0 projects

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Growth and management of uneven-aged mixed forests

Management of mixed species forest stands offers many advantages for the range of ecosystem services currently in the focus in Europe. We are currently studying the growth and management of even-aged mixed stands. Increasing interest for uneven-aged management across Europe makes it necessary to ...

Awarded: NOK 45,802

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUMFOREST - Mixed species forest management. Lowering risk, increasing resilience. (REFORM)

Skog med treslagsblanding er kjent for økt vekst og redusert risiko sammenlignet med artsrene bestand. Fordelen av blandingsskog kan være avgjørende i en usikker fremtid med økende skader som følge av klimaendringene. I Norge dominerer bare tre treslag i naturskogen og bare to av dem, gran og fur...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimizing silviculture for bioenergy production in Norway, dr.gr.stipendiat

The current focus on bioenergy makes it likely that the future demand for wood products from forestry calls for a more intensive silviculture that produces valuable timber and energy wood. Silvicultural means to increase wood production include species se lection, density management, genetic impr...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Viken

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Validering av nye norske boniteringsmodeller for gran og furu

Boniteringsmodeller for skog er en avgjørende del av vekstmodellene og har derfor stor innflytelse på viktige elementer i praktisk skogbruksplanlegging. De eksisterende boniteringsmodellene er basert på permanente prøveflater fra Skogforsk. Fra planleggin gspraksis har det fra tid til annen blitt...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Viken