0 projects

ENERGIX-Stort program energi

Connect- Floating Offshore Wind

Bunnfast hav-vind er I ferd med å bli konkurransedyktig når det kommer til kost. Bunnfast er i midlertidig begrenses to relativt grunt vann. Dette gjør gigantiske havområder utilgjengelig. Flytende hav-vind muliggjør utnyttelse av disse enorme vindressursene ved å flytte elektrisk infrastruktur t...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Design, modellering og prøving av HVDC kabelisolasjon for fremtidens elektriske nett - DeMoKab

e fremtidige kabelnettene for overføring av elektrisk energi som høyspenning likestrøm (HVDC) i Nordsjøen og andre steder vil være radial-, maske- og hybridnett, og ikke kun punkt-til-punkt forbindelser som eksisterende installasjoner. Simuleringer viser at HVDC-kablene i slike nye nett vil kunne...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Future Design of Subsea High Voltage AC Power Cables for Offshore Renewables

Nexans Norge har som mål, sammen med forskningspartnere, å utvikle fremtidens blyfrie kraftkabler. I FutureCaRe-prosjektet vil vi utføre testing og utvikle modelleringsverktøy for å sikre høy pålitelighet og lang levetid for HVAC sjøkabler med blyfritt "vått design". Sjøkabler med vått design vil...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Combined Hydrogen and Electrical Infrastructure for Offshore Energy Transport

Vind- og solenergi blir stadig billigere hvorav utbygging til havs er i kraftig vekst. Fornybar kraftproduksjon vil ofte varierer. Disse svingningene samsvarer ikke nødvendigvis med strømbehovet og skaper behov for energilagring i faser med overskuddsenergi. I den sammenheng er hydrogen foreslått...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

New High Strength- High Conductivity Aluminium Conductor Concept in Subsea Cables for Sustainable Energy Transport

Den elektriske lederen i høyspente sjøkabler består vanligvis av rent kopper eller aluminum. Aluminium blir i dag mer og mer populær på grunn av lav tetthet og pris sammenlignet med kopper. I praksis betyr det at lederen kan lages opp til 50 % billigere og lettere for samme elektrisk ledningsevne...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Next Generation High Voltage Wet Designed Cables

Formålet med dette prosjektet har vært å utvikle en våt konstruksjon for høyspent PEX-kabler. Det er forsket på kabler med kobberleder og aluminiumsleder. Saltvann har blitt brukt som aldringsmedium. Det er utviklet et testoppsett for å utføre våtaldringstester av kabler med høyt elektrisk stress...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Next Generation Electrical Heating for Flow Assurance

Røroppvarming er en etablert, kostnadseffektiv og miljøvennlig metode for å hindre voks og hydratdannelse i undersjøiske rørledninger. Teknologien har sin opprinnelse i Norge, og er i dag i bruk til oppvarming av mer enn 20 undersjøiske rørledninger som har en lengde på opp til 43 km, og som har ...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Mass impregnated non-draining HVDC submarine cables

Strømbelastningen til høyspenningskabler er blant annet bestemt av hvor høye temperaturer isolasjonen kan utsettes for, uten å ta skade av det. For masseimpregnerte likestrømskabler er det vanlig å sette en øvre grense på rundt 50-55 grader Celsius. Langtidsforsøk der man studerer aldring av papi...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

REFACE - Next generation damage based fatigue design of cable sheathing

Nexans har sammen med SINTEF studert hvordan sjøkabler tåler sykliske mekaniske belastninger med fokus på kabelens vannbarriere: En metallkappe som stenger vann ute fra isolasjonslaget rundt strømlederne. Isolasjonen må holdes tørr for kabler som skal brukes på spenningsnivå over 66 kV. I kabl...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Aluminium in High Voltage Subsea Cables

Høyspente sjøkabler er viktige for overføring av fornybar energi, for eksempel i forbindelse med vindkraftverk til havs. Tradisjonelt har strømlederen i slike kabler vært laget av kobber. Aluminium er et billigere alternativ, men det har vært påvist fenomener, hvis fukt tilstede, som kan begrense...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Improved insulation quality in HVAC and HVDC subsea cables

En av verdens ledende produsenter av kraft sjøkabler er Nexans Norway. Selskapet har vunnet kontrakter over hele verden, mye takket være langsiktig forskning og utvikling. Kablene kan overføre stadig mer energi, de kan legges på større dyp og over lenger avstander. Høyere spenning på kablene og ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Vannbarrieresystem for polymere HVAC og HVDC sjøkabler

Hovedmålet til dette prosjektet har vært å kvalifisere og verifisere robuste og kostnadseffektive sjøkabeldesign spesielt rettet mot offshore nett- og vindinstallasjoner. Dette prosjektet er en videreføring av to tidligere NFR-støttede prosjekt hvor hovedmålet også var å finne en erstatning for...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Organic contaminations in polymer submarine HV XLPE cable insulations for demanding applications

High repair cost is one of the main reasons that the use of synthetic dielectrics like XLPE is more conservative for submarine cables than for underground cables. The repair time is 3 times as long for submarine cables as for underground cable. Detection of weak points is challenging on extrude...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Forlenget levetid for nye distribusjonskabler ved smarte valg av robuste, men rimelige materialer

Prosjektet er bygd opp av fire hoveddeler der et felles hovedmål er å redusere vanntreveksten og øke levetiden i våte kabeldesign: a) Kartlegge ESC mekanismens betydning for initiering av vanntrevekst fra indre halvleder i kabler med Al og Cu leder - D ette arbeidet er generisk forskning i fre...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Utvikling og evaluering av ulike barrieresystem for statiske og dynamiske sjøkabler

Tradisjonelt benyttes det blant annet en (relativt tykk) metallisk ytterkappe i høyspente sjøkabler, oftest av bly, for å hindre at fuktighet trenger inn i det elektriske isolasjonssystemet. Fuktighet kan redusere den elektriske levetiden betydelig for bå de masseimpregnerte og polymere isolasjon...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Moderne, pålitelige PEX kabler med våt konstruksjon

Prosjektets hovedformål er å redusere vanntreveksten i våte kabelkonstruksjoner: a) Reduksjon av inndiffusjon av vann b) Redusere / eliminere SIED degradering c) Optimalisere tilsatsstoffer (type/mengde) i isolasjonssstemet a) Reduksjon av inndiffundert vann Det har vist seg at det ligger betyde...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Demanding Polyolefin Applications

Polyolefines (POs) is the most used group of polymers and will continue to be so for many decades, because of their versatility, low price, good processability, and ease of recycling. Norway has a strong domestic market pull for new innovative PO products within demanding areas, such as the oil ...

Awarded: NOK 16.6 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Extruded HVDC Testing Methods

High voltage DC cables are used for long distance transmission of electric power where overhead lines are either not possible or for other reasons not attractive. Presently, cables made of extruded polymer materials are being introduced for this purpose. There is still limited service experienc...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Utvikling av høyspennings polymere sjøkabler for store havdyp

Norsk høyspennings sjøkabelteknologi har i flere årtier vært i verdensklassen der stadig lengre kabler og til større havdyp er realisert. Generelt benyttes det en metallisk ytterkappe i sjøkabelen for å hindre at fuktighet trenger inn i det elektriske is olasjonssystemet. Fuktighet kan redusere ...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Utvikling av et optimalisert isolasjonssystem for neste generasjons høyspent PEX-kabler

Under påvirkning av vann / fuktighet har dagens PEX kabler fremdeles en begrenset levetid (20 til 30 år). I de fleste tilfellene er det såkalt vanntrevekst som er årsaken til denne reduserte levetiden; i det alt vesentlige vanntrevekst fra høyspennings-el ektroden; dvs. indre halvleder. Litteratu...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Overspenningsforhold lange kraftkabler

Prosjektet vil gjennom teoretisk arbeid, analyser og målinger etablere et grunnlag for mer optimal dimensjonering av kraftkabler mht de påkjenningene som kan oppstå under ulike driftsforhold. Påkjenningene i kabelutstyret vil bli studert spesielt. Dersom en kan bestemme overspenningene som følge...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2002-2004

Location: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Polymerisolasjon for neste generasjon HVDC kabel

Grunnleggende kunnskaper om kabelisolasjon er både viktig og nødvendig for økonomisk kabelproduksjon, reduserte miljøproblemer og sikker drift og utvikling av elektriske kraftnett. Norge som fremtidig storskalaaktør innen nordisk og europeisk kraftmarked innebærer også vesentlig bruk av HVDC kab...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo