0 projects

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian Participation in Euclid: Early Post-Launch Phase

Kosmologien, studiet av Universet som helhet, har kommet svært langt de siste tyve årene på grunn av observatorier som har studert den kosmiske bakgrunnsstrålingen fra Big Bang, og fra survey-teleskoper, som har kartlagt den statistiske fordelingen av galakser i Universet. Disse har gitt oss en m...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian Participation in Euclid: Implementation phase, part 3

Kosmologien, studiet av Universet som helhet, har kommet svært langt de siste tyve årene på grunn av observatorier som satellitten Planck, som har studert den kosmiske bakgrunnsstrålingen fra Big Bang, og fra oversiktsstudier, som 2dF, Sloan Digital Sky Survey og DES, som har kartlagt den statist...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Bidrag til norsk medlemskap i Nordic Optical Telescope (NOT)

Nordisk Optisk Teleskop har i 2019 og 2020 blitt brukt flittig av norske forskere, som alle har deltatt i større internasjonale samarbeid. En gruppe, som inkluderer Håkon Dahle (ITA, UiO), har brukt gravitasjonslinseeffekten til å studere galakser ved høy rødforskyvning. Av et større sett av ster...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Euclid Conference "Beyond LCDM"

One of the greatest unsolved problems in cosmology today is the question of the cause of the accelerating expansion of the Universe. The European space mission Euclid, which will be launched in 2020, is the most advanced probe to address this problem. No rway has a major involvement in Euclid, a...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian Participation in Euclid: Implementation phase, part 2

Et av de største problemene i fysikk og astrofysikk i dag er ekistensen av mørk energi, som er antatt å være årsaken til den målte akselererte utvidelsen av universet. Vi tror mørk energi utgjør 70% av energitettheten i universiet i dag, men egenskapene til den mørke energien er ukjente. Den enkl...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian use of the Planck LFI experiment: Analysis phase

Den europeiske romfartsorganisasjonen ESAs romsonde Planck, som var i operasjon fra 2009 til 2013, har revolusjonert kosmologien. De aller første kosmologiske resultatene som ble offentliggjort første halvår 2013 og som ble publisert i 2014 som 31 artikler i Astronomy and Astrophysics ga sterkt f...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Synergy in Computational Astrophysics

En felles maskinvare-infrastruktur for Computational Astrophysics ble anskaffet gjennom innkjøp av datautstyr for til sammen 2 millioner kroner i 2013 og 2014. Dette ble integrert med utstyr innkjøpt for både egne midler og midler fra andre eksterne prosjekter til en High Performance Computing kl...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian Participation in Euclid: Implementation phase

Euclid-prosjektet er nå under meget sterk utvikling med oppskytning planlagt i 2020 og vi deltar på mange fronter, bl.a. i selve ledelsen av prosjektet gjennom det norske medlem i Euclid Consortium Board. Hele 14 norske forskere er nå opptatt som medlemmer av Euclid Consortium. På kontrakt med...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian Participation in Euclid: Massive Neutrinos and Dark Couplings

One of the most outstanding problems in physics and astrophysics today is the existence of dark energy, which is inferred from the apparent accelerated expansion of the universe. Dark energy is believed to comprise about 70% of the energy content of the u niverse today, however, it's nature is la...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian use of the Planck LFI experiment and QUIET

The European Planck space mission was launched in May 2009 and is mapping in detail the Cosmic Microwave Background with sensitivity and resolution unreachable by any other foreseen experiments, making possible addressing many of the most fundamental ques tions of cosmology. Based on the commitm...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian participation in Euclid, ESA's next cosmology mission

Euclid is one of the main competitors for becoming the first "M-mission" in ESA's Cosmic Vision 2015-2025 programme with a target launch date of 2015. Its main aim is to study the expansion history of the universe and the growth rate of cosmic perturbatio ns throughout the history of the universe...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian Use of the Planck LFI Instrument.

The European Planck space mission will from the summer of 2008 map in detail the Cosmic Microwave Background with sensitivity and resolution unreachable by any other foreseen experiments, making possible addressing many of the most fundamental questions o f cosmology. Based on the commitment to ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo og 2 andre

ROMFORSK-Program for romforskning

Prosjektreiser Nordisk Optisk Teleskop (NOT)

Kvasarer er et av universets mest energirike fenomener: Varm gass som omgir et supermassivt sort hull i kjernen til en galakse kan sende ut mye mer stråling enn hele resten av galaksen til sammen. Dersom det befinner seg et tilstrekkelig massivt objekt langs synslinjen til en slik kvasar, kan...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2008-2018

Location: Oslo og 2 andre

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian Participation in the Planck LFI Instrument: Pipeline Development and QUIET

The present application constitutes a supplement to project 165491/V30 "Norwegian Participation in the Planck LFI Instrument and Cosmology with the Nordic Optical Telescope" . A dedicated data reduction centre for the QUIET (Q/U Imaging ExperimenT) CM B polarization experiment will be set up ...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo og 2 andre

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian Participation in the Planck LFI Instrument and Cosmology with the Nordic Optical Telescope: Supplementary application

The European Planck mission will from 2007 map in detail the Cosmic Microwave Background with sensitivity and resolution unreachable by any other planned experiment, making possible answering the most fundamental questions of cosmology. Based on the commi tment to fund Norwegian participation in ...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Oslo og 2 andre

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian Participation in the Planck LFI Instrument and Cosmology with the Nordic Optical Telescope

The European Planck mission will from 2007 map in detail the Cosmic Microwave Background with sensitivity and resolution unreachable by any other planned experiment, making possible answering fundamental questions of cosmology such as: What is the precise age of the Universe? How will it end? Wh...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Oslo

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

Real space methods for analyzing random fields, with applications to the cosmic microwave background

During the next few years a wealth of new cosmological data is expected to be released to the scientific community, and in particular the cosmic microwave background will be measured to a high precision. The scientific challenges are therefor expected to shift from producting experimental data, t...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

ROMFORSK-Program for romforskning

Norwegian participation in the Planck LFI instrument and cosmology with the Nordic Optical Telescope.

The European Planck mission will from 2007 map in detail the Cosmic Microwave Background with sensitivity and resolution unreachable by any other planned experiment, making possible answering fundamental questions of cosmology such as: What is the age of the universe? How will it end? What are it...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo