0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Business model innovation and Ecosystems for Seamless Transactions in Retail (BEST in Retail)

Innføringen av digital teknologi i detaljhandelen har økt kundenes forventninger til online shopping- og butikkopplevelse. Kundene forventer mer relevant informasjon, høyere servicenivå, on-demand selvbetjening og personlig interaksjon i en flerkanals handleløsning. Å oppfylle disse forventningen...

Awarded: NOK 13.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Kunstig intelligens i Business (KIB)

Kunstigl Intelligens i Business (KIB) er forankret i utfordringene som norske ledere av etablerte firmaer står overfor, og som har understreket fire bekymringer rundt digitalisering: 1) Hvorfor sliter så mange firmaer med å implementere (digitale) innovasjoner ?; 2) Hvordan innoverer de digitale ...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

C4: COVID-19 and Human Capital: Cataclysm and Catalyzer

COVID-19 Pandemien har hatt store konsekvenser for mange Norske bedrifter, og dermed også for mange norske arbeidstagere. Et sentralt spørsmål er hvordan norske bedrifter responderer på et sjokk av denne typen. I hvilken grad responderer de ved å kutte i investeringer, kutte i investeringer i kom...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sømløse transaksjoner for bedre kundeopplevelser

Den siste bølgen av digitalisering i detaljhandelen, som dukket opp med veksten av e-handel og Internett-tilkoblet digital teknologi, påvirker tradisjonelle forretningsmodeller tungt. Påvirkningen er drevet av to faktorer. For det første åpner den for nye former for konkurranse fra utlandet og fr...

Awarded: NOK 4,324

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Qi, Xiaoying, statsstipendiat fra Kina 2009/10

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Exploring and expanding an understanding of Norway's entrepreneural history

Preliminary research suggests these non-conventional religious leaders and groups, being excluded from conventional forms of enterprise, were particularly attuned to new economic and business opportunities. We have focused on the idea of Israel Kirzner w hen he notes that entrepreneurs are espec...

Awarded: NOK 81,500

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

The impact of leadership cooperation on organizational performance

The project takes as its point of departure three general observations from the Norwegian cultural and organizational context : 1) management collaboration is a dominant norm; 2) leadership cooperation beneficial for organizational performance 3) Norweg ian leaders are increasingly operating in...

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Qi, Yujie kinesisk statsstip 2005/06

...

Awarded: NOK 87,800

Project Period: 2005-2006

Location: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Hvordan kan norske fiske-eksportører best utnytte Eksportutvalgets generiske markedsføring av norsk sjømat i utlandet?

I markedsføringen av norsk fisk i utlandet spiller Eksportutvalget for fisk (EFF) en meget sentral rolle. EFFs hovedoppgave er å øke etterspørselen etter norsk sjømat i sentrale eksportmarkeder gjennom generiske reklamekampanjer for norsk sjømat. For å ta ut effektene av denne reklamen, er det a...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2008

Location: Vestland