0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Epidemic traces. Remains of infectious disease control in Africa, and how they shape future health.

Epidemier som Covid-19 opleves som begivenheder, som pludselig kommer og forsvinder igen. Men epidemier – og foranstaltninger mod dem – efterlader blivende spor. Vi lever for eksempel med kirkegårde, hygiejneregler og vandforsyninger, som blev til under 1800-tallets koleraepidemier; tropesygdomme...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2027

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Teenagers without land: Offspring of economic migrants to Svalbard in an overheated world

There are tens of children living in the Norwegian settlement of Longyearbyen, Svalbard, who joined their parents migrating mostly for economic reasons to the high Arctic from Thailand, the Philippines and other places in the global South. Some of them stay long, become fluent in Norwegian and ca...

Awarded: NOK 60,690

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Offshore citizens: Buying golden passports and visas in the contemporary EU

My ERC project PASSPORTS explores the commodification of ciitizenship. Me and my ERC group shall ethnographically examine the formation of "global citizens" through golden passport and golden visa programmes within the EU, focusing on Malta and Cyprus as well as on Russia (the main country of ori...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Shrinking the Planet: Psychotherapy and the New Global Middle Class.

Vår verden endres raskt. Økonomiske og politiske maktsentre flyttes fra Europa og Nord-Amerika til Sør- og Øst-Asia. I løpet av det neste århundret vil nye middelklasser i Kina og India være ledende i utviklingen av nye forbrukertrender og kulturer. Dette er en sosial revolusjon av historisk bety...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Ecological Globalisation; Domestication beyond control

Dette prosjektet springer ut av en langsiktig forskningsstrategi ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo for å styrke og utvikle forskningsgrupper over temaene ‘Domestisering’ og ‘Overheating’, samt å styrke samarbeid og fellesinteresser mellom disse gruppene. Prosjektet innebærer...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Global Trout: Investigating environmental change through more-than-human world systems

Prosjektet tar utgangspunkt i den historiske og politiske bakgrunnen til den globale spredningen av fremmede arter. Vi stiller spørsmål ved hvordan vi kan studere miljøproblemer som er 'globale,' men som likevel har svært ulike effekter på ulike steder, og hvordan dette kan hjelpe oss til å tenke...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

(Dis-)Assembling the Life Cycle of Container Ships. Global Ethnographic explorations into Maritime Working Lives.

Nesten alle varer vi omgir oss med har tilbakelagt en lang skipsreise, og containerskipet er i dag blitt et av de viktigste symbolene på økonomisk globalisering. Betydningen av containerskipet som et symbol for globalisering, vanligvis brukt for å visualisere «global virksomhet» i media, står der...

Awarded: NOK 10.4 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Prosjektetableringsstøtte FRIPRO ERC LABOUR/POWER

PI went to interview-stage with an ERC Starting Grant Application (entitled: "Labour/Power. Ethnographic Explorations of the energy-work nexus in newly industrialised countries") twice (June 2016, June 2017). PI will rework grant application and improve CV through 1) a buy-out from other teaching...

Awarded: NOK 0.47 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

GROW: State Recognition and Indigenous Peoples: Focus on Norway Erica Kowsz

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Being in field. The role of fieldwork in ecological and environmental science in Ny-Ålesund (RIS 6664)

Based on anthropological pilot research (June 2014, February, June 2015, RIS 6664), this project explores the contribution of being in the field (landscape, organisms, weather) to environmental and ecological science. Methodologically, it applies 'participant observation' to scientific work in Ny...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2016-2017

Location: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

The practice and ethics of collaboration in transnational medical research in East Africa. An ethnographic approach

Framgang innen global helseforskning avhenger av internasjonale samarbeid. Dette er spesielt viktig for å utvikle innovative og effektive tiltak, medisiner og vaksiner. Målet med dette prosjektet har vært å få en bedre forståelse av hvordan slike internasjonale samarbeid fungerer i praksis, og bi...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

SUSTAINABILITY: Exploring a post-mechanistic turn in human and biological sciences as a cultural prerequisite for future sustainability.

Moderne vitenskap blir stadig mer spesialisert samtidig som den gjennom teknologi blir stadig mer integrert i en fellesmenneskelig, global kultur. Utviklingen av denne fragmenterte, men også globalt omseggripende vitenskapen er en indirekte hovedårsak til overforbruk og globale kriser knyttet til...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Changing Bodies in Toxic Landscapes:Environmental degradation and intersecting knowledges in the Ecuadorian and Peruvian Amazonia

Dette prosjektet undersøker forståelser og praksiser relatert til spørsmål om hva en person er sett i sammenheng med miljøendringer og miljøødeleggelser. Slike forståelser og praksiser utforskes i forhold til utvinningsprosjekter og statsdannelse i den nordlige peruanske og sørlige ecuadorianske ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Arctic Frontiers - Emerging Leaders 2013

Jeg er sosialantropolog med spesialisering i Arktis, miljø og ressursforvaltning. Jeg har min utdannelse fra Tyskland med studieopphold i Nord-Norge, Island, Grønland og Canada. PhD-prosjektet mitt handler om hvilken innflytelse oljesandindustrien har på lokalbefolkningen. Problemstillinger foku...

Awarded: NOK 26,999

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse 2011

Årskonferansen i Norsk Antropologisk Forening er en begivenhet som finner sted hvert år i mai måned. Ansvaret for konferansen går på omgang mellom de forskjellige universiteter og høyskoler i Norge hvor det finnes antropologiske fagmiljøer. I 2011 er det Sosialantropologisk institutt ved Univers...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2011-2012

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Reframing the secular: Norwegian Muslims and vernacular practices of the secular

'Reframing the secular: Norwegian Muslims an vernacular practices of the secular' is a proposed ethnographic study based on informal and semi-structured interviews of as well as participant observation among young Norwegians of Muslim background (aged 20- 35 years, and of both sexes) aimed at gat...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Exclusion and inclusion in the suburb: The centripetal and centrifugal forces of locality and place.

Prosjektet har, i samarbeid med Akers Avis Groruddalen, arrangert en møteserie (6 møter) på Deichmanske bibliotek, Furuset, der forskere fra prosjektet har presentert sine funn for allmennheten. Flere av forskerne har dessuten deltatt på seminarer, åpne m øter og andre arrangementer der de har gj...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2009-2016

Location: Oslo

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN: Newcomers to the farm, Atlantic salmon between the wild and the industrial

Atlantic Salmon (Salmo salar) has been subject to a dramatic transition over the last three decades, from being a wild to becoming predominantly a domesticated species. This transition reflects a global increase in intensive and industrialised systems of fish farming in which Norway has taken on ...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Ethnologie Francaise: spesial nummer om Norge; midler til oversettelse

...

Awarded: NOK 36,000

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

National Identity in Contemporary Norway: The cultural politics of immigration and integration

As a doctoral candidate in the Social Anthropology Ph.D. program of Harvard University, I am applying for a Leiv Eiriksson Mobility Grant to support a 10-month research stay in Norway beginning in August 2006. The purpose of my stay will be to participat e as a guest, Ph.D. student researcher wi...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Informal Child Migration in Europe

The project will investigate how informal networks of care constitute a social and cultural potential for children and adult caretakers who are involved in informal and illegal migration within and into Europe. The degree to which people's activities with in these networks are exposed to differen...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Fifth Nordic Conference on the Anthropology of Postsocialism: "Uncertainty and Freedom: Second-generation change in the postsocialist world"

While the end of socialism brought dramatic short-term changes, which have been extensively studied, this conference will focus on the less dramatic, but more long-term “second-generation change” occurring today. After the rapid, ad hoc adjustments of str uctures and mentalities in the 90's, new ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

STREP - Unequal possibilities of citizenship in a knowlegde-based society

...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Årsmøte og konferanse i Norsk Antropologisk Forening: "Endring, Flyt, Forankring"

Årskonferansen i Norsk Antropologisk Forening vil arrangeres i Oslo 7.-9. mai 2004. Arrangører er tre institusjoner i samarbeid: Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo (SAI), Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Norsk institutt for for skning om oppvekst, velferd og aldring (N...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Approaching a limit: politics, kinship and land rights in the wake of demographic challenges on Mota, Banks Islands, Vanuatu

På den lille øya Mota i Melanesia har de tradisjonelle maktstrukturene på det nærmeste forsvunnet. Dette var en konsekvens av eldre lederes motstand mot innlemmelse av nye medlemmer i det hierarkiske mannssamfunnet Suqe, som førte til at den politiske rel evansen av den hemmelige kunnskap som ble...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2008

Location: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Another Place. The Social Construction of Tel Aviv and Contemporary Conflicts and Discourses in Israel

Den sekulære/religiøse konflikten er i dag det mest alvorlige interns uromoment i det israelske jødiske samfunn. Det handler ikke kun om religiøsitet, men også om politisk makt, nasjonale visjoner og individuell frihet. Konflikten inngår i den større selv defineringsprosess Israel gjennomgår i da...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2005

Location: Oslo

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Transnational flows of concept and substances

Gjennom en systematisk komparativ og empirisk tilnærming søker prosjektet å gi et antropologisk bidrag til samfunnsvitenskapelig forståelse av globalt samspill og transnasjonal flyt. Globalisering innebærer ulike former for transnasjonal bytte og flyt. No e av det som beveger seg er materielle fe...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2000-2004

Location: Oslo