0 projects

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 9 SINTEF (2021-2023)

Dette doktorgradsarbeidet vil fokusere på studier av potensialet for industriell dekarbonisering gjennom transisjonen til nullutslipps energibærere; hvilke utfordringer som må adresseres og hvilken teknologisk utvikling som kreves. Elektrifiseringen av samfunnet vårt er vurdert som kritisk viktig...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future (HighEFF)

HighEFF har satt seg høye mål om utvikling og demonstrasjon av teknologier som kan forbedre energieffektiviteten og redusere utslipp fra industrien. Energieffektivisering er nødvendig og muliggjørende for overgangen til et lavutslippssamfunn, som det eksempelvis fremgår av IEA sine framskrivninge...

Awarded: NOK 200.2 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FME-Forskningssentre for miljøvenn

Søknadsarbeid for FME BIGCO2 Centre

For å oppnå målsetningen, skal en portefølje av CCS-teknologier adresseres. Noen teknologier har vist stort potensial, men medfører også større risiko. Andre teknologier kan ha et lavere potensial, men med en betydelig mindre risiko. Gjennom et omfattende internasjonalt samarbeid, som bringer sa...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

European Value Chain for CO2

Prosjektet vil bli delt inn i fire delprosjekter (sub-projects, SP) med følgende arbeid i hvert delprosjekt; SP1 vil arrangere åpne internasjonale seminarer for å offentliggjøre resultater fra ECCO og dele informasjon med forskjellige nasjonale initiativ i Europa og ellers i verden. I tillegg v...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Påminnelse: EU 7.rammeprogram - tema Energi - aktivitet CO2 fangst og lagring/Clean Coal - SINTEF/NTNU seminar

...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2006-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage