0 projects

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023 og 2024 - NMBU

NMBU er et ledende miljø og internasjonalt senter for kunnskap med fokus på høyre utdanning og forskning innen miljø og biovitenskap. Universitetets syv fakulteter tilbyr 64 studieprogram til 6400 studenter og er vertskap for mer enn 500 PhD studenter. Forskningen ved NMBU gir kunnskap om hvordan...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2023-2024

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Project establishment support (PES) for the Norwegian University of Life Sciences (NMBU) 2021-2022

Prosjektet skal styrke NMBUs deltakelse i Horisont Europa. Det skal bidra til at søkere får nødvendig administrativ støtte, tilgang til kompetanse og ekspertise og tilstrekkelig med tid og ressurser i søknadsfasen for å utvikle gode søknader. Videre skal det bidra til kompetansebyggende tiltak bå...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2020

Prosjektet skal styrke NMBUs deltakelse i H2020 og legge et godt grunnlag for at universitetet lykkes fra starten av i Horisont Europa. Prosjektet skal bidra til at søkere får nødvendig administrativ støtte, tilgang til kompetanse og ekspertise og tilstrekkelig med tid og ressurser i søknadsfasen...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2019

Prosjektet skal styrke NMBUs deltakelse i H2020. Det skal bidra til at søkere får nødvendig administrativ støtte, tilgang til kompetanse og ekspertise og tilstrekkelig med tid og ressurser i søknadsfasen for å utvikle gode søknader. Dette er viktig for å senke forskernes terskel for å søke EU. Vi...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2018

Prosjektet skal styrke NMBUs deltakelse i H2020. Det skal bidra til at søkere får nødvendig administrativ støtte, tilgang til kompetanse og ekspertise og tilstrekkelig med tid og ressurser i søknadsfasen for å utvikle gode søknader. NMBU skal jobbe målrettet mot spesifikke fagmiljøer som har et s...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2017

Prosjektet skal bidra til at NMBU øker sin deltakelse i H2020 ved at forskerne får nødvendig administrativ og økonomisk støtte for å utvikle gode søknader. NMBU skal jobbe målrettet mot spesifikke fagmiljøer som har et stort potensial for å lykkes. Vi skal bruke kommunikasjon aktivt og planmessig...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2016

Prosjektet skal bidra til at forskerne får nødvendig økonomisk og administrativ støtte for å utvikle gode søknader til H2020 og andre programmer som mottar finansiering fra H2020. Strategiske viktige tiltak for NMBU i 2016 er å utvikle målrettede støtte- og insentivordninger for spesifikke fagmil...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Prosjektetbleringsstøtten skal brukes til å utarbeide prosjektforslag fra NMBU rettet mot utlysninger fra H2020 og andre programmer som mottar finansiering fra H2020 i 2014.

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Prosjektetbleringsstøtten skal brukes til å utarbeide prosjektforslag fra NMBU rettet mot utlysninger fra H2020 og andre programmer som mottar finansiering fra H2020 i 2014.

Awarded: NOK 0.37 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Universitetet for miljø- og biovitenskap

Få til flere og bedre EU-søknader fra UMB samt øke tilslagsprosenten. Dette skal oppnås gjennom et mer systematisk arbeid ut mot og i forskningsmiljøene for arbeid med å komme med i konsortier og utforme kvalitetsmessige bedre søknader. UMB skal arbeid e for å dra full nytte av det engelske ko...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Viken