0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

8th International Symposium on Granitic Pegmatites PEG2017

Naturhistorisk museum (NHM) ved Universitetet i Oslo (UiO) arrangerte det 8th International Symposium on Granitic Pegmatites PEG2017 i Kristiansand 13.-15. januar 2017 og medfølgende geologiske ekskursjoner til Tysfjord-Hamarøy 9.-13. juni og Setesdalen-Langesundsfjorden 16.-19. juni 2017 (http:/...

Awarded: NOK 73,999

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

REsponsive, INtegrated , VENTilated - REINVENT - windows.

Forskningsprosjektet REINVENT har to mål: øke kunnskap om muligheter og utfordringer knyttet til dynamiske bygningsfasader; og utvikle et avansert dynamisk vindu som reduserer energibruk for klimatisering av bygninger og samtidig gir et godt innemiljø. Dette vinduet er basert på et dobbelt vindu ...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

FRActal properties of Sea Ice Leads and their impact on the Arctic physical and biological environments

Arktis har vist seg å være svært følsomt for økte globale temperaturer, og det varmes opp betydelig raskere enn resten av kloden. Dette har resultert i tynning og reduksjon i sjøisdekket, som sprekker oftere enn tidligere. Når isdekket sprekker dannes nye kanaler med åpent vann, også kalt råker. ...

Awarded: NOK 6.3 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Coupled cluster methods for local and ultrafast spectroscopy using graphical processing units

Vi har oppnådd betydeleg framgang med teori og dataimplementering i denne rapporteringsperioda. Nærare bestemt har vi i samarbeid med gruppa ved Stanford universitet utvikla ei låg-rank full konfigurasjons-interaksjons implementering som vil mogleggjer mykje større aktive rom en standard framgang...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mid-Infrared CRyptophane-enhanced On-chip Sensor

Økningen i klimagasutslipp er alarmerende både for vitenskapen og befolkningen. MICRO-Sense-prosjektet adresserer dette temaet ved å utvikle en ny generasjon sensorteknologi som kan forenkle identifisering og kvantifisering av utslippskilder. Den genererte kunnskapen skal bidra til å nøyaktig vur...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mechanochemical interplay in intraluminal vesicle formation

I dette prosjektet har vi utviklet en ny forståelse av de mekaniske og biofysiske prosessene som bestemmer dannelsen av membranblåser (vesikler) i cellens indre. Irregulariteter i denne prosessen kan linkes til flere sykdommer deriblant kreft, og denne fascinerende membrandynamikken regulerer ce...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Sustainable and Selective Metathesis: From Fundamental Insights to New Chemicals and Pharmaceuticals

Olefinmetatese, en klasse av kjemiske reaksjoner som av og til sammenlignes med "en dans der parene utveksler partnere", er den mest kraftfulle og anvendelige metoden for å bygge molekylære rammeverk. Potensialet for å utnytte metatese, en miljøvennlig metode som krever lite energi og gir lite av...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

PATHWAY - Pathways, processes, and impacts of poleward ocean heat transport

Formålet med prosjektet PATHWAY er å forstå dannelsen og forplantningen av varme og kalde tilstander med Golfstrømmens forlengelse mot Arktis, hvordan tilstandene vekselvirker med atmosfæren, og dermed påvirker klima over land og dets forutsigbarhet, f.eks. fra et år til det neste. Resultater ...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

ASHLANTIC: Volcano-climate interactions during the Palaeocene-Eocene Thermal Maximum (PETM)

Klima spiller en viktig rolle i å opprettholde livet på jorda. Det har vært en kontinuerlig arts evolusjon de siste 4 milliarder årene, noe som betyr at jorda i denne perioden må ha hatt et levelig klima. Det betyr at klimaet må holdt seg relativt stabilt også over lange tidsskalaer. Allikevel ha...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Multivariate Algorithms: New domains and paradigms

Formålet med prosjektet er å drive grunnforskning i informatikk og informasjonsteknologi, spesifikt innen algoritmer og kompleksitet. Teoretisk informatikk står ovenfor en grunnleggende utfordring: effektivitets-estimater utledet ved hjelp av teoretiske modeller sammenfaller dårlig med faktiske e...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

2D materials beyond graphene

Todimensjonale (2D) materialer representerer en ny klasse funksjonelle materialer som kan utnyttes for miniatyrisering av elektroniske og elektrokjemiske teknologier. Teknologi basert på 2D materialer kan utnytte materialets intrinsiske dimensjoner på kun noen få atomlag for å forbedre ytelse i f...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Ultra-High-Resolution Marine Records from the Subarctic Atlantic (ULTRAMAR)

Studier av fortidens klima kan bidra til økt forståelse av klimasystemet og således danne grunnlaget for bedre prediksjoner av klimaendringer i fremtiden. I ULTRAMAR studeres historiske endringer i havklimaet basert på nye rekonstruksjoner av havtemperatur og sjøis i de Nordiske hav og tilstøtend...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Understanding behaviour of District heating systems Integrating Distributed sources

Fremtidens fjernvarme- og kjølesystemer vil baseres på fornybar energi fra sol, spillvarme og geotermisk energi. Dette vil innebære at mange forskjellige systemer kan bli tilgjengelige for å levere varme til det sentrale systemet. Et slikt system kalles distribuert siden det ikke er én felles sen...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Conversion between Magnetic, Electric, and Thermal energies in phase-transforming materials (COMET)

Dette prosjektet har som mål å finne nye materialer som kan brukes for konvertering mellom ulike energiformer under strukturelle fasetransformasjoner. Dette kan potensielt brukes til å høste varme ved lav temperatur med meget høy virkningsgrad. Et systematisk søk etter slike materialer har starte...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Fluid Service Abstraction for Large-Scale Cloud IoT Systems

Den neste innovasjonsfronten for Tingenes Internett (IoT) er etableringen av stor-skala smarte applikasjoner som smarte byer, strømnett og helsetjenester. Slike applikasjoner vil raskt øke i antall og ha behov for stor prosessingskraft og evne til å dele IoT data. Dette går langt utover hva som e...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

10th SCANDINAVIAN SOCIETY FOR BIOMATERIALS INTERNATIONAL CONFERENCE MARCH 2017

Hafjell var destinasjon då Scandinavian Society for Biomaterials hadde sitt årlege seminar. Ein konferanse som avdelinga for biomaterialar arrangerte. Tilbakemeldingane frå deltakarane tyda på at både den norske fjellheimen og sjølve programmet freista til eit snarleg gjensyn. Håvard Haugen og Ha...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Non-parabolic Effects Applied to Thermoelectric materials

Prosjektet er motivert av at nye materialer er viktig for en bærekraftig teknologisk utvikling. Prosjektet adresserer termoelektriske materialer. Et termoelektrisk materiale vil effektivisere energiforbruk av en prosess ved at spillvarme konverteres direkte til elektrisk energi. Prosjektet tes...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel multiscale structuring techniques for 3D biomimetic scaffolds applied to bone tissue models.

Når farmasøytiske midler eller kirurgi ikke kan kurere sykt eller skadet kroppsvev, må vi se til nye metoder. Ved å kombinere forskningsfeltene vevteknologi og biomaterialer kan nye, innovative løsninger tilby alternativer for helbredelse eller regenerering av tapte kroppsfunksjoner. Ved nye m...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel Approaches to Magnetostructural phase transitions in Metallic systems

NAMM prosjektet, Novel Approaches to Magnetostructural phase transitions in Metallic systems, er et grunnforskningsprosjekt der to post doktorer har arbeidet i en treårs periode. Utgangspunktet for prosjektet var faktisk eksperimenter gjort 30 år tidligere ved UiO, på et tidspunkt da veldig avans...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Geometry and Algebra of PDEs International Conference at the Gateway to Arctic

Geometry and Algebra of PDEs International Conference at the Gateway to Arctic. Location/Date: University of Tromsø - The arctic university of Norway, June 5-10 2017. Konferansen samlet både veletablerte forskere og forskere i begynnelsen av sin karriere til å diskutere nyere fremskritt innen f...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2017-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nuclear shapes and resonances

Atomkjerner består av protoner og nøytroner som er bundet sammen av den sterke kjernekraften. Mange egenskaper kan forstås ved å beskrive atomkjernen som en elektrisk ladet væskedråpe av nukleært materiale. Andre egenskaper tyder på at kjerner har en mikroskopisk struktur hvor protoner og nøytron...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

International Conference on Chemistry and the Environment

I år ble ICCE 2017 konferansen arrangert av Norske Kjemisk Selskap (NKS) og Norges Forskningsråd (RCN) på veien av EuCheMS, Division for Chemistry and the Environment (DCE) i tidsrom 18. til 22.Juni 2017 ved Universitet i Oslo, Campus Blindern. Den lokale organisasjonskomiteen bestå av forskere f...

Awarded: NOK 0.22 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Akershus

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Flow Based Interpretation of Dynamic Contrast Imaging Data

Målet med dette prosjektet er å undersøke en ny tilnærming for analyse av medisinske bilder som er tatt med avanserte bildeteknikker som MR. Vevsparametre knyttet til blodgjennomstrømning er viktige kliniske parametre som brukes i diagnostisering, oppfølging og behandling av pasienter. Ved å anal...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Studies of nuclear properties for explosive astrophysical processes (SNAPS)

Hvordan blir tunge grunnstoffer dannet i stjerner? Man har ganske god forståelse for hvordan de lettere grunnstoffene, som for eksempel oksygen og karbon, blir skapt i stjerner, men hva med elementer tyngre enn jern? Over halvparten av isotopene av de tyngre grunnstoffene antas å være skapt i eks...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The Arithmetic of Derived Categories

Dette er et prosjekt i algebraisk geometri, grenen i matematikk som studerer geometriske objekter som kan beskrives ved hjelp av polynomielle ligninger. Disse kalles (algebraiske) varieteter. Hovedmålet er å utvikle nye teknikker for å studere geometrien til varieteter definert over kropper av po...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unifying Perspectives on Atmosphere-Ocean Interactions during Cyclone Development

Ekstratropiske lavtrykk er sentrale for klima og vær ved midlere breddegrader, der luft-sjø-interaksjoner spiller en avgjørende rolle for deres opprinnelse og intensivering, og dette gir således usikkerheter i modellene og utfordringer for prognosene. Forståelse av samspillet mellom fronter i hav...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Convergent numerical methods for nonlinear partial differential equations with applications in complex fluids and tumor modeling

Partielle differensiallikninger brukes for å beskrive en mangfoldighet av fenomener. Slike matematiske modeller er ofte komplekse og man klarer ikke å finne eksakte løsninger eller. For å finne tilnærminger til disse må man lage algoritmer slik at tilnærmingene kan beregnes på en datamaskin. Der...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Holonomy and hypoelliptic operators on sub-Riemannian manifolds

Geometry handler om å studere rom og deres form. Et rom kan være en kule, sylinder eller en ellipsoide, men det kan også være et stort datasett eller samlingen av alle bevegelsene en robot kan gjøre. Geometri kan være nyttig i alle disse eksemplene, så lenge det er en måte å definere en avstand, ...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Contrast mechanisms in neutral helium microscopy applied to organic electronics

Utviklingen av nye elektroniske komponenter bestående av materialer med egenskaper mellom halvledere og plast er et raskt voksende teknologisk område. Organisk elektronikk tilbyr et enormt potensiale for levering av lavprisede elektroniske komponenter, som for eksempel solceller, sensorer og elek...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CCSF-Quality: Defining new Chromatic Contrast Sensitivity Functions for improved quality assessment and quality enhancement

Det menneskelige synssystemet har lenge vært et inter-disiplinært forskningsområde for felt som psykologi, kognitiv vitenskap, nevrovitenskap, men også for forskere innen felt som maskinsyn, bildebehandling, og fargevitenskap. Forskning på forskjellige aspekter relatert til kontrast i bilder (som...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Innlandet