0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Transforming ocean surveying by the power of DL and statistical methods

Utviklingen av stadig mer effektive datamaskiner har gjort det mulig å analysere og utnytte store datamengder i sann tid. Dette har ført til mange nye hjelpemiddel i hverdagen som for eksempel selvkjørende biler, beslutningsstøtte for leger, og smarttelefoner. Alt dette er eksempler på bruk av ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nordisk kombinatorikk-konferanse 2022

Prosjektet består i å bringe sammen de nordiske forskningsmiljøene innen kombinatorikk (en matematisk disiplin), teori for feilopprettende koder, og deler av kryptologimiljøene, til en tredagers konferanse i juni 2022. Dette er den 14. i rekken av slike konferanser, som blir avviklet hvert tredje...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Stability of the Arctic climate

Utslipp av drivhusgasser fører til global oppvarming og Arktis varmes raskere enn resten av planeten. Sjøisen trekker seg tilbake og issmeltingen på Grønland akselererer. I dette forskningsprosjektet vil vi bruke matematiske og statistiske modeller for å studere om global oppvarming kan føre til ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Differential-Geometric Structures: Invariants and Integrals

The Project aims to unite forces of the Norwegian and German research groups and to focus on several important research problems of common interest described below. 1. Computation of number and form of differential invariants characterizing Riemannian and pseudo-Riemannian spaces admitting Kill...

Awarded: NOK 71,608

Project Period: 2020-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Bridging the gap between the terrestrial and marine paleoclimate reconstructions

Målet med dette prosjektet er å rekonstruere overflatetemperaturen i den nordlige Nordatlanteren for de siste 2000 år tilbake i tid. To avanserte metoder brukes for rekonstruksjon: (1) "BARCAST" (Bayesisk algoritme for rekonstruksjon av klimaanomalier i rom og tid, oversatt fra engelsk) og (2) an...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Mathematical Aspects of Information Transmission: Effective Error Correcting Codes

Prosjektet har bestått i å styrke og utvide et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved IIT-Bombay og ved UiT-Norges arktiske universitet. Samarbeidet har foregått innen fagfeltet feilopprettende koder. Vi har videreutviklet nyttig matematisk teori for hvordan en kan kode og representere ...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ISPNATTEK-ISP - naturvit. og teknologi

Institution based strategic project - Mathematics and Statistics at UiT The Arctic University of Norway

Prosjektet har bestått i å støtte de to forskningsgruppene ved Institutt for matematikk og statistikk, Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske universitet, som ble ansett for å være de beste ved NFR-evalueringen i 2011. En slik gruppe har arbeidet (og arbeider fortsatt) innen rein matematikk; ...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Degree of mobility of geometric structures and overdetermined systems of PDE

Degree of mobility of a geometric structure is the dimension of the space of solutions of the corresponding Lie equation. The latter is usually overdetermined. We study overdetermined systems of PDE coming from differential geometry and mathematical physi cs (in particular coming from the theory ...

Awarded: NOK 56,885

Project Period: 2014-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

An Integrative Analysis of Phenotypic and Genotypic Features in Malignant Melanoma

...

Awarded: NOK 98,000

Project Period: 2013-2014

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Applications of geometric theory of overdetermined systems in differential geometry and mathematical physics

The project aims at investigating geodesics of Riemannian and semi-Riemannian metrics. We wish to achieve two goals: bound chaoticity/complexity of the geodesic flow and understand when it can be described completely. The latter means integrability of the equations and we wish to investigate exi...

Awarded: NOK 48,405

Project Period: 2011-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Dynamical and statistical aspects of Self-organized criticality

In 1987 physicists P. Bak, C. Tang and K. Wiesenfeld (BTW) discovered that there exists a broad class of non-linear dynamical systems, with many degrees of freedom, that exhibit self-affine statistical characteristics similar to what is observed in eq uilibrium systems at critical points. Co...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

Sophus Lie Seminar at the University of Tromsø - 2008

It is a real problem that one experiences isolation performing research at the University of Tromsø. To intensify our investigations we created the scientific-research seminar "Sophus Lie" (named after the great Norwegian mathematician, whose ideas we app ly and develop until nowadays). This is t...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

F-MAT-Naturvitenskap, matematikk

Sophus Lie Seminar at the University of Tromsø

It is a real problem that one experiences isolation performing research at the University of Tromsø. To intensify our investigations we created the scientific-research seminar "Sophus Lie" (named after the great norwegian mathematician, whose ideas we app ly and develop until nowadays). This is ...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

New scale-space techniques with applications to climate reserach and imaging

Different scale-space methods for independent and dependent data have been developed recently. Such methods are very useful for analysing climate data and medical image data. Peaks in one-dimensional data can be found by the newly developed scale-space me thod entitled posterior smoothing. A two-...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEMATA-Beregningsorientert matematikk i anv.

Finding features from dependent data

When analyzing time series it is important to have methods for detecting whether a time series is nonstationary and when nonstationarities occur. Significant zero crossing of derivatives (siZer) is a newly developed method to explore features in independe nt data. Fourier transformations can be u...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku