0 projects

FINANSMARK-Finansmarkedet

Heterogeneity and inequality

Tilsynelatende lever vi i tider med uovertrufne nivåer av ulikhet. For å forstå alvoret i problemet, foreslår vi en forskningsagenda som fokuserer på å undersøke de teoretiske fundamentene for formuesakkumulering gjennom både private midler som arbeid eller private selskaper og offentlige finansm...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Environmental, social and governance (ESG) investing

ESG (Environmental, Social and Governance) investering eller "bærekraftig investering" er en investeringsstrategi som i større grad fokuserer på den langsiktige innvirkningen på miljøet og samfunnet, og i mindre grad på avkastning. ESG-konferansen på BI vil tiltrekke foredragsholdere fra biologi,...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Asset pricing and investor behavior

Forskningsgruppen på finansiell beslutningstaking, husholdingsfinans, markedsers mikrostruktur og verdisetting av finansielle instrumenter ved Senter for Verdisettingsforskning (CAPR) ved Handelshøyskolen BI arrangerer årlige workshoper og en årlig konferanse sammen med Swedish House of Finance. ...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Capital and ownership structure and the survival of new firms

Using semi-parametric and parametric proportional hazards models and an accelerated life model, we study whether and for how long initial capital structure and start-up ownership structure matter for survival and whether and how significantly a firm's abi lity to adjust its capital structure and ...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Disagreement about the Business Cycle and the Term Structure of Interest Rates

The level, slope, curvature and volatility of yields and the predictability of nominal bond returns and the high persistence of changes in their yields are important features of government bonds (U.S. Treasuries). While there are many sophisticated reduce d form models that are successful in expl...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Corporate Risk Management in Small Norwegian Firms

Owners of small firms have, in general, tied most of their wealth to one firm. Hence, in terms of motives for risk management, owners and managers could have more in common in small and medium sized firms than in large public companies. Still, there has b een little research on the use of risk ma...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo