0 projects

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Norway-India-Brazil-Canada-USA: Partnership for excellence in education, research and innovation in biofilm and antibiotic resistance

RESISFORCE er et norsk-indisk-brasiliansk-kanadisk-amerikansk konsortium ledet av Universitetet i Oslo, med det primære målet å styrke forskning og utdanning i verdensklasse innen de kombinerte områdene biofilm og antibiotikaresistens. Partnerskapet er basert på vellykkede samarbeid som knytter u...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Enhancing world-class research and education in biofilm and antibiotic resistance by strengthening cooperation between Norway-Brazil-USA

RESISPART er et norsk-brasiliansk-amerikansk konsortium mellom Universitetet i Oslo, med det primære målet å styrke verdensklasse- forskning og utdanning i de kombinerte feltene innen biofilm og antibiotika resistens. Partnerskapet er basert på et allerede etablert og vellykkede samarbeid mellom ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Protective immunity to Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pneumoniae forårsaker mange alvorlige sykdommer og dreper årlig ca 1 million barn. I høyinntektsland er eldre den mest berørte gruppen. De pneumokokkvaksiner som finnes i dag er ikke effektive mot alle S. pneumoniae. S. pneumoniae har utviklet en forsterket evne til å utveksle DNA o...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Bacterial biofilm infections and signaling: a functional genomic approach

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo