0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Electric Autonomous Ferries for Short Waterborne Passenger Transport

The project will develop, trial and put into operation a fully autonomous ferry for public passenger transport. This ferry is going to be the first in the world to be autonomous from an operational point of view. At the same time, the project offers a unique chance to address the second disruptiv...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Buskerud

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Next generation solutions for ballast water treatment

Ballastvann er vann some lagres i ballasttankene på skip for å gi stabilitet når skipet reiser uten last. Vannet blir vanligvis tatt opp i én havn når lasten tømmes og transportert til en annen havn der det blir sluppet ut når ny last blir tatt opp. Balla stvann er viktig for operasjonen av skip,...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Buskerud