0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

RObot Supported Education for children with ASD

Barn med autismespekterforstyrrelse (ASF) kan ofte ha utfordringer med å utvikle god kommunikasjons- og sosiale ferdigheter. I ROSA-prosjektet skal sosiale roboter brukes som et hjelpemiddel for å lære disse elevene språk- og kommunikasjonsferdigheter kombinert med sosiale ferdigheter. Sosiale ro...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Universal design in ambient intelligent digital environments

Tingenes internett, og intelligente komponenter ventes å spille en viktig rolle i framtidens samfunn, og spesielt i det som omtales som intelligente bygg og smarte omgivelser. Ny teknologi har potensiale til, ikke bare å kompensere for tapte funksjoner, men også til å styrke og øke menneskers kap...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Universell utforming av IKT-baserte løsninger for registrering og autentisering

Stadig flere private og offentlige tjenester blir automatisert. Eksempler er minibanker, nettbanker, billettautomater, netthandel og utfylling av selvangivelse. Slike systemer forutsetter vanligvis at brukeren autentiserer seg. Ofte må man gjennom en init iell registreringsprosess. Forprosjektet ...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

DIADEM Delivering Inclusive Access for Disabled or Elderly Members of the community

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

IKT for et inkluderende arbeidsliv

Forprosjektet det søkes om midler til tar utgangspunkt i følgende spørsmål: i. Hvordan virker bruken av IKT-verktøy på norske arbeidsplasser i forhold til målet om et inkluderende arbeidsliv med færrest mulig utstøtingsmekanismer? ii. Hvilke aspekter ved IKT-verktøy er det som eventuelt har uhe...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Oslo