0 projects

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Common Language Resources Infrastructure Norway Upgrade

Forskere innen språk og humanistiske fag produserer mye data, f.eks. digitale ordbøker, tekstkorpus, tale- og videoopptak, litterære og historiske arkiver og data fra eksperimenter - alt som har å gjøre med språk. Disse dataene bør ikke legges i en skuff, men bør gjøres tilgjengelig for andre for...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Vestland

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Tilleggsfinansiering for to stipendiater for Marie Curie prosjekt CLARA

Hovedmålet med prosjektet er å dekke underskudd i Marie Curie prosjektet grunnet forskjell mellom tildeling fra EU og norsk tarifflønn for stipendiater.

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Common Language Resources and Technology Infrastructure Norway

The project will realize the Norwegian part of the CLARIN distributed infrastructure. Faced with a heterogeneous landscape of digital language data to be explored and reused, the main challenges are preservation, cataloguing, access and analysis. Grid-based technologies, web services, secure stor...

Awarded: NOK 25.0 mill.

Project Period: 2012-2021

Location: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Common Language Resources and Technology Infrastructure

The ESFRI-project Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN) is a large-scale pan-European collaborative effort to create, coordinate and make language resources and technology available and readily useable. The envisaged research in frastructure will act as an eScience medi...

Awarded: NOK 0.49 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Vestland

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

CLARIN (forberedende fase)

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Unified Linguistic Annotation - Transcontinental Perspectives

In the past decade, advances have been made in linguistic annotation of corpora. While corpus annotation before was restricted to morpho-syntactic and surface-syntactic phenomena, now a range of new phenomena, ranging from syntactic and semantic structure s to anaphora, and coreference are added....

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Ukjent Fylke

KUNSTI-Kunnskapsutviklling for norsk språkteknologi

TREPIL: trebankpilotprosjekt

TREPIL vil utvikle prinsipper, metoder og redskaper som kan bidra til oppbygging av en norsk trebank. Motivasjonen er at en norsk trebank er ettertraktet som et empirisk grunnlag for språkmodellering. Prosjektet er basert på halvautomatisk korpusannotasjo n som bygger på integrasjon av ulike synt...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Ukjent Fylke