1,027 projects

ENERGIX-Stort program energi

High Temperarture Heat Pump Sympsosium 2022

SINTEF applies for funding support for a symposium on High Temperature Heat Pumps (HTHPs) in Copenhagen, Denmark in 2022. The intention is to accelerate the implementation of industrial HTHPs. This technology is highly attractive since it can replace fossil fuel based energy and enable industrie...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Conference on High Temperature Heat Pumps, Trondheim 2019

SINTEF applies for 100 kNOK in funding support for arranging a conference on High Temperature Heat Pumps (HTHPs) in Trondheim, October 2019. The intention is to contribute in accelerating the implementation of industrial HTHPs, which is highly attractive since it can replace fossil fuel based ene...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

CO Cofund call 1: SusOrgPlus Development of smart, low energy input heat pump drying for increased sustainability in organic food chains

SusOrgPlus er et internasjonalt og tverrfaglig ERA-nett samarbeid med mål om å utvikle prosessløsninger for økologiske matvarer, levere ressurseffektive produkter av høy kvalitet, utnytte nye råmaterialer og skape fremtidens næringsmiddelproduksjon. Utviklingen skal føre til økt aksept hos konsum...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Utslippsfri energi: Utvikling av effektiv tofase varmepumpe for industriell dampproduksjon

I dag blir energien til prosessindustrien i hovedsak levert fra fossildrevne energikilder (f.eks. fyr- eller gasskjeler) som bidrar til betydelig utslipp av klimagasser. Samtidig er temperaturen på overskuddsenergien fra ulike prosesstrinn for lav til direkte gjenvinning og gjenbruk. Forskning h...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

CORE Organic Plus: SusOrganic - Development of quality standards and optimised processing methods for organic produce

Høy kvalitet fra bærekraftig fremstilling blir av forbrukerne av økologiske matvarer forventet, også gjennom selve produksjons- og foredlingsprosessene. Lovgivning regulerer økologisk produserte matvarer som høykvalitetsprodukter som må håndteres skånsomt gjennom hele livssyklusen, men det mangle...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Sustainable production of traditional and novel cured dried meat products - DryMeat

DryMeat was investigating how traditional and novel Norwegian dry-cured products can be produced with increased quality while obtaining sustainability and high energy efficiency. The project was a Competence Building Project for Industry, funded by the Norwegian Research Council, Nortura SA, Alfs...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage