0 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Deep Purple - H2Subsea - Undervanns infrastruktur for lagring og distribusjon av Hydrogen

H2SubSea bygger videre på arbeidet som fra Deep Purple fase 2 hvor konseptet ble utarbeide til TRL 5. Arbeidet startet med å identifisere kapabiliteter hos forskjellige leverandører, og institutt for materialtest som tilfredsstiller kravene til Deep Purple. Designkonsept for undervanns hydrogenla...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Buskerud