0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Controlling Spins in Quantum systems in an Online Setting

En av de mest spennende kvanteteknologiene som har blitt foreslått er kvanteberegninger, hvor informasjonen kodes i kvantebiter (qubiter), istedenfor klassiske biter. På grunn av at qubitene både kan være sammenfiltret med hverandre og være i en superposisjon av 0 og 1, kan kvantedatamaskiner utf...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The way forward for exchange-only multi-spin qubits in semiconductor quantum dots

Flere aspekter ved kvantemekanikk er vanskelige å forstå intuitivt, som prinsippet om at partikkeler kan være i en superposisjon av flere tilstander på samme tidspunkt. Imidlertid viser seg det at disse absurde konsepter kan utnyttes til å skape ny og revolusjonerende kvanteteknologi. En av de me...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage