0 projects

ENERGIX-Stort program energi

Engineering speed modelling of realistic fatigue for all the individual turbines in wind parks by representative pre-calculations

Vindparker er svært kompliserte systemer. En vindpark består av mange turbiner hvis oppførsel er avhengig av været og de andre turbiner i vindparken. Slitasje på forskjellige turbiner i en vindpark kan variere mye. Noen turbiner vindpark kan for eksempel bli utslitt etter 20 år, mens andre har ma...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Viken

FME-Forskningssentre for miljøvenn

PES for FME proposal RECOLWER on offshore wind energy

Develop the RECOLWER FME aplication with primary focus on mayor lifetime cost of energy reductions for offshore wind energy

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

SET 8 - IFE deltagelse i EERA JP Wind SP Offshore Wind Energy

Målet med prosjketet er å representere IFEs og Norges intresser i EERA JP Wind.

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Dimensioning sea loads on offshore wind turbines in shallow to intermediate waters

Offshore vindturbiner er utsatt for vind og sjø, og krefter som virker på dem fra havet er viktige for deres design, oppførsel, pålitelighet og kostnad. DIMSELO-prosjektet fokuserte på å utvikle kunnskap og simuleringsverktøy for ingeniører knyttet til krefter fra bølger på offshore vindturbin...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Set 6 IFE deltagelse i EERA JP Wind SP Offshore Wind Energy

IFE deltagelse i EERA JP Wind SP Offshore Wind Energy

Awarded: NOK 0.14 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Viken