0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Weak Interactions in complex Photonic Systems

We plan to implement a workshop on nanoscale composite materials, which is a topic involving researchers from a wide range of scientific fields. Research projects on this topic are usually represented at different conferences and an exchange across the different research fields do not have a stag...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Temperature-dependent properties of 2D materials:Direct measurements of electron-phonon coupling and bending rigidity with helium scattering

I dette prosjektet tar vi sikte på å måle grunnleggende egenskaper til 2D-materialer. 2D-materialer er fantastiske materialer som bare er 1 eller noen få atomlag tykke, men som kan være opptil flere kvadratcentimeter eller til og med kvadratmeter store. 2D-materialer er svært viktige for utviklin...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

ISOS - Multi-functional icephobic, robust, lightweight and transparent coatings for windows and lenses

Is på overflater kan vere eit problem i mange samanhengar. Dei fleste av oss i Norge har skrapa is av bilruta ein kald morgon. Eit større problem er is på vindauger og linser. Dette kan skape sikkerheitsproblem mange stader vinterstid, grunna avgrensa sikt. Is på sensorar og kameralinser gjer at...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

The third international conference on scattering of atoms and molecules from surfaces

The scattering of atoms and molecules from surfaces offers important practical and fundamental implications for nanotechnology, material science as well as some aspects of environmental studies. Applied aspects range from atom scattering as a characterization tool (diffraction and microscopy) to ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2016-2016

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Quartz and Glass: Revealing the Atomic Surface Structures of Silica

-Hovedmålet med dette prosjektet er å bestemme atomstrukturen til noen av de mest utbredte flater i naturen: Kvarts og noen av de industrielt viktige overflater: glass. Dette har blitt gjort ved å undersøke overflatene med et meget unikt verktøy: En stråle av nøytrale heliumatomer. Vi har oppda...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

The UiB Nano Platform

The overall aim of this proposal is to create a regional and national nano-science infrastructure platform (tool platform) at the University of Bergen (UiB) centered on the development of nano-based systems for biomedical applications at the tissue/cell l evel and the application of soft matter m...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Vestland