0 projects

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Next Generation Optical Nanoscopy Platforms for Biological System - Symbiosis of Advanced Training, Research and Innovation

Prosjektet har etablert et internasjonalt samarbeidsnettverk innen avansert mikroskopi og bioavbildning med partnere i India, Tyskland, USA og Norge. Fokuset er på utdanning og innovasjon, med partnere med høy akademisk og forskningsmessig kvalitet. Prosjektet har skapt et unikt nettverk som brin...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of a novel high-throughput Sars-CoV-2 antibody test

Norwegian Gentian AS og Universitetet i Tromsø (UiT)/Norges arktiske universitet har i dette prosjektet samarbeidet for å utvikle en COVID-19 antistofftest. Testen oppdager antistoffer mot SARS-CoV-2 i humant blod, og gir kvantitativ informasjon om graden av oppnådd immunitet, selv om personen ha...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

3D Printed Engineered Nano-Composite Templates for Bone Regeneration

Det overordnemålet med “3DPRENT?-prosjektet er å fremme translasjon av 3D-printeteknologien for beinregenerasjon. Tredimensjonal (3D) bioprinting blir sett på som en potensiell ny løsning for å lage personlige benlignede konstruksjoner. Imidlertid er mangel på det ideelle bioblekket et betydelig ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Graphene-based Anti-Sticking Surfaces by Atmospheric Pressure Plasmas for Lamination

This project will aim at improvement of hardness and long-term mechanical stability by the incorporation of graphene-based nanoparticles within the coating. The addition of these nanoparticles shall improve the mechanical stability, friction, anti-static properties behaviour and hardness of the c...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CLICU - Closed-loop glucose control in the ICU

Blodsukkerkontroll er et problem i intensivavdelinger, og dårlig blodsukkerkontroll fører til økt pasientdødelighet, økt komplikasjonsrisiko og økte sykehuskostnader. GlucoSet utvikler en blodsukkermonitor for intensivavdelingene, men på sikt er det et betydelig behov for at monitoren kan styre e...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Engineering exosomes as natural nanovehicles for cancer therapy.

Vi skal i dette prosjektet utvikle naturlige nanopartikler til kreftbehandling. Kroppens celler har evne til å kommunisere med andre celler via bittesmå informasjonspakker. Disse pakkene er små vesikler kalt exosomer. Exosomene kan påvirke mottagercellen. Siden exosomer representerer et naturlig ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Bergen Carbon Solutions søknad for EIC Accelerator

Bergen Carbon Solutions AS er en gründerbedrift som har sitt opprinnelige utspring fra en bacheloroppgave gjennomført ved Høgskolen på Vestlandet våren 2016. Bedriften har utviklet en prototype som viser gode resultater for oppskalering. BCS har gjort bedriftsprosjekt med støtte fra VRI-programme...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High-throughput Synthesis of Non-spherical Plasmonic Nanoparticles (NPs) for Applications in Endotoxin Sensing (Nano-Syn-Sens)

Administrativ: Da prosjektet gikk inn i sitt andre år, har hovedfokuset vært å innrette forskningsaktivitetene til både norske og indiske partnere mot de forhåndsinnstilte prosjektmilepælene. Det ser ut til å være fortsatt finansieringsutfordringer på indisk side på grunn av endring i infrastrukt...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

On-chip Raman-spectroscopy of extracellular vesicles

Introduksjon og samandrag: Ekstracellulære vesiklar (EV) er knøttsmå partiklar frå biologiske celler (diameter ca. 100 nm). Vesiklane kan sirkulera i kroppen, mens celler for det meste sit fast i vev. Det har vist seg at celler kan kommunisera med slike vesiklar og utveksla protein, lipid og gene...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Miniaturised Optical ROad Sensor

Prosjektet nådde målet om å utvikle det sentrale MEMS-filteret med nye innovasjoner i nyutviklede speilbelegget som øker sensitiviteten til sensoren betraktelig. Det ble bygget et sensorsystem som ga vellykket klassifisering av is, våt og tørre overflater under kontrollerte forhold, men på grunn ...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

STEGS-2, Sensor TEchnology for Green and Safe Airplanes -phase 2

Memscap skal i samarbeide med sin industrielle partner Sensonor og to forskningspartnere ,Sintef og USN utvikle og etablere en helt ny MEMS teknologiplattform for produksjon av høykvalitets trykk sensorer for flyindustrien. Her vil det først og fremst være en helt ny trykk sensor familie for mot...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Forskningsseminar: Recent advances in cellulose nanotechnology research - Production, characterization and applications

Forskningsseminaret arrangeres for åttende gang september / oktober 2020 av RISE PFI. Seminaret ble arrangert for første gang i 2006 og har blitt arrangert annen hvert år med stadig større oppslutning. I 2018 hadde vi ca. 70 deltakere. Dette er en arena der industri møter forskning da vi legger v...

Awarded: NOK 98,784

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Development of CXCR4 targeting -nanosystem-imaging probes for molecular imaging of cancer cells and tumor microenvironment.

Immunterapi, som består i bruk av immunsystemet for å bekjempe kreft, har vist bemerkelsesverdige resultater i behandlingen av blodkreft som leukemi. Solide svulster har vært mer motstandsdyktige mot immunterapi, og dette skyldes blant annet det tumormikromiljøet og svulstenes evne til å spre seg...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Integrated III-V Semiconductor Frequency Comb on a Chip

Lyspærer sender ut hvitt lys, som inkluderer det fulle spekteret av synlig lys fra 380 til 740 nanometer. I kontrast sender lasere ut en enkelt bølgelengde, noe som resulterer i et smalt spekter av lys. Men en ny type laserkilde kalt frekvenskam har dukket opp, som sender ut flere lysfrekvenser s...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Partner search for co-authoring a proposal for EC H2020

The project activities consist in: - Identifying potential national and international partners (this is currently on going) - Contacting potential partners, initially via calls and video conferences. - Organise meeting with Partners to agree on the Consortium set-up and proposal outline. If succ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2020

Location: Nordland - Nordlánnda

FORNY20-FORNY2020

MP: Treatment of lung cancer with nanoparticles

Lungekreft er en av de vanligste kreftformene vi har, og med svært dårlige prognose; 5-års overlevelse er i dag bare 18%. Med en så dårlig prognose er behovet for nye medisiner og behandlingsregimer mot lungekreft stort. Behandling med kjemoterapi er ofte begrenset av utilstrekkelig levering til ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Mikrofilament for optiske og katalytiske gassensorer

GasSecure produserer trådløse, batteridrevne gass sensorer. Første generasjon av sensorene er basert på en kombinasjon av optisk og akustisk gassmåling. Den akustiske sensoren kan si fra om endringer i gass sammensetning, men kan ikke si om den nye gassen er eksplosiv. Den optiske sensoren kan sk...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

ENPERITO: Effective Nanoparticles for Treatment of Peritoneal Metastases

Peritoneale metastaser er en samlebetegnelse på spredning av svulstceller til bukhinnen, oftest med utgangspunkt fra andre organer i og rundt buken. Kreftspredning til bukhinnen er forbundet med dårlige prognoser da det ofte oppdages seint i sykdomsforløpet. Standardbehandling er kirurgi etterful...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Exosomes as innovative Nanomedicine Approaches to reverse obesity and its MEtabolic and Psychotic complications, targeting the hypothalamus

Fedme og fedmerelatert sykdom er et økende samfunnsproblem i verden, og Norge er intet unntak. Lavere kaloriinntak gir effektiv vektreduksjon, men det er vanskelig å opprettholde vekttapet, både fordi appetitten øker, men også fordi kroppen reduserer forbrenningen. I ENAMEP-prosjektet ønsker vi å...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Micro Continuous emission monitoring analyser ensuring reduced emissions from on and offshore transport

Internasjonal maritim sektor frakter mer enn 80 % av alt gods globalt. Dette er den raskeste og mest kost-effektive måten å transportere de fleste typer gods på. Utslippene av miljøgasser er for øvrig betydelige. Beregninger gjort av DNV GL viser at ett containerskip slipper ut SO2 tilsvarende 10...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Gut-targeted RNA-based nanoparticles for fibrostenotic Crohn’s Disease: a novel therapeutic approach - RuNNINg

RuNNINg er et transnasjonalt Europeisk prosjekt med partnere fra Italia, Hellas, Frankrike og Norge. Konsortiet består av eksperter innen nanobærerutvikling og formulering, karakterisering av nanomedisiner og cellebiologi, samt kliniske spesialister på tarmsykdommer, som for eksempel inflammatori...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility III

I en verden i endring er robuste nasjonale infrastrukturer et viktig verktøy for å raskt kunne løse nye utfordringer. Over 550 akademiske og industrielle brukere har i 2022 benyttet seg av NorFab. De har tidligere utviklet og oppskalert produksjon av nanopartiklene for bruk i COVID-19 PCR testene...

Awarded: NOK 100.0 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Packaged nanowire/graphene UVC LED devices for water disinfection

The objective for the EIC Accelerator project is to optimize the pilot-production line of packaged AlGaN nanowire/graphene UVC LED chips with state-of-the-art wall plug efficiency (>12%) and price (< 50$/W). The AlGaN nanowires will be used as the UVC emitting material, whereas graphene will be u...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Norwegian NanoSymposium 2019

For the past fourteen years NTNU Nano has organized a small symposium for NTNU students covering nanotechnology, nanoscience and functional materials. Last year NTNU hosted the International Student Conference on Nanoscience, INASCON, organized by our masterstudents in nanotechnology in cooperati...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORSTERK-Forsterkningsmidler

A Norwegian network for ICU glucose control

GlucoSet utvikler en sensor for kontinuerlig monitorering av blodsukker i intensivpasienter. Prosjektet har som mål å avdekke kriteriene for å kunne lansere produktet i det norske markedet først, og vurdere om selskapet kan ta med et norsk sykehus i et EU-prosjekt.

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

BiWAS biological sensor verification project

BiWAS sensorsystem består av to sensorer som kontinuerlig måler antallet celler og kjemisk status i drikkevannet. Teknologien fungerer som et tidlig-varslings system der sensorene gir en alarm dersom vannets kjemiske status endres eller antallet celler i vannet øker over et gitt nivå. Sensorene e...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

3D-Printed High-Entropy Alloy Micro- and Nanoparticles for Magnetocaloric Energy Conversion

Prosjektet HI-ENTROPY har løpt i perioden fra 1.7.2019 til 31.12.2022. Hovedformålet har vært å utvikle et nytt forskningsområde i Norge - magnetokaloriske materialer. Mer spesifikt har forskningsfokus vært på å utvikle en ny materialklasse- såkalte "høyentropi-legeringer" og på å evaluere potens...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Integrated photonic chip-based nanoscopy for pathology & the clinic

Målet med Nano2021-prosjektet er å utvikle avansert optisk mikroskopi ved bruk av fotonisk brikke for bruk i biovitenskap og i histopatologi. Den høye kontrasten, overlegne oppløsningen og det ikke-invasive aspektet gjør optisk mikroskopi uunnværlig teknologi. I løpet av 2022 demonstrerte teamet...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Organization of the first conference on Environmental and Occupational Health Aspects Related to Nano- and Ultrafine Particulate Matter

The conference, Environmental and Occupational Health Aspects Related to Nano- and Ultrafine Particulate Matter (EOHNANO) is organized by the National Institute of Occupational Health (STAMI) in Norway, the Norwegian Institute of Public Health (FHI) and the North-West Russian Public Health Resear...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

H2020 SME2 for sensiBel optical MEMS microphone

sensiBel is a startup that was initially spun out of SINTEF in January 2017, seed funded in January 2018 and pre series A funded in February 2019. The company has reinvented the MEMS (Micro-Electro-Mechanical-System) microphone with its breakthrough performance based on optical technology. The pe...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo