulations

Å lære av eksempler er sentralt i naturvitenskap og ingeniørfag. Metoder som gjør dette har vist seg svært nyttige det siste tiåret, takket være tilgjengeligheten av mer data, raskere datamaskiner og bedre algoritmer. Innvirkningen sees i mange områder, inkludert språkprosessering, nevrovitenskap...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Automated and optimized planning for suppliers of seafood

Sjømatleverandører som tilbyr fisk fra havbruksnæringen kjøper fra mange produsenter og selger til mange kjøpere, de velger også hvordan fisken skal transporteres fra leverandør til kjøper. Det er aldri perfekt samsvar mellom tilbud og etterspørsel, så salgsleddet må gjøre en best mulig tilordnin...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 - støtte til søknad SCanBioFunc

Det planlagte H2020-prosjektet SCanBioFunc skal kartlegge forekomster av ulike arter sjøpølse i Atlanterhavet og Middelhavet, samt undersøke hvilke muligheter som finnes for å utnytte sjøpølse til framstilling av nye produkter av høy verdi til bruk i farmasi og som mat og ingredienser i mat og fôr.

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2020-2020

Location: Møre og Romsdal

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Computational Dynamics and Stochastics on Manifolds

I forskningsåret 2020-2021 har vi hatt vesentlige framskritt i forståelsen av konneksjons-algebraer. Konneksjoner er den geometriske strukturen på en mangfoldighet som definerer parallellitet og geodetiske kurver. Denne typen geometrisk informasjon er essensiell i mange anvendelser som informasjo...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

MVO - Koordinering av Joint Programme Geothermal, European Energy Research Alliance (EERA Geothermal) 2020-2022

Prosjektet sikrer koordinering og ledelse av EERA Joint Programme Geothermal Energy (https://www.eera-set.eu/), og sikrer koordinering og innspill mot ETIP-DG (https://www.etip-dg.eu/) og Deep Geothermal Implementation Working Group (https://www.egec.org/set-plan-h2020/).

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

ACT on Offshore Monitoring

ACTOM-prosjektet vart utført av ein høgt tverrfagleg gruppe av forskarar frå Europa og USA. Kjernen i prosjektet har vore å utvikle eit avgjerdstøtteverktøy for overvaking av havområder og vurdering av miljøpåverknader for geologisk CO2-lagring til havs. For å sikre at verktøyet tilstrekkeleg han...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Møte med Riga Technical University (RTU) og Transport and Telecommunications Institute (TTI) i Riga 9-11. oktober 2019

Forsker hos MFM Diana Santalova har etablert kontakt med to institusjoner i Riga, og det er et ønske fra begge parter at MFM kommer på besøk slik at vi kan presentere oss for hverandre og diskutere mulige felles H2020-initiativ

Awarded: NOK 10,276

Project Period: 2019-2019

Location: Møre og Romsdal

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Wave Phenomena and Stability - a Shocking Combination

I dette prosjektet studerer vi matematiske ligninger som beskriver spredning av bølger. Disse er av typen ikke-lineære partielle differensialligninger. Et veldig fascinerende fenomen i denne sammenhengen, som f.eks. kan observeres på en strand, er bølgebrytning. I en slik situasjon konsentreres m...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

20TH ANNUAL WORKSHOP ON METAHEURISTIC in Oslo

The Optimization Group, at the Department of Mathematics and Cybernetics in SINTEF Digital, has been selected to host the 20th EU/ME annual meeting. EU/ME is the largest working group on metaheuristics (i.e., a range of algorithmic techniques widely used to solve optimization problems) in the res...

Awarded: NOK 17,633

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Foam dynamics in the presence of oil during multiphase flow in porous rock

Skuminjeksjon er en lovende metode for å øke oljeutvinningen i modne oljefelt fordi det reduserer gassmobiliteten og gir bedre fortrengningseffektivitet enn konvensjonell gassinjeksjon. Det er økonomisk gunstig fordi senere gassgjennombrudd fører til mindre gassproduksjon og reduserte kostnader k...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Hydraulics Influx Tracking (HIT) – Real-time monitoring gas expansion while circulating out an influx

Bakgrunn Mer enn 50% av olje- og gas-ressursene på norsk sokkel er fremdeles unyttet, og boring av resterende brønner blir stadig vanskeligere. Utvikling av teknologi for bedre styring av boreprosessen er en av de viktigste redskapene for økt utvinning på norsk sokkel. Prosjektet vil løse fund...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Telemark

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Multirate Variational Time Stepping with Error Control for Reactive Flows in Deformable Porous Media (MATEROC)

Numerical modeling of reactive flow in deformable porous media as a multi-physics system continues to remain a challenging task. Beyond the coupling of fluid-structure interaction, which is currently a research topic of strong scientific interest by itself, multicomponent reactive transport is fu...

Awarded: NOK 92,826

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Utarbeidelse av H2020-søknad BioREAP

Det planlagte H2020-prosjektet BioREAP har som hovedmål å utvikle nye og innovative løsninger for å ta i bruk underutnyttede eller framvoksende alternative kilder for protein til bruk i mat og fôr. Dette inkluderer bruk av insekter og mikroorganismer for å omdanne restråstoff og "avfall" fra anne...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Møre og Romsdal

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Data-driven Algorithms for Physical Simulations - with applications to breast cancer growth modelling and treatment optimisation

Modern applications in computational science, such as in biomedicine and climate science, are governed by multi-scale and partially unknown physically processes, and hence are numerically challenging to solve. The plummeting cost of sensors, computational power, and data storage in the last decad...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Optimization/Re-Optimization of Digital, Customer-Focused, Sustainable and Low-Carbon Logistics and transportation Network in Industry 4.0

Rask teknologisk utvikling og globalisering fører til økt konkurranse i de globale markeder. For å overleve i et intensivt og konkurranseutsatt markedet skal bedrifter ikke bare fokusere på forbedring av sin produktkvalitet og effektivitet i forsyningskjeden, men også øke variasjon i produktporte...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Troms - Romsa - Tromssa

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Mathematical Aspects of Information Transmission: Effective Error Correcting Codes

Prosjektet har bestått i å styrke og utvide et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved IIT-Bombay og ved UiT-Norges arktiske universitet. Samarbeidet har foregått innen fagfeltet feilopprettende koder. Vi har videreutviklet nyttig matematisk teori for hvordan en kan kode og representere ...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Norsk Regnesentral

...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

WATExR: Seasonal climate predictions and ecosystem impact modeling for improved water resources management under climate change

Sesongvarsling av vannmengde, vannkvalitet og økologi har et stort potensial for å støtte vannforvaltning, gitt pålitelige spådommer. Rent, sunt ferskvann er livsviktig, for eksempel for drikkevann, sunne fiskebestander og rekreasjon. Imidlertid er mange elver og innsjøer under intens press fr...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mechanochemical interplay in intraluminal vesicle formation

I dette prosjektet har vi utviklet en ny forståelse av de mekaniske og biofysiske prosessene som bestemmer dannelsen av membranblåser (vesikler) i cellens indre. Irregulariteter i denne prosessen kan linkes til flere sykdommer deriblant kreft, og denne fascinerende membrandynamikken regulerer ce...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Flow Based Interpretation of Dynamic Contrast Imaging Data

Målet med dette prosjektet er å undersøke en ny tilnærming for analyse av medisinske bilder som er tatt med avanserte bildeteknikker som MR. Vevsparametre knyttet til blodgjennomstrømning er viktige kliniske parametre som brukes i diagnostisering, oppfølging og behandling av pasienter. Ved å anal...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Convergent numerical methods for nonlinear partial differential equations with applications in complex fluids and tumor modeling

Partielle differensiallikninger brukes for å beskrive en mangfoldighet av fenomener. Slike matematiske modeller er ofte komplekse og man klarer ikke å finne eksakte løsninger eller. For å finne tilnærminger til disse må man lage algoritmer slik at tilnærmingene kan beregnes på en datamaskin. Der...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

TRANSPORT-Transport 2025

Multimodal strategies for greener and more resilient wood supply

MultiStrat (Multimodale Strategier for mer robust virkesforsyning) er et Era-Net finansiert samarbeid om jernbane- og sjøtransport av tømmer. Arbeidet ble utført 2016-2018 og ble koordinert av NIBIO. Norge, Sverige og Østerrike har deltatt med ett FoU-institutt og en tømmerforsyningsorganisasjon ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Akershus

TRANSPORT-Transport 2025

Collaboration in Logistics Operations and Urban Distribution

Dagens praksis innen logistikk er at man vanligvis planlegger og bestiller transport fra dør-til-dør før godset sendes. Dette fører til hyppig replanlegging både før og under transporten (pga endringer og avvik), og ressursutnyttelsen blir sub-optimal da hver aktør optimerer kun ut fra egne behov...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Thermo-Mechanical Subsurface Energy Storage

Prosjektet har oppnådd flere resultater, som har blitt formidlet på internasjonale konferanser (bl.a. ENuMath, SIAM Geosciences, Gordon Research Conference on Porous Media etc.), såvel som i topp internasjonale tidsskrift. Alle fire PhD studenter finansiert av prosjektet har fullført sine avhandl...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland