0 projects

ENERGIX-Stort program energi

Thermal energy storing and digitalization in district heating to enable transition to renewable and resource efficient energy systems

The aim of this project is to assess, control, and manage thermal storage potentials and flexibility at both building and district level to enable the complete renewable, smart, resource, and cost-efficient energy systems. Current district heating (DH) systems and existing buildings are huge free...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2023-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Methods for Transparent Energy Planning of Urban Building Stocks - ExPOSe

Målet med prosjektet er å utvikle metoder for langsiktig energiplanlegging av urbane bygningsmasser, fordi det ikke finnes et transparent verktøy eller metode for å utvikle krav til bygningens energiytelse i øyeblikket. For tiden er energipolitikk og nasjonale energikrav utviklet som et resultat ...

Awarded: NOK 8.3 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Understanding behaviour of District heating systems Integrating Distributed sources

Fremtidens fjernvarme- og kjølesystemer vil baseres på fornybar energi fra sol, spillvarme og geotermisk energi. Dette vil innebære at mange forskjellige systemer kan bli tilgjengelige for å levere varme til det sentrale systemet. Et slikt system kalles distribuert siden det ikke er én felles sen...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage