0 projects

SSF-Svalbard Science Forum

Holocene dust and climate change in Adventdalen, Svalbard, RiS ID 11425

Wind-blown dust deposits called loess blanket Adventdalen and comprise a valuable climate, atmospheric dust and permafrost carbon burial archive. However, we currently lack detailed information on the distribution, thickness and timing of deposition of these deposits and no systematic investigati...

Awarded: NOK 47,999

Project Period: 2020-2022

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Igneous complex of Ekmanfjorden: an integrated field, petrological and geochemical study

The distribution and characteristics of the High Arctic Large Igneous Province is still largely debated by the scientific community. In October this year, there was an AGU Chapman conference dedicated to this topic, and leading Arctic experts concluded that more geochemical data, more reliable ag...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2020-2021

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Data collection for validating the AROME-Arctic Weather Model. RiS ID: 11430

In this project we will collect wind data with a light detection and ranging (LIDAR) instrument for validation of the AROME-Arctic numerical weather prediction (NWP). AROME-Arctic has been run operationally for a region covering the European Arctic, including Svalbard, since late 2015 by the Norw...

Awarded: NOK 31,999

Project Period: 2020-2020

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Aerodynamic Surface Roughness of Crevassed Glaciers from UAV Mapping, RiS ID 11148

Sensible and latent heat fluxes will play an increasingly important role in the melt rate of glaciers regarding global warming. Crevasses on glaciers make the surface rougher and thus leading to more turbulence what again is expected to intensify the atmospheric heat exchange. However, energy bal...

Awarded: NOK 28,999

Project Period: 2020-2020

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Validation and Application of Novel Wind Estimation Techniques with UAVs in the Arctic

This project aims to develop the novel application of rotary wing unmanned aerial vehicles (UAVs) for wind speed and direction estimation in the Arctic. The method relies on using the drone’s inertial measurements (pitch, roll, yaw angles & thrust) in a GPS-hold mode to estimate wind. The method ...

Awarded: NOK 28,999

Project Period: 2020-2020

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Deposition History of Microplastics (MPs) in a Svalbard Ice Core (RiS ID 11402)

This project will investigate the atmospheric deposition of microplastics (MPs) using a Svalbard ice core. By collaborating with international partners, this project will produce the first ever record of the temporal atmospheric deposition of MPs in the Arctic and in an ice core. The ice core rec...

Awarded: NOK 66,999

Project Period: 2020-2022

Location: Svalbard

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

MIA - Measures for Improved Availability of medicines and vaccines

Vaksiner og medisiner har komplekse globale forsyningskjeder. Det betyr at et stort antall produsenter, kjøpere (i Norge er dette myndighetene) og brukere (pasienter) knyttes sammen i uoversiktlige og sårbare nettverk. Når disse nettverkene bryter sammen kan det få store konsekvenser, i verste fa...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Individual Investors and Asset Prices

En sentral del av finansiell økonomi dreier seg om prisdannelse i markedet. I dette prosjektet analyserer vi samspillet mellom individuell investoratferd og aktivapriser. Vår artikkel "What do the portfolios of individual investors reveal about the cross-section of equity returns?" viser at inves...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

The link between household and firm finance: family firms, family networks, and family resource constraints

Vi undersøker hvordan et plutselig likviditetssjokk i den personlige økonomien til bedriftens eiere forplanter seg til bedriften. Den spesifikke situasjonen vi studerer er hvordan endret formuesbeskatning av familiens privatbolig slår inn i familiebedrifters økonomi. Resultatene, som baserer seg ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Work skills for life: a work readiness programme to prepare the transition from secondary school

Arbeidsledighet blant unge er en stor bekymring i mange høy-, middels- og lavinntektsland. I følge Den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen (ILO) vil 12,6 millioner unge mennesker i løpet av de fire neste årene bli en del av arbeidsstyrken i landene sør for Sahara, der mange av dem ikke kan forve...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

SSF-Svalbard Science Forum

51st International Arctic Workshop 2021 in Svalbard

Initiated at the Institute of Arctic and Alpine Research (INSTAAR) at the University of Colorado in 1970, and held at international venues specialising in Arctic Science every odd year and back at INSTAAR every even year, the International Arctic Workshop (IAW) is an annual event focussing on all...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

A method to identify sea-ice breakup: a pilot study

This pilot study is aimed to bring together experts in wave and ice dynamics to develop a methodology to identify the exact instant at which sea-ice cracks or breaks. To develop a systematic approach to measure wave-induced sea-ice breakup international collaboration is vital because: (i) the lac...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Svalbard

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES 2020 NHH

NHH aims to strengthen its participation both in the H2020 and in the upcoming Horizon Europe. To achieve this aim, NHH has set 3 sub-aims which articulate the activities proposed in this project. Briefly, we aim at building among the general academic staff a stronger understanding of the Europea...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte BI 2020

Se vedlagt søknadsmal

Awarded: NOK 0.26 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveprofessorat NorgesGruppen (Frode Steen)

Forskningssamarbeid med NorgesGruppen. Avtalen inkluderer gaveprofessorat, en post doc- stilling og en årlig dagligvarekonferanse. Avtalen går over fem år. For ytterligere spesifikasjon, se kontakt.

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NHH shipping conference - LeaderSHIP 2020 15th April

The Norwegian School of Economics (NHH) has a long-standing tradition of arranging annual shipping conferences. The 2018 and 2019 LeaderShip conferences, sponsored in part by MAROFF, was a great success with around 180 attendees and high-level speakers such as the Norwegian minister of industry a...

Awarded: NOK 71,451

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Mer EU-finansiering til NIH 2020

Med noen av verdens fremste forskningsmiljøer innen idrettsskader, prestasjon, idrettspsykologi, fysisk aktivitet og helse, kroppsøving og idrettens betydning i samfunnet, arbeider NIH på forskjellige måter med å fremme verdens mest miljøvennlige energi for målgrupper i alle aldre og livssituasjo...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project Establishing and Positioning for HiMolde in 2020

Molde University College (HiMolde) is seeking PES-framework support for activities related to applying to EC program calls that include Horizon 2020 and COST in 2020. In addition, HiMolde seeks support for positioning activities within Horizon Europe. HiMolde offers education at bachelor, master...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 - støtte til aktiviteter innen H2020 i 2020 på VID

VID har to sentre for sine phd-programmer; Senter for diakoni og profesjonell praksis (SDP), og Senter for misjon og globale studier (SMG). Phd-studentene ved VID er tilknyttet ett av disse sentrene, i tillegg til at sentrene har et utstrakt og integrerende samarbeid med fagmiljøene på tvers av V...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

11th Norwegian-German Seminar on Public Economics

The 11th Norwegian-German Seminar on Public Economics is another joint initiative of CESifo, NoCeT, and OFS, takes place in Munich, Germany, and brings together about 25 researchers plus some local non-presenting participants from the CESifo network in Munich. Traditionally, there are 10 to 12 pa...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Algorithmic Accountability: Designing Governance for Responsible Digital Transformations

AI- og (selvlærende) algoritmer blir i økende grad brukt til å støtte, påskynde og til og med erstatte beslutninger tatt av mennesker på ulike offentlige og private arenaer. Algoritmer tar i økende grad avgjørelser innen aksjehandel og finans, svindeloppdagelse, vitenskapelig oppdagelse, medisins...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Analytical Research in Financial Accounting Workshop 2020

-

Awarded: NOK 31,000

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA UNIS 2018

Søknad om støtte til å dekke artikkelavgifter (APC) fra 2018.

Awarded: NOK 13,000

Project Period: 2019-2019

Location: Svalbard

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond, BI

Publiseringsfond ved BI, Refusjonssøknad

Awarded: NOK 7,000

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Støtte til økt open access-publisering i NIHs forskningsmiljøer.

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon STIM-OA 2019 - VID

Stimulere til ytterligere open access i VID og PlanS.

Awarded: NOK 20,000

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Open Access 2019

50% refusjon av kostnader til Open Access 2018.

Awarded: NOK 24,000

Project Period: 2019-2019

Location: Møre og Romsdal

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Intersecting flows of Islamophobia («INTERSECT»)

De siste tiårene har vi sett vekst i anti-muslimske og anti-islamske holdninger og handlinger, ofte omtalt som «islamofobi». «Islamofobi» er et omstridt begrep, men brukes mer og mer i forskningssammenheng. Islamofobi kommer til uttrykk på en lang rekke samfunnsarenaer, i noen land kommer det mes...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Preparation of revised ERC StG 22Mob application

Prof. Evelina Gavrilova-Zoutman is the principal investigator of ERC-StG-2019 grant proposal “From Two to Mob: Group Formation and the Criminal Career” (22Mob) that obtained a score of B in Step 2 of the evaluation process. 22Mob aimed at better understanding 1-1 interaction that lead to the form...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Women in Economics Network – Nettverksbygning innenfor Samfunnsøkonomi

Kvinner utgjør 28% av akademisk stab innenfor samfunnsøkonomi i Norge, og bare 15% av professorer. Tallene for Norge speiler en generell underrepresentasjon av kvinner i samfunnsøkonomi på verdensbasis. Ved de største internasjonale konferansene utgjør kvinner mellom 15-20% av foredragsholderne. ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland