0 projects

FORNY20-FORNY2020

Novel prostate cancer treatment based upon cryoimmunotherapy

Immunterapi har skapt økt entusiasme for kreftforskning og kreftbehandling. Det gjenstår imidlertid store utfordringer. Blant annet er det fremdeles et mindretall av pasientene som får langvarig behandlingsrespons - selv på de krefttyper der immunterapi har hatt størst suksess. I tillegg har immu...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Cryoimmunotherapy

Prostatakreft er den vanligste kreftform blant menn i Norge, med rundt 5000 nye tilfeller og 1000 dødsfall hvert år. Globalt blir nesten 1 million tilfeller av prostatakreft registrert årlig, og dette er økende. Vi har utviklet en ny kreftbehandling kalt Cryoimmunterapi (CryoIT), som har nådd ver...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

SalmonProbe,- en ny og innovative metode for å angi smoltstatus

50 millioner fisk dør hvert år i norsk oppdrettsnæring. Dette tilsvarer 15-20 % av den fisken som settes ut i sjøen hvilket igjen påfører næringen store økonomiske tap. En stor del av denne dødelighet kan skyldes at fisken settes ut i sjøen på feil tidsp unkt. Styrt smoltifisering, samt optimal...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Kommersialiseringsstipend: Developing a trap for the control of salmon lice

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Vestland