0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Credit and creditability - a new approach to Norwegian economic history c. 1250-1570

Kreditt og kredittverd – eit nytt blikk på norsk økonomisk historie ca 1250-1570 Dette prosjektet undersøkjer den økonomiske og sosiale rolla til kredittinstitusjonen i norsk mellomalder. Målet med prosjektet er å kaste nytt lys over norsk økonomi og samfunn i mellomalderen og slik å bidra til e...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Missing girls in historical Europe

Kjønnsdiskriminering, i form av kjønnsselektiv abort, barnemord og dødelig forsømmelse av unge jenter, utgjør et gjennomgående trekk i mange av dagens utviklingsland som har resultert i millioner av "savnede jenter". Til tross for den dramatiske størrelsen på dette fenomenet, har den historiske e...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Intervju for NRK 2 av Olav Høgetveit om 3ROceans-prosjektet

Det humanistiske fakultet ved NTNU har i perioden 2016 – 2020 fått 10 mill. kr. i støtte fra Norges Forskningråd til prosjektet «The high seas and the deep oceanns: Representations, resources an regulatory governace(3Roceans). Prosjekt 259419 Formidlingstøtte. Det humanistiske fakultet, NTNU s...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The high seas and the deep oceans: Representations, resources and regulatory governance (3ROceans)

Verdenshavenes er i en prekær økologisk situasjon. Forskningen på dette handler ofte om forsuring, overfiske, temperaturstigning og/eller forurensing. Det som ofte står mindre i fokus, ikke minst i den offentlige debatten, er situasjonens legale utfordringer. De juridiske og politiske redskapene ...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

R-HISTORIE-Forskningsrådenes historie

De norske forskningsrådenes historie 1946-2016

Hva er historien bak forskningsrådene i Norge? Prosjektet har analysert fremveksten av de norske forskningsrådene etter andre verdenskrig. Det første forskningsrådet ble opprettet i 1946 og i 1993 ble i alt fem ulike rådsorganisasjoner slått sammen til Norges forskningsråd. Prosjektets hovedfunn...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2013-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Canada - Comparative studies of the Canadian and Norwegian Aluminium Industry

This initiative is founded on one of the six the strategic research area of NTNU: The Globalization Programme. Focus will be put on similarities and differences between the aluminium sector in Canada and Norway respectively in order to learn about the h istorical developments and the challenges...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Norske historikerdager 2005

Årets møte vil fokusere på den norsk-svenske unionen 1814-1905, unionsoppløsningen og en del konsekvenser av denne. først og fremst utenrikspolitiske. Vi vil dessuten forsøke å følge utviklingen av det moiderne Norge i sin alminnelighet gjennom det siste hundreåret Det vises ellers til vedlagte p...

Awarded: NOK 80,750

Project Period: 2005-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUM-Fri prosjektstøtte humanistiske fag

Bønders råderett over jord og gårdsdrift fra høymiddelalder til slutten av tidlig moderne tid - Norge og Europa

Prosjektet vil foreta regionale undersøkelser innen et større, men avgrenset mellomeuropeisk område (Ober-Bayern, Salzburg-Tirol, Graubünden) som grunnlag for komparasjoner med Norge og Norden, når det gjelder bøndenes råderett. Området er valgt ut fordi det har et sammensatt bilde på samme måte...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2004-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Heimen

...

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 1996-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage