0 projects

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cyber-physical Threat Monitoring, Localization and Enforcement in Support of Safety Critical Infrastructure and System Operation

Det er svært mange sikkerhets- og sikringskomponenter i kritisk infrastruktur som er avhengig av tilgjengelig og robust posisjonsbestemmelse, navigasjon, tidsbestemmelse og kommunikasjon (Position, Navigation, Timing and Communication – PNTC), inkludert hele transportsektoren, søk- og redningstje...

Awarded: NOK 15.7 mill.

Project Period: 2022-2026

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Navigation System Integrity Assurance for Safety-Critical Autonomous Operations

Utvikling av autonome systemer på tvers av sikkerhetskritiske applikasjoner som for eksempel autonom operasjon av selvkjørende biler, overflatefartøyer (f.eks. ubemannede passasjerferger) og luftfartøy (f.eks. flyvende drosjer og luftambulanser), øker etterspørselen etter navigasjonssystemer med ...

Awarded: NOK 15.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cyber-Physical Security for Safety-Critical Aviation Operations

Bruk av globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS) og bakkebaserte GNSS støttesystemer (GBAS) gir økt kapasitet, effektivitet og sikkerhet i sivil luftfart. Men GNSS mottakere, som er nøkkelkomponenter i både luft- og bakkesegmentet av GBAS, er sårbare for ulike typer cyberangrep. Dette kan være...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage