0 projects

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Transnational cooperation for protecting niche areas from marine corrosion and biofouling by green coatings and new testing technologies

Marin biofouling og korrosjon er to viktige utfordringer for sjøfart, havinstallasjoner og maritim teknologi som blir eksponert for sjøvann. Dyre korrosjonsresistente materialer trengs ofte til små funksjonelle deler og overflater. Nisjeområder innen skip og fiskeoppdrettsanlegg til sjøs er typis...

Awarded: NOK 5.1 mill.

Project Period: 2022-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Optical Limiter Device Based on Innovative Graphene Derived Materials (OLIDIGRAPH)

OLIDIGRAPH tar sikte på å utvikle og validere en laboratorieskalateknologi for syntese av en innovativ klasse grafenbaserte materialer med ikke-lineære egenskaper i det synlige og infrarøde området, og bygge en enhet som inkorporerer det syntetiserte materialet. Vår tilnærming er å utvikle homog...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of SMART nanostructured layers for sensing corrosion in AQUAtic structures

SMARTAQUA tar sikte på å utvikle detekterende nanolag lagt direkte på stålstrukturer for å oppnå kostnadseffektive og pålitelige metoder for å detektere korrosiv degradering. Detekteringen vil oppnås ved å inkorporere smarte tilsetningsstoffer i tynne belegg som responderer på degraderingen av me...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Membrane and microchannel emulsification to enable precision processing, process intensification and flexible industrial production strategi

...

Awarded: NOK 94,999

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Yang, Juan norsk spes til Kina 2007

...

Awarded: NOK 10,000

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo