0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Properties of carbon cone particles and nanocarbon materials

Nanokarbon partikler, slik som karbon kjegler, skiver og rør, har interessante anvendelser for å lage ny materialer med skreddersydde mekaniske og elektriske egenskaper. Karbon kjegler, som er den minst utforskede form av slike karbonpartikler, har blitt undersøkt ved bruk av bl.a. transmisjonse...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2009-2014

Location: Viken

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nano-particles in adhesive conductive materials

Alignment of nanoparticles in nonconducting polymer systems using electric fields enhance material properties and reduce costs which lead to novel applications within the electronics and related industries.

Awarded: NOK 0.89 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Viken