0 projects

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

CRISPR-Cas9 corrected T cells for personalized therapy

Denne studien utvikler måter å behandle pasienter med medfødte T-celle-defekter ved å korrigere deres feilfungerende T-celler ved hjelp av genomiske sakser. Saksene må ledes til det defekte genet ved hjelp av en merkelapp kalt guide-RNA (gRNA). Å finne gRNA-prioriteringen til hver enkelt pasient ...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Oslo

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Post ERC: CRISPR-Cas9 for correcting primary immunodeficiencies

Prosjektet vil gjøre meg i stand til å søke ERC Starting Grant igjen i 2021.

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

CRISPR-Cas -mediated gene therapy for monogenic blood disorders

Hvert år blir rundt 50 barn med arvelige blodsykdommer født i Norge. De fleste av disse tilstandene kan kureres ved hjelp av benmargstransplantasjon, der den syke benmargen erstattes med en frisk fra en forelder, søsken eller fra en ukjent donor. Benmargstransplantasjon er imidlertid en vanskelig...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo