0 projects

ENERGIX-Stort program energi

Forlenget levetid for nye distribusjonskabler ved smarte valg av robuste, men rimelige materialer

Prosjektet er bygd opp av fire hoveddeler der et felles hovedmål er å redusere vanntreveksten og øke levetiden i våte kabeldesign: a) Kartlegge ESC mekanismens betydning for initiering av vanntrevekst fra indre halvleder i kabler med Al og Cu leder - D ette arbeidet er generisk forskning i fre...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Moderne, pålitelige PEX kabler med våt konstruksjon

Prosjektets hovedformål er å redusere vanntreveksten i våte kabelkonstruksjoner: a) Reduksjon av inndiffusjon av vann b) Redusere / eliminere SIED degradering c) Optimalisere tilsatsstoffer (type/mengde) i isolasjonssstemet a) Reduksjon av inndiffundert vann Det har vist seg at det ligger betyde...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Utvikling av et optimalisert isolasjonssystem for neste generasjons høyspent PEX-kabler

Under påvirkning av vann / fuktighet har dagens PEX kabler fremdeles en begrenset levetid (20 til 30 år). I de fleste tilfellene er det såkalt vanntrevekst som er årsaken til denne reduserte levetiden; i det alt vesentlige vanntrevekst fra høyspennings-el ektroden; dvs. indre halvleder. Litteratu...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo