0 projects

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 12 SINTEF (2021-2023)

Konsumet av fisk har økt betraktelig den siste tiden, i et tempo som har vært høyere sammenlignet med både andre proteinkilder (kjøtt, meieri og melk) og verdens befolkningsvekst, som anslås å nå 9,6 milliarder innen 2050, noe som betyr en økning i den globale matproduksjonen på 60 prosent. Produ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Sustainable production of ingredients from whitefish rest raw materials

Hvert år generes rundt 300 000 tonn med restråstoff fra hvitfiskindustrien i Norge. Marint restråstoff består av proteiner, lipider og andre verdifulle komponenter (kalsium, fosfor, etc.) som kan benyttes til å produsere ingredienser til mat og fôr. Rundt 85 % av restråstoffet blir utnyttet. Imid...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage