0 projects

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

TAPAS : Transition towards Agricultural Production with Advanced Sustainability

Målet med prosjektet er å levere søknad til LC-GD-6-1-2020: Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy (subtopic A. [2021] Achieving climate neutral farms by reducing GHG emissions and by increasing farm-based carbon sequestration and storage (IA).) inn...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

TRAIN4.0

TRAIN4.0 skal etablere et rammeverk for opplæring og kursing av europeiske SMBer for å gjøre dem i stand til å ta i bruk teknologier fra industri 4.0 og overkomme hindringer i overgangen til industri 4.0. Gjennom et pan-europeisk samarbeid mellom klynger, katapulter, teknologiske sentre og akadem...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2020-2021

Location: Vestland