0 projects

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure in Norway - ESFRI Support Activity

I rapporteringsperioden har hovedaktiviteten vært på forberedelse og deltakelse på IAC-møter, og arbeidet mot at ACTRIS skal bli en ESFRI med «landmark» status. Det har vært en serie på 10 IAC-møter i løpet av rapporteringsperioden. Forberedelsene gjøres sammen med Sandrine Bernard, den norske de...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Framing "Aerosols, Clouds, and Trace gases Research InfraStructure" in Norway

Dette prosjektet har vært viktig på flere måter: For å videreutvikle ACTRIS som forskningsinfrastruktur i Norge, for å ivareta norske vitenskapelige interesser og for å styrke posisjonen for norske institutter i den europeiske forskningsinfrastrukturen ACTRIS i fremtiden. ACTRIS (Aerosols, Clo...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Methane Emissions from the Arctic OCean to the Atmosphere: Present and Future Climate Effects

Metan (CH4) er en klimagass med et globalt oppvarmingspotensial ~32 ganger sterkere enn CO2 over 100 år, og gassen bidrar betydelig til de siste økningene vi ser i global oppvarming. Siden 2007 har den atmosfærisk CH4 konsentrasjonen steget merkbart, men årsaken til dette forstår vi ikke fullt ut...

Awarded: NOK 23.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Causes and effects of Global and Arctic changes in the MEthane budget

-

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Greenhouse gases in the North: from local to regional scale (GHG-Nor)

WP1: Analyse and interpret flux measurements of CO2 at Andøya Carbon flux measurements at the Andøya Eddy covariance flux site were continued throughout 2013 and until 31 August, 2014. Operations were terminated on 1 September because of missing external funding. All data have been analysed wi...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Viken