0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Årskonferanse Norsk Antropologisk Forenings Årsmøte 2015

Temaet for konferansen i 2015 vil være 'Kulturelle logikker i samtiden og antropologisk kunnskapsdannelse'. Stadig flere sosiale fenomener gjøres om til entiteter; virkelighetsforhøyet og tydelig avgrenset som målbare og sammenlignbare størrelser. Tallfesting av alle fenomener kan knyttes til o...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Homo Faber - det skapende menneske. Nasjonal fagkonferanse i sosialantropologi 2006

Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse er den eneste faste nasjonale fagkonferansen i norsk sosialantropologi. Dens hovedformål er å fremme fagets utvikling via debatt mellom antropologer i og utenfor akademia. I 2006 vil konferansen bli arrangert av sosialantropologisk institutt ved NTNU, ...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage