8 projects

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

Hensikten med prosjektet InnArbeid er å utvikle innovative tjenester og teknologi for at personer med utviklingshemming kan finne, skaffe og holde på et arbeid. Det innebærer en ny tjenestemodell med ulike former for teknologi, som vil støtte overgangen fra skole til arbeid og videre deltakelse i...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Agder

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Knowledge status and knowledge gaps on coordinated and integrated services

Denne kunnskapsstatusen har systematisert og oppsummert funn fra nyere forskning om koordinerte tjenestetilbud til personer med sammensatte behov i Norge. Arbeidet har sett på hva som kjennetegner denne forskningen, og på hva som ses som de viktigste utfordringene og kunnskapsbehovene på området....

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Nordland - Nordlánnda

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Rethinking work inclusion for people with intellectual disability

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap for å styrke kompetansen om arbeidsinkludering for person er med utviklingshemming. Bakgrunnen for prosjektet er de store utfordringene knyttet til arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Til tross for politisk...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Resiliency at Work (R@W) by and for at-risk young people: Digital innovations that promote social inclusion, health and employment

Frafallet på videregående skoler i Norge er høyt, noe som har negative konsekvenser for unges helse og deltakelse i arbeidslivet, og kan bidra til utenforskap på lang sikt. Videre kan de betydelige forskjellene i sysselsetning mellom etnisk norske og innvandrere forklares via forskjeller i utdann...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tjenesteshop - brukerstyring av kommunale tjenester

Tjenesteshop er en brukervennlig og lett forståelig teknologisk løsning som setter tjenestemottakeres autonomi og opplevelse av livskvalitet i fokus. Samtidig tror vi løsningen har potensiale for effektivitetsgevinster og kostnadsreduksjoner i offentlige tjenester. Tjenesteshop innebærer å ta ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Vestfold og Telemark

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Sites of Access. Entry opportunities into employment for people with disabilities

Forskningen har etterhvert funnet mye kunnskap om hvordan arbeidslivet utestenger funksjonshemmede. Dette er åpenbart viktig kunnskap. Dette prosjektet tar derimot utgangspunkt i et annet faktum, nemlig det at mange funksjonshemmede faktisk er inkludert i arbeidslivet. Prosjektet studerer derfor ...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

FRONT LINE INNOVATIONS IN THE WELFARE SERVICES

INNOWEL handler om tjenesteinnovasjon i NAV og skal svare på disse spørsmålene: - Hva er tjenesteinnovasjon og (hvordan) foregår det på organisasjonsnivå i NAV? - Hvilken rolle spiller organisasjonen, ledelsen og arbeidsorganiseringen for tjenesteinnovasjon/utvikling i førstelinjen? - Hvordan ...

Awarded: NOK 10.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Implementing Skill-based Intervention in Child-Welfare Services (CWS) in North of Norway: Enhancing Family and Community Involvement

Implementering av kunnskapsbasert praksis i barnevernet i region nord har til formål å styrke kvaliteten av tjenestetilbudet i både det statlige og kommunale barnevernet. Målet var å bedre den psykiske helsen og livskvaliteten hos barn, unge og deres familier og redusere forekomsten av institusjo...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2013-2021

Location: Oslo