1,027 projects

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Pedestrian Injury Mitigation Bolometer Sensor and System

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Vestfold

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Etablering av et norsk Air Traffic Management (ATM) Forum

1. Utvikling av basis for prosjektet gjennom kontakter med de mest sentrale norske ATM- miljøer innen industri, FoU og forvaltning (Avinor og Luftfartstilsynet) Kontakter med Eurocontrol og med de viktigste større konsern i Europa som vil få i oppdrag å forestå utviklingen av SESAME, via...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2005-2006

Location: Ukjent Fylke

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

ETABLERING AV CRAFT-PROSJEKT "Robotsystem for hard conditions"

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Etablering av EU-Kina samarbeid innen forskning på produksjon av miljøvennlig elektronikk.

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2006

Location: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

An flexible, fully traceable, low cost, bulk aseptic filling technology for "process sensitive" products in health and safety critical appl.

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2005

Location: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

STREP - Delivering Inclusive Access for Disabled or Elderly Members of the community

...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Prosjektetablering - EU - SME/IP - Nanosecure

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Prosjektetablering - EU - IP - HYTI

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Collective Research - e-Business in Fisheries

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Etablere PASR-prosjektforslaget CROMOS

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2005

Location: Buskerud

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

End-to-end Rural Satellite (working title)

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Short Sea Shipping Vessels Cargo Handling

...

Awarded: NOK 84,999

Project Period: 2005-2005

Location: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of Silicon Photomultiplier Radiation Detector Platform

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Adaptive Integrated Driver-vehicle InterfacE

...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2005-2006

Location: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

NEST - Theoretical Description of the Dielectric Properties of Water for Tomographic Use

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2005-2005

Location: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Collective Research - Kvalitetsnorm for forbedret og standardisert yrkesrettet attføring i Europa

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

IP - Developping Arctic Modelling and Observing Capabilities for Long-term Environment Studies

...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Forprosjekt- Partner search "Regions of Knowledge 2"

...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2005-2006

Location: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Collective Research - Sustainable boating

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2005

Location: Agder

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

CRAFT- Novel Tomography for Multiphase Measurements in the Gas Industry

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2006

Location: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Collective Research: Forbedring av erfaringsoverføring og kunnskapsfortvaltning i programvarebedrifter

Målsettingen for prosjektet er å bidra til forbedret erfaringsoverføring og kunnskapsforvaltning i bedrifter som benytter agile (smidige / lettbente) utviklingsmetoder til utvikling, leveranse, vedlikehold og support av programvareprodukter. Dette skal op pnås ved å ta frem praktisk orienterte me...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Etablering av EU-prosjekt innen kombinerte diamant/silisium mikro- og nanoteknologier

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2005

Location: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Søknad om forprosjektstøtte EUs 6. Rammeprogram - Call 4 - 22. mars 2005

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Stimulation Program on MEMS / SIP for universities

...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Vestfold

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Posisjonerisngstøtte EUROCOLDCHAIN EU FP6 call 2004-Food-3A- Integrated project

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Daidalos fase 2 prosjektetablering

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2005

Location: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

MobiLife II prosjektetablering

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2005

Location: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

A framework for a Proactive and Adaptive Risk Management

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

SPICE prosjektetablering

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Akershus

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

CognIT forprosjektstøtte deltagelse FP6 call4

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo