0 projects

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Brain Initiative (NORBRAIN) – a large-scale infrastructure for 21st century neuroscience: Stage 3

Nevrovitenskap er en av få vitenskapelige fagfelt hvor Norge er helt fremst i forskningsfronten. Fagfeltet er under rivende utvikling og endrer seg raskere enn noe annet felt. Denne utviklingen går hånd i hånd med presentasjon av stadig ny teknologi for undersøkelse av hjernen. Skal vi oppretthol...

Awarded: NOK 57.0 mill.

Project Period: 2020-2029

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning TFSR 2019

Prosjektet gjelder gaveforsterkning på bevilgningen fra Kavli Foundation til Kavliinstituttet ved NTNU. Instituttet har til hensikt å avdekke mekanismer for nevral beregning i komplekse hjernesystemer studert i forskjellige arter under et bredt spektrum av betingelser. Instituttets primære fokus ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

POPULATION DYNAMICS OF ENTORHINAL GRID CELLS

En av de største utfordringene i utforskingen av hjernen er å forstå opphavet til høyere ordens hjernefunksjoner slik som tenking, planlegging, hukommelse og beslutningstaking. Slike hjernefunksjoner avhenger av de delene av hjernebarken som har vist størst ekspansjon og differensiering i utvikli...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning TFSR 2018

Jf. vedlagte vedtekter §2

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegain Brain Initative (NORBRAIN) Stage 2

De to hovedmålene for NORBRAIN (the Norwegian Brain Initative) er: - bedre å forstå de integrerte funksjonelle systemer i hjernen og bruke denne kunnskapen til å utvikle nye diagnostiske verktøy og nye behandlinger mot nevrologiske og nevropsykiatriske lidelser. - å lage en storskala nasjonal inf...

Awarded: NOK 76.3 mill.

Project Period: 2015-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Network organization of the entorhinal space system

Hjernens systemer for posisjonsberegning har de siste årene stått fram som en av de mest lovende eksperimentelle modeller for kompleks nevral beregning. Med oppdagelsen av gitterceller som en del av hjernens mekanisme for beregning av sted i 2005 ble spatial representasjon og spatial navigering e...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

KISN-Kavli Institute for Systems Neuroscience

Kavli Institute for Systems Neuroscience - strategisk institusjonsstøtte

Se rapport for SFF 223262

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering - Entorhinal Silencing

see attached DOW

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Toppfinansiering - Entorhinal Circuits

se vedlagt DOW

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2012-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Brain Initiative (NORBRAIN): a large-scale infrastructure for 21st century neuroscience

The large-scale infrastructure initiative of the Research Council of Norway (RCN) is a one-time opportunity for rearmament of Norwegian neuroscience technology. The call provides an unprecedented opportunity for coordinated investment into high-cost state-of-the-art equipment needed to sample lar...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Transformation of grid signals to place signals in the mammalian space circuit

Det er kjent at posisjoneringssystemet i pattedyrhjernen inneholder flere funksjonelt spesialiserte celletyper, slik som plassceller i hippocampus og gitterceller, retningsceller og grenseceller i entorhinal cortex. Hvordan disse celletypene samhandler er imidlertid ikke godt forstått. Vi har tat...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Microcircuits for spatial representation in hippocampus and entorhinal cortex

Despite impressive advances in almost every field of neuroscience, our understanding of brain function remains largely confined to its building blocks at the microscopic level, and to phenomenological descriptions at the macroscopic level. Transgenic mice have provided neuroscience with countles...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Understanding brain systems by cell type-specific changes in gene expression

Despite impressive advances in almost every field of neuroscience, our understanding of brain function remains largely confined to its building blocks at the microscopic level, and to phenomenological descriptions at the macroscopic level. The introductio n of transgenic mice has provided neurosc...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Ukjent Fylke

TU-Tungt utstyr

MULTICHANNEL ELECTROPHYSIOLOGICAL RECORDING FROM CELL ASSEMBLIES IN GENETICALLY MODIFIED BRAIN CIRCUITS

Despite impressive advances in every field of neuroscience, our understanding of brain function remains largely confined to its building blocks at the microscopic level, and to phenomenological descriptions at the macroscopic level. The introduction of tr ansgenic mice has provided neuroscience w...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Entorhinal grid cells and hippocampal memory

More than 30 years of research have pointed to the hippocampus as a key component of the brain's circuit for spatial representation. Although place-specific firing is undoubtedly the most conspicuous behavioural correlate of hippocampal principal neurons, hippocampal neurons also respond to a va...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

NEVRONOR-Nasjonal satsing på nevrovitenskap f

Cell-specific brain imaging with viral vectors

Modern brain imaging methods have contributed enormously to contemporary knowledge about the particular brain systems involved in specific cognitive functions. Unfortunately, mechanistic insights have lagged behind, largely because brain mapping in humans lacks the spatial resolution required to...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for the Biology of Memory, CBM/ Senter for hukommelsesbiologi

Sluttrapport: SFF-bevilgningen til Centre for the Biology of Memory (CBM) la grunnlaget for et gjennombrudd i vår forståelse av hvordan stedsans og hukommelse oppstår i hjernen. Ett av de mest sentrale spørsmålene i Senter-søknaden i 2001-2002 var hvorda n plass-signaler oppstår i nerveceller i ...

Awarded: NOK 96.5 mill.

Project Period: 2002-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

MHGRUPP2-MH-grupper

Neural mechanisms of memory formation

...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2000-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage